Buscar

         
     
         
         

NOU ACORD SOCIAL A CORNELLÀ 2016-2020
PER UNA CIUTAT INCLUSIVA I IGUALITÀRIA

 

Cornellà de Llobregat renova l’Acord Social el dilluns 26 de setembre 2016 al Citilab, amb el propòsit d’aconseguir una ciutat inclusiva i igualitària. Prop de 40 entitats de la ciutat, empreses i associacions comercials i empresarials, sindicats i partits polítics se sumen a la signatura del compromís proposat per l’Ajuntament de Cornellà per treballar de forma conjunta i a través del consens contra la crisi econòmica.

El principal motor de l’Acord Social 2016-2020 és lluitar contra l’escletxa social i les desigualtats generades per la crisi. És a dir, hi ha indicis de recuperació de l’economia, però no es perceben efectes positius en el dia a dia de les persones. És més, en el context d’augment de la desigualtat i de desprotecció d’alguns drets generat durant els pitjors anys de la crisi, es fa més necessari que mai garantir que les oportunitats de treure partit de la recuperació siguin les mateixes per a tothom. I el context de desigualtat fa més evidents altres discriminacions històriques, com l’escletxa salarial entre gèneres o les dificultats específiques de les famílies monoparentals. D’aquí el lema, “Per una ciutat inclusiva i igualitària”.


 

Notícies de l’Acord Social 2016-2020:

 
 

II Jornada de l'Aliança Cívica contra la Pobresa

25/01/2019

Cornellà celebra la II Jornada de l'Aliança Cívica contra la Pobresa, emmarcada en el lema 'Precarietat laboral: una sortida desigual a la crisi', organitzada per l'Ajuntament de Cornellà.
Una trobada per reflexionar sobre la precarietat laboral, en especial la situació de les persones que, tot i tenir una feina remunerada, poden caure dins del llindar de la pobresa; i que tenen cada vegada més dificultats per sortir-ne, amb totes les conseqüències negatives que això implica.

La sortida de la crisi econòmica ha accentuat aquestes situacions i les greus desigualtats que se'n deriven. Per donar resposta a aquesta situació, cal continuar treballant i teixint aliances amb les entitats socials, associacions i ciutadania en general. Suma't al Manifest per l'Aliança contra la Pobresa:

LLEGIR EL MANIFEST PER L'ALIANÇA CONTRA LA POBRESA
Subscribir-se al manifest
Nota de premsa de la Jornada
 

Les comissions de l'Acord Social treballen per assolir els objectius

En les últimes setmanes s’han reunit les tres comissions de treball de l’Acord Social contra la Crisi vinculades als següents àmbits: Treball, Educació, Acció Social i Habitatge, Igualtat d’Oportunitats, i Treball i desenvolupament local, per posar sobre la taula les actuacions desenvolupades fins al moment i la feina que encara queda per fer.

Més informació

 
 

Reunió del plenari de l'Acord Social

El plenari de l'Acord Social 2016-2020 es va reunir el 20 d'abril de 2017 al Citilab Cornellà per passar comptes de les activitats i mesures empreses per les diferents comissions. Podeu ampliar aquesta informació en els següents enllaços:

· Objectius de la Comissió de desenvolupament local.
· Ciutat inclusiva i igualitària.
· Projecte de Coeducació de l'Institut Esteve Terradas.
· Col·laboració CIRD i departament de Joventut.

 

 

Constitució de la Comissió de Treball de Desenvolupament Local

Aquesta Comissió de Treball reunida el 20 de desembre va posar sobre la taula els principals objectius a posar en marxa en els proper quatre anys per fomentar l'economia i l'ocupació local i continuar apostant per les noves tecnologies com a eunes de progrés.

La comissió, integrada per diferents representants institucionals i sectorials del món social i econòmic van plantejar també les eines a posar en marxa per reactivar el comerç local i la necessitat de crear un pla estratègic per al seu desenvolupament.

 


 

Constitució de la Comissió de Treball D'Igualtat d'Oportunitats

El 14 de desembre, es va presentar i constituir la Comissió de treball d'Igualtat d'Oportunitats de l'Acord Social contra la Crisi a Cornellà,  per tal de començar a definir els objectius i propostes sobre aquest eix central de l'Acord. Entre els temes de l'ordre del Dia, es va presentar el III Pla Transversal de Polítiques d'Igualtat, aprovat recentment al Ple Municipal i els seus objectius prioritaris.

La trobada va recollir la proposta de declarar Cornellà Ciutat Feminista i també es va parlar de treballar des de plantejaments trnasversals per a afavorir la inclusió social i potenciar la igualtat d'oportunitats.

 

     
 

Constitució de la Comissió de Treball, Educació, Acció Social i Habitatge

Dimarts 30 de novembre, es va presentar i constituir la Comissió de Treball, Educació, Acció Social i Habitatge de l'Acord Social contra la Crisi a Cornellà, per tal d'iniciar un nou període de treball, seguint la trajectòria ja iniciada en l'anterior edició i presentant noves propostes sempre realistes i assumibles remarcant la necessitat de teixir aliances.

Entre aquestes noves accions, la comissió va posar en valor els diversos Plans de Xoc contra l'Atur com a mesura pal·liativa que s'han dut a terme en els darrers anys, com ara els Plans d'Ocupació o el programa Ocupa'm 6+6. Es va presentar la nova Oficina d'eficiència energètica, que neix com a conseqüència del creixement exponencial de la pobresa energètica a la ciutat.

Finalment, es va posar l'accent en la importància de projectes educatius com ara la FP Dual i la col·laboració entre els centres de secundària i les empreses locals. Així com la consolidació del projecte Educar per créixer i el manteniment dels Espais Joves com a eina de lluita contra la vulnerabilitat social, entre d'altres.

     
 

Signatura de l'Acord Social al CitiLab Cornellà
26.09.2016

La implantació d’un salari mínim local, un pla estratègic per al comerç, o la lluita contra els desnonaments, reptes del Nou Acord Social de Cornellà. L’objectiu principal és preparar la ciutat per sortir de la crisi, caminant cap a una societat més inclusiva i igualitària, fent incidència especialment en els reptes que suposa la nova pobresa, la pobresa cronificada.

L’Acord reuneix prop de 40 entitats, agents socials i institucions per lluitar contra els efectes de la crisi econòmica a través del consens i la coresponsabilitat, i renova els objectius dels documents signats el 2009 i el 2012.

Llegir la nota de premsa completa

Consultar el llistat de les entitats signants

     

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
11750 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.