Buscar

On estem?

Salut Pública:
Av. Sant Ildefons s/núm. (mercat Sant Ildefons 1r pis)
Tel. 93 376 14 99

Consum:
Pl. Lluís Companys s/núm. (mercat Centre, 2n pis)
Tel. 93 376 51 51

08940 Cornellà de Llobregat
informacio@aj-cornella.cat

Establiments alimentació

Plagues

Infermera Virtual

Servei Prevenció Drogodependències

OMIC

contacte online

Gestió dels riscos per a la salut derivats d’animals domèstics de companyia, peridomèstics, i plagues

Des del Departament de Salut Pública es porten a terme actuacions destinades a protegir la salut dels ciutadans davant els efectes nocius que pot ocasionar la presència d’animals salvatges urbans i altres plagues urbanes (rates, insectes...) al municipi. També vetllem pel benestar dels animals de companyia i gestionem les colònies de gats urbans de la ciutat.


AUS URBANES
PLAGUES URBANES
COLÒNIES DE GATS URBANS
CENS D’ANIMALS DE COMPANYIA
GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS
NUCLIS ZOOLÒGICS
RECOLLIDA I RECUPERACIÓ D’ANIMALS

Vigilància i control d’aus urbanes en edificis i espais públics

Descripció: Control de les poblacions d'aus urbanes (coloms i altres ocells) a l’espai públic.

Objectius: Evitar o reduir els riscos per a la salut, prevenir la transmissió de zoonosis, i disminuir els problemes urbanístics i les molèsties ocasionades per les aus urbanes, mitjançant un control de la seva població.

Activitats:

 • Inspeccions de seguiment dels punts problemàtics i amb més incidència de coloms.
 • Captures en punts concrets per reduir la població de coloms, només en cas necessari.
 • Informar i assessorar als veïns i propietaris d'immobles, sobre les mesures que cal adoptar en l’àmbit de la propietat privada.

Enllaços d’interès:

Informació sobre control d’aus urbanes de la Diputació de Barcelona

Vigilància i control de plagues en edificis i espais públics

Descripció: Control d’artròpodes i rosegadors en l’àmbit públic municipal.

Objectius: Mantenir la via pública i edificis municipals d'ús públic sanejats d’artròpodes i rosegadors, per tal de prevenir la transmissió de malalties (zoonosis) i garantir la salubritat dels llocs i edificis públics.

Activitats:

 • Actuacions i tractaments DDD en la via pública i edificis municipals per presència de plagues, seguint els criteris de control integrat de plagues.
 • Resolució de les denúncies dels ciutadans per presència de plagues en l’àmbit públic.
 • Informar i assessorar als veïns i propietaris d'immobles, sobre les mesures que cal adoptar en l’àmbit de la propietat privada on l’Ajuntament no actua per presència de plagues (rosegadors, paneroles, mosquits,...).
 • Control de mosquits de la ciutat mitjançant conveni de col·laboració amb el Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Altra informació: Cal saber que quan es contracta una empresa de control de plagues s'està contractant un servei que ha d'adoptar les mesures més adequades per prevenir i/o controlar les plagues, i no forçosament una aplicació de plaguicides. Un bon servei de control de plagues comença la seva tasca amb una inspecció exhaustiva del local objecte de control, i valora quina és la millor manera de prevenir que no s'hi desenvolupi cap plaga. En cas de constatar l'aparició d'una plaga, cal fer un diagnòstic previ del problema que inclogui la identificació del tipus de plaga, l'origen i la distribució, i els factors que poden haver influït en la seva aparició i que n'afavoreixen el desenvolupament. Aquest diagnòstic ha de justificar l'actuació posterior.

No s'han de realitzar tractaments amb plaguicides com a mètode per prevenir l'aparició de plagues, ni tractaments sistemàtics, excepte quan, d'acord amb el diagnòstic previ, sigui estrictament necessari i l'ús d'aquests plaguicides sigui el millor mètode de control.

Abans de contractar una empresa o servei de control de plagues, s'ha de comprovar sempre que estiguin inscrits en el Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides (ROESP) per fer tractaments ambientals i/o a la indústria alimentària.


Consulta el Registre oficials d’establiments i serveis plaguicides (ROESP)

Enllaços d’interès:

Informació sobre control de plagues de la Diputació de Barcelona
Fitxes tècniques per a la identificació de plagues
  Permeten, a partir de les dades que es puguin conèixer de la plaga (dimensions, nom comú... o per semblança amb les fotografies que es mostren), cercar el possible responsable, i obtenir informació sobre com es poden detectar, quins danys i problemàtica sanitària pot ocasionar en el nostre medi, el seu cicle biològic i quines mesures de control es poden establir. (Font: Diputació de Barcelona).
Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat
Informació sobre el Mosquit tigre. Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat

Control de colònies urbanes de gats rodamóns

Descripció: Control higienicosanitari dels gats de carrer i de les condicions de salubritat de la via pública.

Objectius: Mantenir unes bones condicions de salubritat, controlar el nombre de gats a la via pública i millorar el seu estat higienicosanitari. Afavorir una bona convivència entre les persones i els animals que comparteixen la via pública.

Activitats:

 • Control sanitari dels gats que viuen a la via pública mitjançant anàlisi de sang de les malalties víriques més freqüents, desparasitació i esterilització dels animals, mitjançant la col·laboració de veterinaris col•legiats.
 • Establiment de colònies controlades de gats de carrer i posterior seguiment dels animals que la formen.
 • Treball coordinat amb Progat Cornellà pel manteniment de les colònies controlades de gats al municipi.

Enllaços d’interès:

Informació sobre animals de companyia de la Diputació de Barcelona
Informació sobre colònies controlades de gats del departament de Medi Ambient de la Generalitat

Cens d’animals domèstics de companyia

Descripció: El Cens municipal d'animals domèstics de companyia és un instrument per a la planificació d'accions relacionades amb la protecció de la salut, la higiene i la convivència ciutadana. La normativa vigent i l’Ordenança General de Convivència Ciutadana, Títol VII sobre la tinença d’animals, obliguen a la identificació i el cens dels animals de companyia.

Objectius: Conèixer el nombre d'animals de companyia que hi ha al municipi per planificar les accions municipals adients. En cas de pèrdua, el fet que l’animal estigui censat facilita la recuperació.

Activitats:

 • Tràmit: Alta d’animals domèstics de companyia al cens municipal i lliurament de la xapa censal.
 • Baixa d’animals per defunció i/o venda o cessió del gos. Cal notificar i documentar la defunció i/o venda de l’animal censat.

Aquests tràmits es realitzen a través d’atenció al ciutadà.

Enllaços d’interès:

Informació sobre animals de companyia de la Diputació de Barcelona

Llicència de tinença de gossos potencialment perillosos

Descripció: La normativa vigent amplia els mecanismes de control, no solament a les persones propietàries dels gossos, sinó també a les persones que els condueixin per espais públics.

Objectius: Fomentar la tinença responsable de gossos potencialment perillosos per protegir la seguretat dels ciutadans i les ciutadanes i la d'altres animals.

Activitats:

 • El tràmit de Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos es realitza a través d’atenció al ciutadà.

Altra informació:

Gossos considerats potencialment perillosos

Enllaços d’interès:

Informació sobre animals de companyia de la Diputació de Barcelona
Informació sobre animals de companyia del departament de Medi Ambient de la Generalitat

Vigilància i control sanitari de nuclis zoològics

Descripció: Vigilància i Control dels establiments de venda d’animals i d’altres nuclis zoològics del municipi. Es defineixen com a nucli zoològic tots aquells centres i establiments que alberguen, comercialitzen, tracten i reprodueixen animals.

Objectius: Garantir les condicions higienicosanitàries i el compliment de la normativa vigent dels establiments de venda d’animals i dels nuclis zoològics.

Activitats:

 • Assessorament sanitari sobre condicions i legislació per aquest tipus d’establiments.
 • Autorització sanitària municipal prèvia a la sol·licitud d’inscripció al registre de nuclis zoològics.

Enllaços d’interès:

Informació sobre nuclis zoològics del departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat

Recollida d’animals rodamóns / recuperació d’animals de companyia perduts

En cas que un ciutadà trobi un animal abandonat, mort, etc... a la via pública, cal contactar amb la Guàrdia Urbana.

En cas de pèrdua d’un animal de companyia cal posar-se en contacte amb Espai Públic, Guàrdia Urbana o el Departament de Salut Pública per tal d’intentar recuperar-lo.

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
23583 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.