Buscar

Oferta Pública d'Ocupació 2017

La Junta de Govern Local, en sessió de data 10 de febrer de 2017, va aprovar l’oferta d’ocupació pública d’aquesta Corporació per l’exercici 2017 de conformitat amb el que estableix l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, restant fixada la mateixa en els següents termes:

FUNCIONARIS DE CARRERA

TORN LLIURE

Grup

Classificació

Denominació

Nombre de places

C-2 Escala d’Administració Especial: Sots - escala de Serveis Especials, Guàrdia Urbana AGENT 9
Edicte de convocatòria    
Instància plaça agent    
Model declaració armes    
Període de presentació instàncies: de 13/05/2017 a 01/06/2017    
BASES DE LA CONVOCATÒRIA
   
Nou període de presentació d'instàncies: de 17/06/2017 a 06/07/2017
   
Admeses i excloses    
Data de les proves: 16/10/2017 a les 10 h. a la sala d'actes de L'Auditori de Cornellà (C/ Albert Einstein 51 - Cornellà de Llobregat)
   
Resultats primera prova    
Data de les proves físiques: 24/10/2017 al Pavelló Sant Ildefons (av. Línia Elèctrica s/n)    
Resultats proves físiques    
Data de les proves psicotècniques: 7/11/2017 a les 10 hores. Al Citilab (Plaça de Can Suris, s/núm.)
   
Resultats proves psicotècniques    
Convocatòria de data i hora per a l'entrevista personal    
Resultats finals (31/01/2018)    
Acta    
2ª Acta    
       
PROMOCIÓ INTERNA

Grup

Classificació

Denominació

Nombre de places

A-1 Escala d’Administració Especial: Sots - escala Tècnica, Tècnic/a Superior
ADVOCAT/ADA 2
BASES DE LA CONVOCATÒRIA    
Instància    
Període de presentació instàncies: de l'1 al 20 de març de 2019    
Llistat de persones admeses a la convocatòria    
Dia de la prova: 3 de juny de 2019 a les 10h a la Sala de Plens de l'Ajuntament (Pl. Església s/n)
   
       
A-1 Escala d’Administració Especial: Sots - escala Tècnica, Tècnic/a Superior  ARXIVER/A  1


   
A-2 Escala d’Administració Especial: Sots - escala Comeses Especials, Tècnic/a Grau Mig
 INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA
 1


   
A-2 Escala d’Administració Especial: Sots - escala Tècnica, Tècnic/a Grau Mig  GESTIÓ PÚBLICA
 5


   
A-2 Escala d’Administració Especial: Sots - escala Comeses Especials, Tècnic/a Grau Mig  ACTIVITATS CULTURALS
 1


   
C-1
Escala d'Administració Especial: Sots-escala de Serveis Especials, Guàrdia Urbana
SOTS-INSPECTOR 1
Edicte plaça sots-inspector    
Instància plaça sots-inspector    
Període de presentació: de 03/05/2017 a 22/05/2017    
       
       
C-1  Escala d'Administració Especial: Sots-escala de Serveis Especials, Guàrdia Urbana  SARGENT  2
       
C-2 Classificació Escala d'Administració Especial: Sots-escala de Serveis Especials, Guàrdia Urbana CAPORAL 2
Edicte plaça caporal    
Instància    
Model declaració armes    
  Període de presentació d'instàncies : de 11/01/2019 a 30/01/2019    
PERSONAL LABORAL-PROMOCIÓ INTERNA
Grup Classificació/Denominació  

Nombre de places

  Tècnic/a Superior ADVOCAT/DA 1
       
  Tècnic/a Mig GESTIÓ SERVEIS EDUCATIUS 1
       

El sistema de selecció de les places serà el de concurs - oposició.

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
54909 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.