Buscar

Oferta Pública d'Ocupació 2020

La Junta de Govern Local, en sessió de data 10 de gener de 2020, va aprovar l'oferta d'ocupació pública d'aquesta Corporació per l'exercici 2020 de conformitat amb el que estableix l'article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, restant fixada la mateixa en els següents termes:

 

FUNCIONARIS DE CARRERA

TORN LLIURE

Grup: C-2
Classificació: Escala d’Administració Especial Sots-escala, Serveis Especials, Guàrdia Urbana
Denominació: Agent
Nombre de places: 12
CODI CONVOCATORIA: AGOL2001

El sistema de selecció de les places serà el de concurs - oposició.

Bases

Instància

Declaració Jurada d'ús d'armes

Període de presentació instàncies: del 03/03/2020 al 22/03/2020 (suspès per la declaració d'estat d'alarma).

Represa del període de presentació d'instàncies: del 01/06/2020 al 09/06/2020 (ambdós inclosos).

Bases (modificades el 05/06/2020)

Nou període de presentació d'instàncies: del 27/06/2020 al 16/07/2020 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar per Tràmit electrònic, en cas de fer-ho de manera presencial només podrà ser amb cita prèvia.

Relació provisional de persones admeses

NOTA: La llista publicada és provisional, estem esmenant l’error material. Les persones aspirants tenen 10 dies per a esmenes i reclamacions (del dia 18 de setembre a l’1 d’octubre, ambdós inclosos).

Data de la prova: 03/10/2020
Lloc: Fira de Cornellà. Carrer Tirso de Molina, 34 - 08940 Cornellà de Llobregat

AVÍS IMPORTANT
Les persones aspirants hauran de portar:
o DNI
o Mascareta, llapis del núm. 2 i goma d'esborrar
o Qüestionari Autoresponsable degudament emplenat

 
PROMOCIÓ INTERNA

Grup: C-1
Classificació: Escala d’Administració Especial Sots-escala, Serveis Especials, Guàrdia Urbana
Denominació: Sergent/a
Nombre de places: 3
CODI CONVOCATORIA: SGPI2003

Bases

Instància

Declaració Jurada d'ús d'armes

Període de presentació instàncies: del 03/03/2020 al 22/03/2020 (suspès per la declaració d'estat d'alarma)

Represa del període de presentació d'instàncies: del 01/06/2020 al 09/06/2020 (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar per Tràmit electrònic, en cas de fer-ho de manera presencial només podrà ser amb cita prèvia.

Relació de persones admeses

Data de la prova: 25/09/2020
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Plaça de l'Església s/n 08940 Cornellà de Llobregat)

 

Grup: C-2
Classificació: Escala d’Administració Especial Sots-escala, Serveis Especials, Guàrdia Urbana
Denominació: Caporal
Nombre de places: 4
CODI CONVOCATORIA: CAPI2004

El sistema de selecció de les places serà el de concurs - oposició.

Bases

Instància

Declaració Jurada d'ús d'armes

Període de presentació instàncies: del 03/03/2020 al 22/03/2020 (suspès per la declaració d'estat d'alarma).

Represa del període de presentació d'instàncies: del 01/06/2020 al 09/06/2020 (ambdós inclosos).

Bases (modificades el 05/06/2020)

Nou període de presentació d'instàncies: del 27/06/2020 al 16/07/2020 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar per Tràmit electrònic, en cas de fer-ho de manera presencial només podrà ser amb cita prèvia.

Relació de persones admeses

Data de la prova: 01/10/2020
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Plaça de l’Església s/n 08940 Cornellà de Llobregat)

 
MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA

Grup: C-2
Classificació: Escala d’Administració Especial Sots-escala, Serveis Especials, Guàrdia Urbana
Denominació: Agent
Nombre de places: 3
CODI CONVOCATORIA: AGMI2002

El sistema de selecció de les places serà el de concurs específic de mobilitat interadministrativa.

Bases

Instància

Declaració Jurada d'ús d'armes

Període de presentació instàncies: del 03/03/2020 al 22/03/2020 (suspès per la declaració d'estat d'alarma).

Represa del període de presentació d'instàncies: del 01/06/2020 al 09/06/2020 (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar per Tràmit electrònic, en cas de fer-ho de manera presencial només podrà ser amb cita prèvia.

Relació de persones admeses i excloses

Data de les proves: 24/07/2020

Correcció tribunal

AVÍS IMPORTANT

El dia de la prova, a causa de la COVID-19, les persones aspirants hauran de presentar-se mitja hora abans (11.30 hores) per tal de garantir les mesures de seguretat necessàries. Hauran de portar:

Relació definitiva de persones admeses i excloses

RESULTATS 1a prova

Es convoca als aspirants que han superat la 1ª prova els següents dies:
  • 3 de setembre de 2020 a les 9.30 hores - Tests psicotècnics
Lloc: Dependències de la Guàrdia Urbana de Cornellà. C. Rubió i Ors 65, 08940 Cornellà de Llobregat
Els aspirants hauran de portar llapis i goma.
  • 4 de setembre de 2020. Horari de tarda a determinar - Entrevistes

Lloc: Dependències de la Guàrdia Urbana de Cornellà. C. Rubió i Ors 65, 08940 Cornellà de Llobregat

 

RESULTATS 3a. prova: Proves de personalitat i de competències

CALENDARI 4a. prova: Entrevista personal
Lloc: Dependències de la Guàrdia Urbana de Cornellà. C. Rubió i Ors 65, 08940 Cornellà de Llobregat

RESULTATS 4a. prova: Entrevista personal

 

 

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
38775 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.