Buscar

On estem?

Parc de Can Mercader
Ctra de l'Hospitalet, s/núm. 
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 377 02 12
Fax 93 377 19 82
informacio@aj-cornella.cat

ajudes personals

cornella cuida

carnet transports

contacte online

Atenció a les persones amb dependència

Programa d'Atenció Domiciliària

Contempla un conjunt de serveis que es donen en el domicili del ciutadà/na. S’inclouen el Servei d’Atenció a Domicili, Teleasssistència, Ajudes tècniques i Adaptacions domèstiques, Bugaderia, Àpats a domicili i Transport adaptat. La finalitat del programa és millorar la qualitat de vida del ciutadà/na i ajudar-li a assolir un grau d’autonomia que li permeti romandre en el seu domicili amb garanties de rebre una atenció adequada.

SERVEI D'ATENCIÓ A DOMICILI

El SAD consisteix en el desplaçament d'un/a treballador/a familiar al domicili del ciutadà/na per a dur a terme, durant un temps delimitat, unes tasques concretes d'ajuda a la persona i/o la llar, per tal d’oferir als ciutadans/nes serveis que millorin i/o mantinguin la seva qualitat de vida i la seva autonomia, en les diferents aspectes de la vida diària i en el seu entorn.

SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA

És un servei destinat a persones que no compten amb companyia a totes hores, volen continuar vivint al seu domicili i es troben en situació de patir alguna urgència i no tenir a ningú perquè li ajudi. El servei de teleassistència ofereix la seguretat de què qualsevol situació podrà ser atesa les 24 hores mitjançant el telèfon o un polsador especial que es porta sempre al damunt.

SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT

És un servei de transport fix per a persones amb dificultats de mobilitat que, per les seves característiques personals, no poden fer ús d'un transport ordinari per a fer els seus desplaçaments a llocs de treball, formació i altres recursos específics.

S'ha d'entendre que es tracta d'un servei de transport col•lectiu entre els domicilis i els respectius centres de referència. Aquesta consideració implica que els orígens i les destinacions s’estableixen mitjançant un horari i uns punts de trobada fixes i no modificables.

Es porta terme en col•laboració amb Creu Roja

AJUDES PER A PETITES REPARACIONS

Estan destinades a millorar els habitatges que no reuneixenles condicions mínimes (humitat, instal•lacions deficients...) o no cobreixen les noves necessitats que han sorgit al fer-se dependent (lavabos amb barreres, cuines sense seguretat...)

Si la situació econòmica de la persona gran no permet realitzar les millores i aquestes són necessàries, l'Ajuntament pot ajudar en aquelles que siguin més prioritàries.

AJUDES TÈCNIQUES PER A LA LLAR

Es tracta d’aparells que ajuden a les persones amb problemes d’autonomia a desenvolupar les seves activitats quotidianes i a millorar la seva qualitat de vida: agafadors de bany, grues, caminadors, cadires de dutxa... El Departament compta amb un servei de préstec de grues i té accés al Servei d’Ajudes Tècniques de la Diputació de Barcelona.

BUGADERIA

En aquest moment aquest serveis es cobreix mitjançant ajudes econòmiques per a realitzar el rentat de la roba en aquells casos en els quals la persona no pot fer-lo o el domicili no reuneix les condicions adequades i no hi ha mitjans econòmics per a solucionar d’altra manera aquesta necessitat.

ÀPATS A DOMICILI

Servei de menjar preparat i en condicions de conservació que s’adapta a les necessitats de la dieta de cada persona i es reparteix a domicili junt amb els estris o instruccions necessaris per al escalfament en el moment del consum.

Per a més informació del Programa d’Atenció a Domicili es pot adreçar al seu Treballador/a Social, al Servei d’Informació i Primer Acollida o a les Treballadores Socials de les Àrees Bàsiques de Salut.

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
31890 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.