Buscar

On som?

Departament de Joventut i Solidaritat
C. Mn. Jacint Verdaguer 16-18 (baixos interior)
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 377 02 12
Fax. 93 474 33 42
informacio@aj-cornella.cat

contacte online

Nits Insòmnia

La iniciativa de crear un programa d’oci nocturn sorgeix d’un ampli procés participatiu amb els joves de la ciutat de Cornellà de Llobregat que contempla la participació directa en grups de discussió o treball així com la recollida d’opinions a través de qüestionaris amb la intenció de fer un Pla Director de Joventut. Tanmateix es va comptar amb la col·laboració de tots els tècnics de l’Ajuntament i amb la revisió dels plans de joventut anteriors.

En aquest estudi s'analitzen diferents àmbits com ara són: habitatge, formació, treball i participació. És just en aquest últim àmbit on els joves expressen la necessitat d'espais de relació i intercanvi en la gestió quotidiana dels seus interessos, així com formes alternatives d'oci a l'oferta privada.

Partint d'aquestes demandes i després de conèixer l'experiència i el programa Abierto Hasta el Amanecer (projecte que es porta a terme a Gijón i que ha estat pioner en la temàtica de l'oci alternatiu a Espanya) i d'altres municipis catalans i de la resta de l'Estat, un grup de joves es trasllada a Gijón per realitzar el curs de formació per a Mediadors en Oci Nocturn, impartit precisament per la gent de Abierto Hasta el Amanecer. Aquest grup està format per tècniques del departament de joventit, per representants d'entitats i per un jove estudiant, corresponsal i voluntari de Cornellà. Aquesta petita "comissió" pretén anar creixent i involucrant diferents entitats i associacions, així com joves i tècnics d'altres àrees i departaments de l'Ajuntament, per tal de tenir una visió més ampla, i per tant, més real del jovent de la ciutat i de les seves necessitats i preferències.

Objectius

I. Promoure entre els joves una alternativa d’oci i temps lliure amb caràcter lúdic, participatiu i de relació durant els caps de setmana.

 • Consolidar un espai de trobada, relació i formació, mitjançant un ventall d’activitats que satisfacin els gustos i preferències del sector juvenil, desenvolupant programacions continuades d’activitats juvenils als caps de setmana.
 • Ocupar les hores d’oci amb activitats d’interès pels joves que puguin significar una alternativa real a l’oferta de consum de tot tipus que ofereixen bars i discoteques, durant les nits del cap de setmana.
 • Fomentar moments de trobada entre grups de joves que siguin partícips de la generació d’alternatives d’oci en les que l’ús de les drogues no sigui l’eix principal.

II. Fomentar la utilització de recursos i espais públics de què disposa la ciutat, donant-los un ús adequat en horaris no habituals.

 • Utilitzar els espais esportius, culturals i educatius amb els que compta la ciutat en horaris d’obertura no habituals (centres municipals, biblioteques, poliesportius, piscines, centres educatius...) així com d’espais al aire lliure disponibles (passeigs, zones verdes, places...).
 • Utilitzar altres tipus d’espais (públics o privats) que siguin susceptibles d’incloure activitats del programa.
 • Crear entre els joves una consciència responsable d’utilització dels recursos

III. Implicar el teixit social en la intervenció per a la millora de les alternatives d’oci nocturn dels joves a Cornellà de Llobregat

 • Involucrar progressivament el teixit associatiu en el desenvolupament d’activitats al programa.
 • Obrir canals i vies de col·laboració permanents amb entitats públiques i socials per a la programació conjunta d’activitats per a compartir i optimitzar els recursos i els mitjans amb els que es compta.
 • Ofertar el programa com un espai on entitats i/o grups juvenils de diversa índole puguin desenvolupar les seves actuacions com a mitjà de comunicació amb els joves.
 • Treballar transversalment amb els diferents departaments municipals per obtenir una resposta conjunta i aconseguir una alternativa integral i estable.

Com ho fem?

 • Amb aquest projecte, volem intervenir en el temps de lleure dels joves de la ciutat, entenent per jove (per aquest projecte) totes aquelles persones compreses entre els 16 i els 35 anys. Temps de lleure entès com a un acte voluntari i lliure, on la gent busqui i trobi, davant de tot, diversió i entreteniment.
 • Volem oferir una alternativa de lleure que tingui en compte hàbits saludables, d’aquesta manera el consum de qualsevol tipus de drogues (inclòs el tabac) no està permés durant les activitats i en les instal·lacions on es portin a terme.
 • El projecte que volem oferir es tracta d’una alternativa a l’oci comú, però no pretén ser excloent, sinó una opció més, on els i les joves són els que tenen la decisió de com gaudir del seu temps de lleure. La nostra intenció és oferir activitats i espais dels que els i les joves de la nostra ciutat no poden gaudir durant les tardes-nits dels caps de setmana.
 • Volem que aquest projecte estigui marcat per les ganes, les preferències i els gustos dels i de les joves de la ciutat, no entenem un projecte fet per als joves sense comptar amb la seva opinió i participació activa. La intenció és que el programa s’apropi tant com sigui possible a les necessitats i desigs del jovent de Cornellà.
 • Una part important del programa és l’ús d’infrastructures i espais públics en horaris no habituals. Per una banda, optimitzem recursos, ja que considerem que no fan falta noves infrastructures, sinó treure-li tot el profit a les ja existents. I per altra banda, apropes el barri i la ciutat als i les joves, animant la vida social i cultural amb l’obertura d’aquests espais i l’organització de múltiples activitats d’oci.

Contactes

Proposa activitats Insòmnia omplint l'enquesta aquí
O bé envia les teves propostes a: trailer@aj-cornella.cat

+ Informació

TRAILER - Servei d’Informació Jove
c/ Mossén Andreu, 17
08940 Cornellà de Llobregat
Telèfon:. 93 376 35 61
Fax: 93 376 38 50
e-mail: trailer@aj-cornella.cat

Horari d'atenció al públic:

De dilluns a divendres de 16.00  a 21.00 h; dimarts de 10 a 13h.
Del 15 de juny al 15 de setembre, dimarts al matí tancat.

ę Ajuntament de CornellÓ de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaša de l'EsglÚsia, 1 | 08940 CornellÓ de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
10999 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.