Buscar

On estem?

Salut Pública:
Av. Sant Ildefons s/núm. (mercat Sant Ildefons 1r pis)
Tel. 93 376 14 99

Consum:
Pl. Lluís Companys s/núm. (mercat Centre, 2n pis)
Tel. 93 376 51 51

08940 Cornellà de Llobregat
informacio@aj-cornella.cat

Establiments alimentació

Plagues

Infermera Virtual

Servei Prevenció Drogodependències

OMIC

contacte online

Salut pública

El Departament de Salut Pública té com a principal objectiu vetllar per la salut de les persones que viuen a la ciutat, mitjançant la realització d’activitats en els àmbits de la protecció de la salut, prevenció de la malaltia i promoció de la salut.

La protecció de la salut permet garantir un entorn saludable, a través d’actuacions adreçades al control sanitari del medi (contaminació de l’aigua, aire i terra) i dels aliments. La promoció de la salut, a través d’accions adreçades a la població que facilitin l’adopció de d’hàbits saludables, estils de vida i conductes sense risc per a la salut.

LA MEVA SALUT

El Cat@Salut La Meva Salut és un espai digital personal, de consulta i de relació, que permet a la ciutadania disposar de la seva informació personal de salut i d'altres serveis en línia per fer tràmits, consultes i tenir cura de la seva salut. Inclou la informació que s'ha generat per l'atenció sanitària prestada en algun dels centres assistencials públics, com ara el pla de medicació vigent de la recepta electrònica, les vacunes administrades, els diagnòstics, els informes clínics i els resultats de les proves i les exploracions complementàries.

Descarrega't el PDF per saber-ne com accedir al portal  lamevasalut.gencat.cat

Per garantir la confidencialitat i la seguretat en l'accessibilitat a les dades, només hi tenen accés les persones majors d'edat que disposin de la targeta sanitària individual (TSI) i d'algun sistema d'identificació personal unívoca de la seva identitat.

Les competències locals en salut pública concreten les activitats que es realitzen directament des de l’Ajuntament de Cornellà:

PROTECCIÓ DE LA SALUT

» Gestió del risc per a la salut derivat de les condicions del medi, equipaments públics, indrets habitats i espais de pública concurrència:
  -Prevenció i control de la legionel·losi
  -Vigilància i control sanitari de les piscines d’ús públic
  -Vigilància i control sanitari d’establiments on es realitzen pràctiques de bronzejat artificial, pírcing i tatuatge
  -Vigilància i control sanitari de sorreres infantils
» Gestió del risc per a la salut derivat de l’aigua de consum i dels productes alimentaris:
  -Vigilància i control sanitari d’aigües de consum humà
  -Vigilància i control sanitari d’establiments minoristes d’alimentació
» Gestió del riscs per a la salut derivats d’animals domèstics, peridomèstics, i plagues:
  -Vigilància i control de les aus urbanes en edificis públics i espais públics
  -Vigilància i control de plagues en edificis públics i espai públic
  -Control de colònies urbanes de gats rodamóns
  -Cens d’animals domèstics de companyia
  -Llicència de tinença de gossos potencialment perillosos
  -Vigilància i control sanitari de nuclis zoològics
  -Recollida i recuperació d’animals
» Educació per a la salut en l’àmbit de protecció de la salut:
  -Tinença responsable d’animals de companyia
  -Informació sobre formació en manipulació d’aliments
» Resposta a consultes, queixes i denúncies

PROMOCIÓ DE LA SALUT

» Tallers, seminaris, xerrades sobre salut
» Activitats de salut comunitària
» Servei de Prevenció de Drogodependències

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
22304 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.