Buscar

Subvencions 2017 


En aquesta pàgina podreu consultar les bases íntegres de les convocatòries de subvencions que regularment obre l'Ajuntament de Cornellà en qualsevol dels seus àmbits d'actuació (a entitats, a projectes ciutadans, etc.).

 

ANY 2017        

Tema

     

Data/Termini

Renúncia d'atorgament de subvencio Cultura 2017 (Creació artística)   Acord   22/12/2017
Aprovació de la subvenció per a la realització de reformes de la nova seu de Cornellà del Club Infantil i Juvenil Sant Feliu Sant Ildefons   Acord   2017
Aprovació de la subvenció per a la realització de l'activitat d'ampliació d'espais formatius per a la Fundació Privada El Llindar   Acord   2017
Aprovació de la subvenció per despeses de manteniment, conservació i neteja d'instal·lacions esportives a clubs de la ciutat   Acord   2017
Aprovació ajut atorgat al Sr. Gaviño pel concepte de plusvàlua   Decret   2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris de la plaça Marsans, 3, de Cornellà de Llobregat.
  Acord   05/12/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris del carrer Ramoneda, 76, de Cornellà de Llobregat
  Acord   05/12/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris del carrer Orioles, 13, de Cornellà de Llobregat
  Acord   05/12/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris del carrer Feliu i codina, 47, de Cornellà de Llobregat
  Acord   05/12/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de l'entitat Càritas Diocesana de Barcelona   Acord   05/12/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de l'entitat Creu Roja de Cornellà   Acord   05/12/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor  de l'empresa CALL SOLUCIONES INTEGRALES SL pel projecte Ocupa'm 6+6
  Acord   24/11/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor  de l'empresa OPTIGRUP SPAIN S.L. pel projecte Ocupa'm 6+6
  Acord   24/11/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor  de l'empresa J.M. Medina S.L. pel projecte Ocupa'm 6+6
  Acord   24/11/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor  de l'empresa MATAS RAMIS S.A. pel projecte Ocupa'm 6+6   Acord   24/11/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor  de l'empresa Miguel Checa Ruiz pel projecte Ocupa'm 6+6
  Acord   24/11/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor  de l'empresa Laboratori Electrotècnic SCCL pel projecte Ocupa'm 6+6
  Acord   24/11/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor dels Castellers de Cornellà pel projecte XXVII Diada Castellera
  Acord   24/11/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de l'Associació Agrupació Sardanista
  Acord   10/11/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de l'entitat Creu Roja de Cornellà
  Acord   24/11/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de l'entitat Fundació Privada Salut Mental Calalunya, projecte Club Social Espai 3 de Cornellà
  Acord   24/11/2017

Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de l'entitat Club d'Amics del Ferrocarril

  Acord   30/11/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris del carrer Bellaterra, 43 de Cornellà de Llobregat
  Acord   24/11/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació de dos ascensors a la comunitat de propietaris del carrer Josep Masgrau, 59-61 de Cornellà de Llobregat
  Acord   24/11/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris del carrer Feliu o Codina, 16 de Cornellà de Llobregat
  Acord   24/11/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris del carrer Bonestar, 3 de Cornellà de Llobregat
  Acord   24/11/2017
Ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l'Impost sobre Béns Immobles per al 2018   Acord   17/11/2017
Ajuts destinats al suport i a la promoció de l’activitat empresarial de persones físiques o jurídiques com a nous emprenedors a Cornellà de Llobregat, per a l’exercici 2018   Acord   17/11/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de l'entitat AFA BAIX LLOBREGAT pel projecte de suport a les families cuidadores   Acord   10/11/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de l'entitat AFA BAIX LLOBREGAT pel projecte CENTRE DE DIA ALOIS II   Acord   10/11/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de l'entitat Aprodico   Acord   10/11/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris de l'avinguda del Parc, 38 de Cornellà de Llobregat
  Acord   10/11/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris del carrer Josep Fiter, 19 de Cornellà de Llobregat
  Acord   10/11/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris del Ptge. de Sant Lluís, 12 de Cornellà de Llobregat
  Acord   10/11/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor del Centre d'Esplai Infantil i Juvenil Mowgli
  Acord   27/10/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de la Fundació per a joves La Carena
  Acord    27/10/2017

Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de la Comunitat de Usuarios de Puestos de Venta del Mercat Marsans

  Acord   27/10/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de l'Ass. de Venedors del Mercat Sant Ildefons
  Acord   27/10/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris del carrer Florida, 22, de Cornellà de Llobregat
  Acord   27/10/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de la Fundació Utopia Joan N.Garcia-Nieto
  Acord   27/10/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de l'Associació Cornellà per les Dones
  Acord   29/09/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris del carrer Garrofer, 6, de Cornellà de Llobregat
  Acord   27/10/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a projectes de caràcter juvenil i educatiu en el temps lliure infantil i adolescent a Cornellà per a l'exercici 2017   Acord   29/09/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a projectes de colònies, campaments i casals a Cornellà de Llobregat per a l'exercici 2017
  Acord   29/09/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a projectes de caràcter cultural a Cornellà de Llobregat per l'any 2017
  Acord   29/09/2017
Atorgament de subvencions per a l'entitat COORDINADORA CONTRA LA MARGINACIÓ
  Decret   13/10/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris del carrer Sant Isidre, 6, de Cornellà de Llobregat.   Decret   29/09/2017

Bases Reguladores de la convocatòria per a les subvencions al foment i la promoció de projectes de conservació, rehabilitació i restauració del Patrimoni Catalogat de Cornellà de Llobregat, per a l'exercici 2017.

  Bases   31/10/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de l'entitat Associació de Fibromiàlgia
  Decret   29/09/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris del carrer Cristòfor Llargués, 20, de Cornellà de Llobregat.   Decret   06/09/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris del carrer Llinars, 48, de Cornellà de Llobregat.   Decret   06/09/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris de la carrer Pius XXIIè, 23, de Cornellà de Llobregat.   Decret   06/09/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris de la carrer Cristòfor Llargués, 24, de Cornellà de Llobregat.   Decret   06/09/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris de la carretera d'Esplugues, 121, de Cornellà de Llobregat.   Decret   28/07/2017
Atorgament de subvencions per a projectes per al foment de la pràctica esportiva i projectes per a la iniciació a la pràctica esportiva de competició en escoles esportives per a l'exercici 2017   Decret   28/07/2017
Aprovació de l'atorgament de subvencions per a projectes de cooperació a la solidaritat de Cornellà de Llobregat.   Decret   28/07/2017
Subvenció a la Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement pel cofinançament dels projectes Divercities, Col.laboratori, Edulab, Laborlab i Thinklab i finançament dels projectes Sucom, Sues, A Prop Teu, Open Surf, Inicia’t, Seniorlab, Edutec i Clubs   Acord   13/07/2017
Convocatòria de subvencions per a projectes  de caràcter educatiu del curs escolar 2017-2018 de les associacions de mares i pares d'alumnes de les escoles públiques i centres concertats d'infantil i primària, institut, EMEE Virolai i Escola Municipal de Música de Cornellà de Llobregat  

Bases

 

  06/10/2017
Convocatòria de subvencions per a projectes de caràcter educatiu del curs escolar 2017-2018 de les escoles públiques d’infantil i primària, dels instituts públics, del Centre de Formació d’Adults i de l’Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà de Llobregat   Bases   06/10/2017
Bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions destinades a la contractació per empreses de persones en atur residents a Cornellà de Llobregat 2017 (Projecte Ocupa’m 6+6)   Bases   Del 25/07/2017 al 15/09/2017
Subvenció a la Comissió Jordiada per a l'activitat 25è Aniversari Jordiada   Decret   30/06/2017
Subvenció a Amics de la Sardana per a l'activitat Flama del Canigó   Decret   26/06/2017
Subvenció a Associació Dones Artemis pel projecte Dona i literatura   Decret   15/06/2017
Subvenció a Progat Cornellà pel projecte control de colònies de gats urbans   Decret   15/06/2017
Subvenció a Cornellà Compra a Casa pel projecte Cornellà una gran botiga on anar a comprar   Decret   15/06/2017
Subvenció a Foment de Cultura Popular per la XXII Trobada Gegantera de Corpus 2017   Decret   08/06/2017
Subvencions a projectes i instal·lacions d’ascensors en matèria de millora de l’accessibilitat en edificis per suprimir les barreres arquitectòniques per a l’any 2017   Bases   Fins al 30/09/2017
Subvenció a Associació Cultural Gent i Futur per taller de moda 2017   Decret   19/05/2017
Subvenció al Consell Esportiu del Baix Llobregat per Esport a l'escola - Cornellà pel civisme   Decret   19/05/2017
Subvenció a la Federació Aplec de la Sardana per Concurs de Colles Sardanistes 2017   Decret   16/05/2017
Subvenció a l'Orfeó Catalònia per a la Trobada de Puntaires 2017   Decret   19/05/2017
Subvenció a l'Orfeó Catalònia per a Petits Concerts a l'Orfeó 2017   Decret   19/05/2017
Subvenció a la Federació Aplec de la Sardana per a l'Aplec de la Sardana 2017
  Decret   19/05/2017
Subvenció a la Comissió Jordiada per a la Jordiada 2017   Decret   19/05/2017
Subvenció als Diables de Cornellà per al Solstici d'estiu 2017   Decret   19/05/2017
Subvenció al Patronat Cultural i Recreatiu per a 10a edició del concurs de Teatre Amateur   Decret   maig 2017
Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de colònies, campaments i casals a Cornellà de Llobregat, per a 2017   Bases   Del 26/05/2017 al 26/06/2017
Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de caràcter juvenil i projectes de caràcter educatiu en el temps lliure infantil i adolescent, per a 2017   Bases   Del 29/05/2017 al 27/06/2017
Subvenció per a la realització del projecte "Revista: Memòria Antifranquista del Baix Llobregat"   Decret    abril 2017
Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de cooperació a la solidaritat, per a 2017   Bases   Del 15/05/2017 al 12/06/2017
Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de caràcter cultural, per a 2017   Bases   Del 19/05/2017 al 19/06/2017
Atorgament de subvencions per a projectes de caràcter educatiu, del curs escolar 2016-2017 de les escoles públiques d’Infantil i Primària, els instituts públics, del Centre de Formació d’Adults i de l’Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà de Llobregat.   Edicte   30/03/2017
Atorgament de subvencions per a projectes de caràcter educatiu, del curs escolar 2016-2017 de les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de les escoles públiques i centres concertats d’Infantil i Primària, instituts, EMEE Virolai i de l’Escola Municipal de Música de Cornellà de Llobregat.   Edicte   30/03/2017
Modificació dels Ajuts Econòmics destinats al suport i a la promoció de l’activitat empresarial de persones físiques o jurídiques com a nous emprenedors a Cornellà de Llobregat, per a l’exercici 2017   Bases   ANY 2017
Ajuts Econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l'Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, per a l’exercici 2017   Bases   ANY 2017
Ajuts Econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l'Impost sobre Béns Immobles per al període impositiu de 2017   Bases   Del 02/05/2017 al 30/06/2017
Bases Reguladores de la convocatòria dels ajuts econòmics per  a favor dels titulars de béns inclosos en el catàleg del patrimoni històric i arquitectònic de Cornellà de Llobregat per a l'exercici 2017   Bases   ANY 2017
Aprovació de l’atorgament de subvencions per a projectes per al foment de la pràctica esportiva i projectes per a la iniciació a la pràctica esportiva de competició en escoles esportives per a l'exercici 2017.   Bases   Del 04/05/2017 al 31/05/2017

 


 

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
2146 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.