Buscar

cornella cuida
 

 

 

 

 

 

 

L'11 de maig de 2012, 34 entitats i agents socials de la ciutat així com els partits PSC, ICV-EUiA, CiU i ERC de Cornellà van signar un nou Acord Social contra la Crisi que, amb coresponsabilitat, diàleg i la col·laboració públic-privada, desenvolupa accions concretes i propostes sòlides per fer front a l'actual crisi econòmica. L'acte va tenir lloc al Citilab.

L'Acord Social contra la Crisi 2012-2016 renova i amplia el compromís subscrit en 2009. Per engegar-lo, l'Ajuntament ha previst destinar aquest any al voltant de 3 milions d'euros, que serviran per impulsar diferents mesures, la meitat d'elles, orientades a generar ocupació.

 

Notícies de l’Acord Social 2012-2016:

El Consell de Ciutat fa un repàs als aspectes més destacats de l'Acord Social

Dimecres, 1 de març, el nou Consell de Ciutat de Cornellà en la seva sessió constitutiva va fer un repàs dels aspectes més representatius i destacats de l'Acord Social  i que es poden consultar en el document adjunt.

Llegir més/Document informatiu de l'Acord Social

L'Acord Social, tres anys d'impuls a mesures per pal·liar la crisi econòmica a través del consens

L'actual Acord Social contra la Crisi compleix tres anys, ja que es va signar el mes de maig de 2012 amb la participació de 34 agents socials, entitats i partits polítics amb l'objectiu comú de pal·liar, en la mesura del possible, els efectes de la crisi econòmica entre els sectors més vulnerables de la ciutadania de Cornellà.

En aquest període, en el marc de l'Acord, s'han impulsat projectes com la Botiga Solidària, l'Oficina de Mediació Hipotecària, la Setmana de la Dignitat, diferents plans d'ocupació, entre d'altres; tots vehiculats a través del consens i del diàleg.

Llegir més / Resum informatiu de la gestió de l'Acord Social

 

Cornellà alerta del naixement d’una nova pobresa invisible que evidencia el desmantellament de l’estat de benestar

  • Diverses entitats socials i ciutadans han debatut durant els dies 23 i 24 de gener sobre l’actual situació econòmica en el marc de les I Jornades de la pobresa de Cornellà

L’actual crisi econòmica, que es va iniciar el 2008, ha suposat l’emergència d’una nova pobresa que té el perill de cronificar-se, suposa una amenaça per la convivència i posa en perill la cohesió i la justícia social. Aquestes són les conclusions que s’han extret de les I Jornades de la pobresa “Aliança cívica de Cornellà contra la pobresa” que han tingut lloc durant divendres i dissabte a l’Auditori de Cornellà i per les que han passat més de 500 persones.

Nous perfils de pobresa

La nova pobresa la conforma un segment rellevant de famílies que tot i que han pogut subsistir aquests 7 anys de crisi gràcies als seus estalvis o als ajuts públics, ara veuen com aquests recursos s’esgoten. Es tracta de famílies joves amb fills en les que cap membre de la unitat familiar té feina, mares soles amb fills al seu càrrec i sense ingressos i persones grans que són el suport econòmic dels seus fills i néts, bàsicament.

Més de 120 noves actuacions per pal·liar la pobresa

Arrel de la radiografia realitzada de la societat actual s’han organitzat tres tallers de treball (Drets bàsics de ciutadania, Salut i Benestar i Igualtat i oportunitats) on s’han definit 122 propostes d’actuació per intentar frenar l’emergència de la nova probresa i pal•liar els efectes de la crisi. Entre les propostes destaquen 23 iniciatives que s’han definit com a prioritàries per desenvolupar-les i implementar-les immediatament.

Llegir la notícia completa

   

L’Acord Social, un projecte viu que segueix treballant per les persones

  • El passat 10 de desembre, es va reunir el Plenari de l'Acord Social contra la Crisi per rendir comptes de la feina que s'està fent.

El passat 10 de desembre es va reunir el Plenari de l’Acord Social contra la Crisi per a rendir comptes, explicar la feina feta i dibuixar les línies de treball per l’any vinent. L’actual Acord Social va néixer l’11 de maig de 2012, quan 34 entitats i agents socials de la ciutat així com els partits polítics van signar un nou Acord, amb coresponsabilitat, diàleg i la col·laboració públic-privada, per a desenvolupar accions concretes i propostes sòlides que permetin fer front a l'actual crisi econòmica.

Entre els principals punts que es van tractar des de les comissions de Benestar Social, Educació i Economia destaquen:

  • L’Oficina de Mediació Hipotecària, creada el juliol de 2012, que juntament amb l’Àrea d’Acció Social del Consistori, ha aconseguit paralitzar en els darrers dos anys un total de 357 desnonaments a la ciutat. A més, s’ha detectat que a Cornellà hi ha 41 pisos buits de 7 entitats financeres diferents, dels quals s’està fent el seguiment corresponent per assegurar que aquests immobles es destinen a habitatge social.
  • Un altre dels projectes més destacats de l’Acord Social és la Botiga Solidària -creada ara fa dos anys per iniciativa de l’Ajuntament en col·laboració amb les entitats de la ciutat- que atén de 600 a 700 famílies al mes. Només durant 2014, ha proporcionat aliments i productes bàsics a unes 5.000 persones.
  • La construcció de 36 horts urbans al barri de Sant Ildefons, en els terrenys ocupats anteriorment per l'edifici de l'INEM. Es posaran en marxa properament i les parcel·les se cediran durant dos anys a persones en situació d'atur de llarga durada com a eina de suport emocional per fomentar la seva autonomia i recuperar l'autoestima. 
Llegir la notícia completa

L’Ajuntament de Cornellà amb la FAVCO atura 357 desnonaments en els darrers dos anys

  • Aquesta xifra significa el 59% del total de casos atesos des del consistori a través de l’àrea d’Acció Social i de l’Oficina de Mediació Hipotecària. 
  • Fa dos anys es va crear a l’Oficina de Mediació Hipotecària per actuar i donar suport als col·lectius afectats. 

L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha aconseguit paralitzar en els darrers dos anys un total de 357 desnonaments a la ciutat, dels quals 197 s’han suspès per la intervenció de l’Àrea d’Acció Social del consistori i un total de 160 mitjançant la intermediació de l’Oficina de Mediació Hipotecària. 

En total, entre totes dues s’han atès en aquest període un total de 609 casos vinculats als desnonaments, dels quals el 59% s’han paralitzat. De la resta de casos atesos, prop d’un 30%, han estat executats i al voltant del 10% es troben en tràmit o pendents de resolució. 

En diferents ocasions, l’Ajuntament s’ha manifestat en contra d’aquestes pràctiques desenvolupant accions com sol·licitar al Govern de l’Estat la suspensió dels desnonaments de les residències habituals de persones en dificultats, la necessitat de reduir les quotes hipotecàries de les famílies afectades o donar funció socials als habitatges buits. Precisament, l’Alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, va ser un dels primers en manifestar-se a favor de la dació en pagament i també va proposar establir per llei l’obligació de les entitats financeres a reduir les quotes d’amortització de les hipoteques si el valor de l’habitatge era inferior al que es va fixar en el moment de la seva taxació. 

Així mateix, mitjançant acord plenari, al febrer de 2014 l’Ajuntament va determinar, buscant l'encaix legal i aplicant la Llei del Dret a l'Habitatge de Catalunya, imposar sancions a les entitats financeres que mantinguin habitatges desocupats per un període superior a dos anys i que disposin de la primera llicència d’ocupació que garanteix el seu ús com a vivenda. A l’aplicar la normativa i requerir als bancs i caixes que informin dels seus actius immobiliaris per prendre les mesures corresponents, s’ha detectat que a Cornellà hi ha 41 pisos buits de 7 entitats financeres diferents. Ara, es farà el seguiment corresponent per assegurar que aquests immobles es destinen a habitatge social. Seguir llegint

Noves mesures en el marc de l’Acord Social contra els efectes de la crisi econòmica

El passat 11 d’abril, es va reunir el Plenari de l’Acord Social contra la Crisi 2012-2016 per fer balanç i rendir comptes de la feina feta durant els últims 5 mesos per part de les comissions de Benestar social, Ocupació i Habitatge; Educació, Formació i Igualtat; i Territori i Economia. 

Entre les principals mesures econòmiques que s’han adoptat, destaquen aquelles que incentiven l’ocupació i la inserció laboral dels joves de la ciutat. Així, es crearà un nou viver empresarial  per als emprenedors, que s’afegeix als espais existents al Centre d’Empreses i el Citilab, i s’ha aprovat l’anomenada “Quota zero”, una iniciativa per a menors de 35 anys empadronats a Cornellà que preveu la concessió d’ajuts econòmics per a sufragar impostos. Entre ells, l’IBI i l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres. En el cas de la Taxa de recollida de residus comercials o industrials, la Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres, l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica i la Taxa pels serveis urbanístics se subvencionaran al 100%. 

A més, s’ha posat en marxa un nou pla de xoc contra l’atur al municipi, que preveu la contractació de 400 persones durant 2014, de les quals, un 25% seran joves.

Altra mesura que s’ha adoptat és el manteniment de les ajudes per al pagament de l’Impost de Béns Immobles (IBI) de les famílies amb pocs recursos del municipi. La partida econòmica d’enguany és idèntica a la de l’any passat, quan la dotació es va triplicar i va passar de 45.000 als 150.000 euros actuals. I pel que fa als terminis de pagament, s’han augmentat a sis períodes davant dels quatre d’abans, per als contribuents que tenen els rebuts domiciliats. En el cas de la plusvàlua, igualment s’han millorat les condicions de pagament. 

A la reunió plenària també es va fer palès la posada en marxa d’un Pla d’inclusió social, així com la creació de l’Observatori d’Infància en Risc, el que permetrà detectar aquelles situacions socials i familiars que posen en perill el benestar dels infants. 

Una altra dada per a remarcar i que deriva de la feina feta per l’Oficina de Mediació Hipotecària és que durant els últims cinc mesos, no s’ha produït cap desnonament al municipi. En aquesta línia, l’Ajuntament sancionarà a les entitats financeres i immobiliàries que mantinguin pisos buits i no facilitin el lloguer social. 

A més, el passat 11 d’abril es va parlar de les resolucions de l’últim Consell Municipal Escolar i es va anunciar l’organització de la II Setmana de la Dignitat, a la qual s’ha convidat a participar a les entitats de la ciutat amb activitats i amb el manifest. És el segon any consecutiu que se celebra i té per objectiu reivindicar la igualtat de drets i de garanties a tothom en risc per l’actual crisi econòmica. 

El Plenari de l'Acord Social fa balanç de les actuacions desenvolupades durant 2013 a la ciutat

El 19 de novembre de 2013 es va reunir el plenari de l’Acord Social contra la Crisi (2012-2016) per fer un balanç d’actuacions i rendir comptes de la feina desenvolupada durant 2013. 

Entre les principals accions que es van explicar en la sessió plenària, destaca el Pla de Xoc contra l’Atur, que ha permès la contractació de 301 persones i que ha comptat amb una inversió de 2 milions d’euros. Aquest pla d’ocupació local ha inserit laboralment a persones de diferents perfils, com ara professors, peons, administratius i auxiliars de geriatria, entre d’altres. 

Un altra compromís adquirit per l’Acord Social és garantir el benestar social de la ciutadania com ha quedat reflectit en el pressupost municipal aprovat per l’any 2014, on la partida destinada a les polítiques socials puja un 6,35%. L’objectiu és garantir tots els serveis existents i mantenir allò que hem aconseguit els darrers anys. 

En aquesta línia de lluita per la dignitat i contra l’exclusió social, el Consistori va informar sobre la tasca desenvolupada per la Botiga Solidària, (consulta la pàgina 13 del Cornellà Informa) que ha atès els darrers 12 mesos a 944 famílies en situació de vulnerabilitat; i l’Oficina de Mediació Hipotecària, per defensar el dret a l’habitatge i que ha donat assessorament a 125 persones, sobre temes com desnonaments o dació en pagament. 

També es va donar compte de l’aprovació del Pla d’Inclusió Social, que entre altres eines contempla la creació d’un observatori social per detectar situacions de risc, i de la valoració de la I Setmana per la Dignitat, amb prop 40 activitats i on més de 1.000 persones van signar el manifest. 

Al terreny educatiu també s’han desenvolupat diferents projectes vinculats amb l’Acord Social, com la creació del Mapa de Capacitació, que recull tots els recursos formatius de la ciutat per ajudar a escollir l’itinerari educatiu més adient, i la celebració de la I Jornada de Formació Professional “Fent Ponts”, per afavorir el contacte del món educatiu amb l’empresarial i a la que van assistir més de 180 persones. 

També es va valorar l’activitat que es desenvolupa des del Centre d’Empreses, entre d’altres projectes que s’han complert durant el 2013, i que podeu consultar amb més detall AQUÍ

 

Més de 1.500 kg d'aliments i una gran implicació ciutadana balanç de la I Setmana de la Dignitat

Cornellà ha tancat la setmana de la dignitat amb un elevat grau de participació ciutadana en les més de 40 iniciatives programades amb la implicació d'entitats, centres educatius, associacions de mares i pares, sectors professionals com les farmàcies, comerços i institucions per mostrar el compromís de fer un front comú per no tirar enrere i mantenir tot allò aconseguit en els darrers anys a Cornellà.

"Planta cara a la pobresa. Cornellà x la Dignitat" ha estat el lema que ha identificat totes les iniciatives. Una d'elles, la recollida d'aliments per a la Botiga Solidària ha aconseguit recaptar 1.500kg d'aliments. Alhora, prop de 1.000 persones s'han sumat al manifest per la Dignitat a través de la web municipal i de la recollida de signatatures en diferents punts de la ciutat.

Web Cornellà per la Dignitat
Informació Botiga Solidària

 

Cornellà organitza una setmana per defensar els drets fonamentals i la dignitat de les persones

"Planta cara a la pobresa. Cornellà x la dignitat" és el lema que emmarca, del 21 al 26 de maig, una setmana plena d'activitats en què s'han implicat entitats, centres educatius, associacions de mares i pares, sectors professionals com les farmàcies, comerços i institucions per mostrar el compromís de fer un front comú per no tirar enrere i mantenir tot allò aconseguit en els darrers anys a Cornellà.

Més informació

La Botiga Solidària ofereix ajuda a prop de 600 famílies de la ciutat

La Botiga Solidària és un projecte comunitari que té com a objectiu donar resposta a la creixent demanda d'aliments de primera necessitat per part d'un sector de la població que es troba en situació de vulnerabilitat.

Més informació

Cornellà generarà 300 llocs de treball directes durant 2013

El compromís amb la ciutat es tradueix en una inversió de més 2.000.000 d'euros, durant els anys 2013 i 2014, per a l'impuls de plans d'ocupació local, a iniciativa de l'Ajuntament de Cornellà i amb el suport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Concretament, l'Ajuntament de Cornellà aportarà el 79% del total de la inversió, procedents de recursos propis, i l'Àrea Metropolitana el 21% restant.

Més informació

 

Creació del Mapa de Capacitació

Un dels compromisos de l'Acord era el Mapa de Formació Competencial i de Capacitació Professional. Aquesta eina ofereix als ciutadans tota la informació necessària per triar l'itinerari formatiu més adequat, tant dins dels estudis reglats com de cursos de formació complementària. A més, els orienta en el procés d'inserció laboral.

L'Acord també defensa el dret a una educació pública i de qualitat i treballa per intentar minorar els efectes de les retallades en l'ensenyament.

   

L'Acord Social contra la Crisi avança

El 12 de desembre es va reunir la comissió de seguiment de l'Acord Social contra la Crisi per avaluar i donar compte dels progressos realitzats a la ciutat durant els últims sis mesos, en concret des del passat 11 de maig, dia en què 34 entitats i agents socials, així com els partits PSC, ICV-EUiA, CiU i ERC de Cornellà el van signar.

El balanç de la comissió va ser positiu. Es va destacar la creació del Mapa de Capacitació i els cursos de formació del Centre d’Empreses. A més, es va ressaltar la posada en marxa de l'Oficina de Mediació Hipotecària i de la Botiga Solidària, a més de la materialització dels plans locals d'ocupació, finançats per l'Ajuntament.

   

Cornellà posa en marxa una oficina de mediació hipotecària per atendre persones en risc de perdre el seu habitatge

L’Ajuntament posa en marxa també un pla local d’ocupació per oferir feina a persones en perill d’exclusió social de la ciutat.
Les dues iniciatives s’emmarquen en els objectius de l’Acord Social contra la Crisi signat per l’Ajuntament i 34 entitats i agents socials de la ciutat al mes de maig.

Més informació

   

Obres als carrers Miquel de Roncalí i Pius XII per fomentar l’ocupació

Apartir d’aquest mes d’octubre comencen les obres de reurbanització del carrer Miquel de Roncalí (entre Rubió i Ors i les escales d’accés a la plaça dels Enamorats) i el carrer Pius XII a l’espai proper a la plaça Can Rissuenyo. Les executarà l’empresa municipal Procornella, en el marc dels objectius de l’Acord Social contra la Crisi que impulsa l’Ajuntament de Cornellà.
Les obres al carrer Miquel de Roncalí tenen un pressupost de 218.053,51 euros i de 263.406,28 euros al tram a remodelar a Pius XII.

Més informació

   

Obres al carrer Josep Cuxart i Jaume Casas Pallerol per fomentar l’ocupació

A juny han començat les obres de reurba¬nització dels carrers Jaume Casas Pallerol i Josep Cuxart, en el marc dels objectius de l’Acord Social contra la Crisi que impulsa l’Ajuntament de Cornellà.
Les obres del carrer Josep Cuxart afecten el tram entre la carretera d’Esplugues i el carrer Menéndez y Pelayo. Pel que fa al carrer Jaume Casas Pallerol, s’efectuaran en tot el seu recorregut, entre la Rambla i Josep Cuxart.

Més informació

   

Cornellà posa en marxa la Botiga Solidària per fer front a la demanda d'aliments per part de famílies en situació de pobresa

L'Ajuntament de Cornellà, a través de l'Àrea de Benestar social, en col·laboració amb les entitats de la ciutat que formen part del Consell de serveis socials, posen en marxa la Botiga Solidària, un projecte comunitari que té com a objectiu donar resposta a la creixent demanda d'aliments de primera necessitat per part d'un sector de la població que es troba en situació de vulnerabilitat.

Nº Compte de la “Botiga Solidària”: Caixa Penedès 0487 1009 42 2000061008

Més informació

   

Contra la crisi – Acord social 2012-2016

Cornellà reuneix institucions, grups polítics municipals, entitats ciutadanes i agents socials per sumar-se a un acord de consens, que busca generar noves mesures de lluita contra la crisi basades en la coresponsabilitat.

Més informació

   

 

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
18582 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.