Imprimir Imprimir
www.cornellaweb.cat
 :: Subvencions 2017

Subvencions 2017 


En aquesta pàgina podreu consultar les bases íntegres de les convocatòries de subvencions que regularment obre l'Ajuntament de Cornellà en qualsevol dels seus àmbits d'actuació (a entitats, a projectes ciutadans, etc.).

 

ANY 2017        

Tema

     

Data/Termini

Renúncia d'atorgament de subvencio Cultura 2017 (Creació artística)   Acord   22/12/2017
Aprovació de la subvenció per a la realització de reformes de la nova seu de Cornellà del Club Infantil i Juvenil Sant Feliu Sant Ildefons   Acord   2017
Aprovació de la subvenció per a la realització de l'activitat d'ampliació d'espais formatius per a la Fundació Privada El Llindar   Acord   2017
Aprovació de la subvenció per despeses de manteniment, conservació i neteja d'instal·lacions esportives a clubs de la ciutat   Acord   2017
Aprovació ajut atorgat al Sr. Gaviño pel concepte de plusvàlua   Decret   2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris de la plaça Marsans, 3, de Cornellà de Llobregat.
  Acord   05/12/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris del carrer Ramoneda, 76, de Cornellà de Llobregat
  Acord   05/12/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris del carrer Orioles, 13, de Cornellà de Llobregat
  Acord   05/12/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris del carrer Feliu i codina, 47, de Cornellà de Llobregat
  Acord   05/12/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de l'entitat Càritas Diocesana de Barcelona   Acord   05/12/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de l'entitat Creu Roja de Cornellà   Acord   05/12/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor  de l'empresa CALL SOLUCIONES INTEGRALES SL pel projecte Ocupa'm 6+6
  Acord   24/11/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor  de l'empresa OPTIGRUP SPAIN S.L. pel projecte Ocupa'm 6+6
  Acord   24/11/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor  de l'empresa J.M. Medina S.L. pel projecte Ocupa'm 6+6
  Acord   24/11/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor  de l'empresa MATAS RAMIS S.A. pel projecte Ocupa'm 6+6   Acord   24/11/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor  de l'empresa Miguel Checa Ruiz pel projecte Ocupa'm 6+6
  Acord   24/11/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor  de l'empresa Laboratori Electrotècnic SCCL pel projecte Ocupa'm 6+6
  Acord   24/11/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor dels Castellers de Cornellà pel projecte XXVII Diada Castellera
  Acord   24/11/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de l'Associació Agrupació Sardanista
  Acord   10/11/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de l'entitat Creu Roja de Cornellà
  Acord   24/11/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de l'entitat Fundació Privada Salut Mental Calalunya, projecte Club Social Espai 3 de Cornellà
  Acord   24/11/2017

Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de l'entitat Club d'Amics del Ferrocarril

  Acord   30/11/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris del carrer Bellaterra, 43 de Cornellà de Llobregat
  Acord   24/11/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació de dos ascensors a la comunitat de propietaris del carrer Josep Masgrau, 59-61 de Cornellà de Llobregat
  Acord   24/11/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris del carrer Feliu o Codina, 16 de Cornellà de Llobregat
  Acord   24/11/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris del carrer Bonestar, 3 de Cornellà de Llobregat
  Acord   24/11/2017
Ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l'Impost sobre Béns Immobles per al 2018   Acord   17/11/2017
Ajuts destinats al suport i a la promoció de l’activitat empresarial de persones físiques o jurídiques com a nous emprenedors a Cornellà de Llobregat, per a l’exercici 2018   Acord   17/11/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de l'entitat AFA BAIX LLOBREGAT pel projecte de suport a les families cuidadores   Acord   10/11/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de l'entitat AFA BAIX LLOBREGAT pel projecte CENTRE DE DIA ALOIS II   Acord   10/11/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de l'entitat Aprodico   Acord   10/11/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris de l'avinguda del Parc, 38 de Cornellà de Llobregat
  Acord   10/11/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris del carrer Josep Fiter, 19 de Cornellà de Llobregat
  Acord   10/11/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris del Ptge. de Sant Lluís, 12 de Cornellà de Llobregat
  Acord   10/11/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor del Centre d'Esplai Infantil i Juvenil Mowgli
  Acord   27/10/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de la Fundació per a joves La Carena
  Acord    27/10/2017

Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de la Comunitat de Usuarios de Puestos de Venta del Mercat Marsans

  Acord   27/10/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de l'Ass. de Venedors del Mercat Sant Ildefons
  Acord   27/10/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris del carrer Florida, 22, de Cornellà de Llobregat
  Acord   27/10/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de la Fundació Utopia Joan N.Garcia-Nieto
  Acord   27/10/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de l'Associació Cornellà per les Dones
  Acord   29/09/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris del carrer Garrofer, 6, de Cornellà de Llobregat
  Acord   27/10/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a projectes de caràcter juvenil i educatiu en el temps lliure infantil i adolescent a Cornellà per a l'exercici 2017   Acord   29/09/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a projectes de colònies, campaments i casals a Cornellà de Llobregat per a l'exercici 2017
  Acord   29/09/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a projectes de caràcter cultural a Cornellà de Llobregat per l'any 2017
  Acord   29/09/2017
Atorgament de subvencions per a l'entitat COORDINADORA CONTRA LA MARGINACIÓ
  Decret   13/10/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris del carrer Sant Isidre, 6, de Cornellà de Llobregat.   Decret   29/09/2017

Bases Reguladores de la convocatòria per a les subvencions al foment i la promoció de projectes de conservació, rehabilitació i restauració del Patrimoni Catalogat de Cornellà de Llobregat, per a l'exercici 2017.

  Bases   31/10/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de l'entitat Associació de Fibromiàlgia
  Decret   29/09/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris del carrer Cristòfor Llargués, 20, de Cornellà de Llobregat.   Decret   06/09/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris del carrer Llinars, 48, de Cornellà de Llobregat.   Decret   06/09/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris de la carrer Pius XXIIè, 23, de Cornellà de Llobregat.   Decret   06/09/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris de la carrer Cristòfor Llargués, 24, de Cornellà de Llobregat.   Decret   06/09/2017
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris de la carretera d'Esplugues, 121, de Cornellà de Llobregat.   Decret   28/07/2017
Atorgament de subvencions per a projectes per al foment de la pràctica esportiva i projectes per a la iniciació a la pràctica esportiva de competició en escoles esportives per a l'exercici 2017   Decret   28/07/2017
Aprovació de l'atorgament de subvencions per a projectes de cooperació a la solidaritat de Cornellà de Llobregat.   Decret   28/07/2017
Subvenció a la Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement pel cofinançament dels projectes Divercities, Col.laboratori, Edulab, Laborlab i Thinklab i finançament dels projectes Sucom, Sues, A Prop Teu, Open Surf, Inicia’t, Seniorlab, Edutec i Clubs   Acord   13/07/2017
Convocatòria de subvencions per a projectes  de caràcter educatiu del curs escolar 2017-2018 de les associacions de mares i pares d'alumnes de les escoles públiques i centres concertats d'infantil i primària, institut, EMEE Virolai i Escola Municipal de Música de Cornellà de Llobregat  

Bases

 

  06/10/2017
Convocatòria de subvencions per a projectes de caràcter educatiu del curs escolar 2017-2018 de les escoles públiques d’infantil i primària, dels instituts públics, del Centre de Formació d’Adults i de l’Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà de Llobregat   Bases   06/10/2017
Bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions destinades a la contractació per empreses de persones en atur residents a Cornellà de Llobregat 2017 (Projecte Ocupa’m 6+6)   Bases   Del 25/07/2017 al 15/09/2017
Subvenció a la Comissió Jordiada per a l'activitat 25è Aniversari Jordiada   Decret   30/06/2017
Subvenció a Amics de la Sardana per a l'activitat Flama del Canigó   Decret   26/06/2017
Subvenció a Associació Dones Artemis pel projecte Dona i literatura   Decret   15/06/2017
Subvenció a Progat Cornellà pel projecte control de colònies de gats urbans   Decret   15/06/2017
Subvenció a Cornellà Compra a Casa pel projecte Cornellà una gran botiga on anar a comprar   Decret   15/06/2017
Subvenció a Foment de Cultura Popular per la XXII Trobada Gegantera de Corpus 2017   Decret   08/06/2017
Subvencions a projectes i instal·lacions d’ascensors en matèria de millora de l’accessibilitat en edificis per suprimir les barreres arquitectòniques per a l’any 2017   Bases   Fins al 30/09/2017
Subvenció a Associació Cultural Gent i Futur per taller de moda 2017   Decret   19/05/2017
Subvenció al Consell Esportiu del Baix Llobregat per Esport a l'escola - Cornellà pel civisme   Decret   19/05/2017
Subvenció a la Federació Aplec de la Sardana per Concurs de Colles Sardanistes 2017   Decret   16/05/2017
Subvenció a l'Orfeó Catalònia per a la Trobada de Puntaires 2017   Decret   19/05/2017
Subvenció a l'Orfeó Catalònia per a Petits Concerts a l'Orfeó 2017   Decret   19/05/2017
Subvenció a la Federació Aplec de la Sardana per a l'Aplec de la Sardana 2017
  Decret   19/05/2017
Subvenció a la Comissió Jordiada per a la Jordiada 2017   Decret   19/05/2017
Subvenció als Diables de Cornellà per al Solstici d'estiu 2017   Decret   19/05/2017
Subvenció al Patronat Cultural i Recreatiu per a 10a edició del concurs de Teatre Amateur   Decret   maig 2017
Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de colònies, campaments i casals a Cornellà de Llobregat, per a 2017   Bases   Del 26/05/2017 al 26/06/2017
Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de caràcter juvenil i projectes de caràcter educatiu en el temps lliure infantil i adolescent, per a 2017   Bases   Del 29/05/2017 al 27/06/2017
Subvenció per a la realització del projecte "Revista: Memòria Antifranquista del Baix Llobregat"   Decret    abril 2017
Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de cooperació a la solidaritat, per a 2017   Bases   Del 15/05/2017 al 12/06/2017
Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de caràcter cultural, per a 2017   Bases   Del 19/05/2017 al 19/06/2017
Atorgament de subvencions per a projectes de caràcter educatiu, del curs escolar 2016-2017 de les escoles públiques d’Infantil i Primària, els instituts públics, del Centre de Formació d’Adults i de l’Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà de Llobregat.   Edicte   30/03/2017
Atorgament de subvencions per a projectes de caràcter educatiu, del curs escolar 2016-2017 de les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de les escoles públiques i centres concertats d’Infantil i Primària, instituts, EMEE Virolai i de l’Escola Municipal de Música de Cornellà de Llobregat.   Edicte   30/03/2017
Modificació dels Ajuts Econòmics destinats al suport i a la promoció de l’activitat empresarial de persones físiques o jurídiques com a nous emprenedors a Cornellà de Llobregat, per a l’exercici 2017   Bases   ANY 2017
Ajuts Econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l'Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, per a l’exercici 2017   Bases   ANY 2017
Ajuts Econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l'Impost sobre Béns Immobles per al període impositiu de 2017   Bases   Del 02/05/2017 al 30/06/2017
Bases Reguladores de la convocatòria dels ajuts econòmics per  a favor dels titulars de béns inclosos en el catàleg del patrimoni històric i arquitectònic de Cornellà de Llobregat per a l'exercici 2017   Bases   ANY 2017
Aprovació de l’atorgament de subvencions per a projectes per al foment de la pràctica esportiva i projectes per a la iniciació a la pràctica esportiva de competició en escoles esportives per a l'exercici 2017.   Bases   Del 04/05/2017 al 31/05/2017

 


 

 
© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212