Préstec

El carnet

Us permet gaudir de tots els serveis de la biblioteca. Fer-se'l és gratuït i us dóna accés a totes les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals. El carnet és personal i intransferible.

Per fer-se el carnet cal el DNI, targeta de resident o passaport en vigor.

En el cas dels menors de 14 anys, és necessària la presència del pare, mare o tutor.

Normativa reguladora per la obtenció del carnet d'usuari de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona i l'ús dels serveis bibliotecaris vinculats   

El Préstec

Amb el carnet podreu emportar-vos durant 30 dies:

  • 15 documents en suport  paper (llibres i revistes)
  • 6 DVD
  • 9 altres materials multimèdia (DVDM, CD o CD-rom)

Renovacions

Si els necessiteu els documents més temps, podeu renovar el préstec en tres ocasions als taulells de la biblioteca, per telèfon o a través del webopac. Els documents en préstec que han estat reservats per una altra persona no es podran renovar.

Reserves

Podeu reservar qualsevol document de la biblioteca, tant si aquest està prestat com si està disponible. Podeu fer-ho per telèfon, a través del webopac o als taulells de la biblioteca.

Tan bon punt tinguem disponible el vostre document, rebreu un avís preferentment per correu electrònic. En el cas de no tenir-ne, us ho notificarem per telèfon. El document es guardarà com a màxim una setmana.

Tornar

Retorn de documents 

Respecteu els terminis de préstec establerts. Retornar tard un document és un perjudici per a una altra persona que el necessita.

També podeu retornar els documents a les bústies habilitades a tal efecte, situades a l’entrada de les biblioteques.

Tres dies abans del venciment del termini de préstec, rebreu un avís de cortesia al vostre correu electrònic. En cas d’incompliment d'aquests terminis, es reclamarà la devolució immediata dels documents endarrerits, ja sigui per correu electrònic o per telèfon, de la manera següent:

  • Rebreu un primer avís als 7 dies de retard
  • Un segon avís als 14 dies de retard
  • I un tercer avís als 21 dies de retard

En el moment de la devolució, s’aplicarà la sanció corresponent:

  • Acumulareu un punt per cada document i dia de retard.
  • Per cada 50 punts, se us bloquejarà automàticament el carnet durant 15 dies.                                                                                                                                                

Préstec interbibliotecari

Podeu demanar llibres i revistes d'altres biblioteques per mitjà del servei de préstec interbibliotecari. La biblioteca comparteix una part del cost del transport (l'usuari només abona 1,50 € per cada document demanat).

D'aquesta manera, podeu accedir a prop de 8 milions de documents procedents de 200 biblioteques. Demaneu més informació a la vostra biblioteca. 

 Tornar

PIC: Préstec Interbibliotecari de Ciutat

El préstec interbibliotecari entre les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de Cornellà és gratuït.

A través del PIC, podeu demanar qualsevol tipus de document: llibres, revistes, DVDs, CD-ROMs, CDs, etc. que podreu recollir a la vostra biblioteca en un termini màxim de 7 dies.

També podeu escollir en quina de les dues biblioteques voleu retornar els vostres documents en préstec, sense cap recàrrec econòmic per la gestió.

Demaneu més informació d'aquest servei a la vostra biblioteca.

                                                                                                                                                           

Ayuntamiento de CornellÓ Pla Ciutat de la Lectura Grup de Biblioteuqes Catalanas asociades a la UNESCO Diputaciˇ de Barcelona. Xarxa de Municipis. Area de Cultura. Servei de Biblioteques
© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212
30407 visites | Un/una usuari/a connectat/tada | carregat en  seg.