Buscar

On estem?

Departament de
Medi Ambient

C. Energia 97-101
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 475 87 18
Fax. 93 474 44 04
apropteuonline@aj-cornella.cat

Compostatge

Cornellà aprofita els aliments

Bicibox

Entitats

Deixalleria

contacte online

Aigua

Introducció

En un context Mediterrani, semblaria innecessari recordar l’escassetat i el valor de l’aigua com a recurs (que es pot agreujar segons les previsions del canvi climàtic). Tot i això, els consums d’aigua per càpita augmenten cada any i, per tant, encara s’han de destinar esforços per aconseguir reduir aquests consums.

A nivell municipal, tot i que no podem parlar d’una clara disminució del consum, s’observa que aquest s’ha estabilitzat en els darrers anys.

A més a més de disminuir-ne el consum, no podem oblidar un altre aspecte important a l’hora de preservar l’aigua com a recurs: la contaminació. L’abocament de substàncies contaminants provinents d’activitats urbanes, d’indústries i d’explotacions agràries provoca una reducció de la qualitat de l’aigua i dels ecosistemes aquàtics.

Des de l’Ajuntament, a més de promoure actituds de respecte i d’estalvi d’aigua entre la ciutadania, es pot treballar tant per reduir els consums d’aigua en els edificis i serveis municipals com per vetllar perquè aquests es duguin a terme amb el mínim impacte possible.

Que es fa a l'Ajuntament?

Revisions i reparacions de canonades

Tot i que a vegades puguin passar desapercebudes o semblar insignificants, les pèrdues d’aigua que es produeixen al llarg del circuit de distribució (canonades i aixetes) poden suposar un augment del consum força destacable.

En aquest sentit, val la pena destacar les diferents actuacions municipals, que permeten reparar qualsevol fuita que es detecti.

Cornellà estalvia aigua

L’Ajuntament de Cornellà ha fet diverses campanyes per tal de fomentar l’estalvi d’aigua. Les últimes han tingut lloc al barri del Pedró i al de Fontsanta-Fatjó, on es van lliurar de forma gratuïta mecanismes estalviadors per a aixetes i dutxes.

Són petites peces molt fàcils d’instal·lar que, un cop col·locades a les aixetes, permeten estalviar fins a un 50% d’aigua. El sistema és molt senzill: fan augmentar la quantitat d’aire del cabal de manera que disminueix el consum d’aigua, però sense disminuir la sensació de pressió.

Aquests mecanismes també es van lliurar a finals de l'any 2005 a tots els treballadors i treballadores de l'Ajuntament que els van sol·licitar. Si algú es va quedar sense, pot venir a recollir-los a l'Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat (C/ Energia 97-101).

Què hi pots fer tu?

No en deixis caure ni gota!

Al teu lloc de treball tu ets la persona que hi passes més temps i, per tant, ets qui pot fer-ne el control més acurat. Així que detectis una aixeta que perd o una cisterna que goteja, avisa els serveis de manteniment: quan tots esperem que ho faci un altre, és molt probable que no ho faci ningú.

Cisternes estalviadores

Aprofita els mecanismes d’estalvi existents a les cisternes d’alguns lavabos per a estalviar aigua:

  • Prem per segona vegada l’interruptor de descàrrega d’aigua per a aturar la descàrrega en aquelles cisternes que ho permetin.
  • En les cisternes que presenten dos botons, un de petit i un de més gros, utilitza el botó corresponent a la descàrrega petita, sempre que sigui possible.

Guia d’estalvi d’aigua

Consulta totes les accions que tens al teu abast per a estalviar aigua a la Guia pràctica per a l’estalvi domèstic d’aigua editada per l’Ajuntament de Cornellà. Hi trobaràs dades del consum d’aigua a Catalunya, així com els sistemes d’estalvi d’aigua per a aixetes, dutxes, cisternes, electrodomèstics i sistemes de reg.

 

 

 

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | apropteuonline@aj-cornella.cat
5421 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.