Buscar

On estem?

Salut Pública:
Av. Sant Ildefons s/núm. (mercat Sant Ildefons 1r pis)
Tel. 93 376 14 99

Consum:
Pl. Lluís Companys s/núm. (mercat Centre, 2n pis)
Tel. 93 376 51 51

08940 Cornellà de Llobregat
informacio@aj-cornella.cat

Establiments alimentació

Plagues

Infermera Virtual

Servei Prevenció Drogodependències

OMIC

contacte online

Gestió del risc derivat de l’aigua de consum i dels aliments

ampolla d'aiguaEls ajuntaments són responsables d'assegurar la qualitat dels aliments i de l'aigua subministrada en el seu àmbit territorial, i de vetllar per al compliment de la normativa d’aplicació.

AIGÜES DE CONSUM HUMÀ
ESTABLIMENTS MINORISTES D'ALIMENTACIÓ


Vigilància i control sanitari de les aigües de consum humà

Descripció: Vigilància sanitària i control de qualitat de les aigües de consum humà d'acord amb la normativa vigent.

Objectius: Assegurar que l'aigua subministrada a través de qualsevol xarxa de distribució, cisterna o dipòsit mòbil en l’àmbit territorial sigui apta pel consum en el punt de lliurament al consumidor.

Activitats:

  • Recepció i control de les anàlisis realitzades per AGBAR (Aigües de Barcelona) i coordinació amb aquesta empresa en cas que s'hagi de prendre alguna mesura correctora.
  • Analítiques de mostres directes de l’aixeta del consumidor en edificis públics.

Enllaços d'interès:

Informació d’aigües de consum de la Diputació de Barcelona
Agència Catalana de l'Aigua
Organització Mundial de la Salut

Vigilància i control sanitari d’establiments minoristes d’alimentació

Descripció: Vigilància i control sanitari dels establiments alimentaris del municipi d’acord amb la normativa vigent. Comprèn el comerç minorista, la restauració, la producció d’àmbit local i la vigilància del transport alimentari dins el municipi.

Objectiu: Prevenir els riscos per a la salut relacionats amb els aliments i garantir l’adequació dels productes, les activitats i els serveis a la normativa vigent.

Activitats:

  • Declaració Responsable mitjançant el qual els titulars de comerços minoristes d’alimentació de nova obertura o de nova titularitat es comprometen a  tenir les seves instal·lacions i desenvolupament de l’activitat adequades a la normativa sanitària vigent. Aquest document s'ha d’entregar al Departament de Salut Pública de l’ajuntament degudament omplert i signats pels titulars de l’activitat.
  • Campanyes de control sanitari d’establiments alimentaris
  • Inspecció, revisió documental i verificació dels autocontrols del comerç minorista, la restauració, la producció d’àmbit local i el transport d’aliments dins el municipi.
  • Informació sobre normativa aplicable, requisits higienicosanitaris i sistemes APPCC als titulars d’establiments minoristes d’alimentació.
  • Recepció de denúncies, realització d'inspeccions i seguiment de mesures correctores dictades.
  • Adopció de mesures sancionadores i/o cautelars (immobilització, tancament preventiu d’establiments, suspensió de l’autorització sanitària de funcionament) per garantir la protecció de la salut.
  • Assessorament sobre legislació sanitària ciutadans que demanen informació al departament per a la pròxima obertura d’un establiment alimentari.

Altra informació:

Requisits que ha de complir un establiment carni
(carnisseria / carnisseria-cansaladeria / carnisseria-xarcuteria)
Requisits que ha de complir un establiment de plats preparats
(bar, restaurant, rostisseria)
Requisits que ha de complir un establiment de venda de pa
(pa, pastisseria, venda de pa...)

Enllaços d'interès:

Fitxes d'informes d'establiments minoristes d'aliments. Diputació de Barcelona
Normativa de seguretat alimentària en l'àmbit del comerç minorista i de la restauració. Diputació de Barcelona
Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA)
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN)

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
12598 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.