Buscar

Calendari del Contribuent

L'Ajuntament de Cornellà amplia els terminis de pagament d'alguns impostos per tal de facilitar a les famílies la seva liquidació. Els contribuents que tinguin els rebuts domiciliats tindran el pagament automàticament fraccionat en sis terminis mensuals consecutius, a excepció dels veïns que s'hagin subscrit a la nova modalitat de fraccionar els rebuts en 12 mesos.

Calendari del contribuent 2020

Nota: En aquest calendari s'indiquen dos conceptes de pagament: el primer marca els dies d'inici i finalització del termini de pagament dels tributs per a  les persones que no tenen domiciliats els rebuts. I en el segon concepte s'indica el dia i el mes en que s'efectuarà el càrrec de la domiciliació de cadascun dels rebuts a través del compte bancari. Hi ha tributs que es paguen en un sol càrrec, altres en quatre fraccions, i d'altres en sis.

     

Pagament de tributs online

La Caixa Linia Oberta La Caixa


 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica (inclosos velomotors)
 • Impost de Béns Immobles (IBI)
 • Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
 • Taxa de guals i reserves de via pública
 • Impost sobre Béns Immobles - rústega
 • Taxa d'Horts Urbans
 • Taxa de tinença de gossos
 • Taxa d'aprofitament i serveis als mercats municipals
 • Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb diverses activitats (quiosc, parades no sedentàries, etc.)
 • Preu públic per la recollida de residus comercials i/o industrials
 • Taxa de conservació del cementiri municipal

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
124850 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.