Buscar


 Consell Comunitari de la Infància i l'Adolescència 

El El Consell Municipal de la Infància i l'adolescència de la ciutat, és un òrgan permanent de participació sectorial de caràcter consultiu, creat amb l'objecte de facilitar la participació ciutadana en els assumptes municipals en relació amb aquells àmbits d'activitat pública municipal que afectin o es refereixin a la infància i l'adolescència.

Funcions

1. Estimular la participació de persones, col•lectius i entitats en el camp de la infància i l'adolescència, fomentant l'associacionisme i oferint el suport i l'assistència oportuns. 

2. Reunir informació, realitzar estudis i anàlisis, debatre i difondre informes sobre la infància i l'adolescència.

3. Promoure programes i activitats que globalitzin tot el relacionat amb la infància i l'adolescència a la ciutat.

4. Recolzar la projecció exterior de tot el relacionat amb la infància i l'adolescència de Cornellà de Llobregat.

5. Potenciar la coordinació entre les diferents institucions que actuïn en l'àmbit de la infància i l'adolescència, ja siguin públiques o privades.

6. Assegurar la participació directa dels infants i adolescents mitjançant un òrgan específic.

7. Emetre informes a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament sobre matèries de l'àmbit de la infància i l'adolescència.

8.Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb la situació de la infància i l'adolescència de la ciutat.

 

  


  Sessions

Sessió Ordinària
Data: 23 de maig de 2017 Ordre del dia
Sessió Ordinària
Data: 31 de gener de 2017 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 2 de juny de 2016 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 28 d'octubre de 2015 Acta de la sessió  

Representants del Consell (30/09/2019) / Modificació representants (04/09/2020)

Normativa

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
1019 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.