Buscar

Consell de Ciutat de Cornellà

El 24 de gener de 2013 es va constituir el Consell de Ciutat a la cúpula de Can Mercader. Es tracta d'un nou òrgan consultiu, de participació i de diàleg a la ciutat. S'emmarca dins de les polítiques de consens, transparència i corresponsabilitat que fomenta el Consistori i s'uneix a altres iniciatives que treballen en aquesta línia, com l'Acord Social. A més, és una mesura inclosa en les propostes municipals de les Millores de Governança i dóna resposta als reptes presents i futurs de la ciutat. Es reunirà de forma ordinària cada sis mesos.

El Consell de Ciutat contribueix a crear un espai de debat, consens i coordinació permanent entre la ciutadania, les institucions i els poders públics, de manera que s'apropi la gestió municipal als veïns i les veïnes de Cornellà. Així, realitzarà funcions d'estudi i assessorament en el desenvolupament de polítiques que repercuteixin en els àmbits econòmic, social, cultural, sostenible i estratègic de la ciutat.

Funcions

  1. Emetre informes quan ho sol·liciti l'alcalde.
  2. Impulsar iniciatives relacionades amb les disposicions i els reglaments municipals.
  3. Assessorar a l'Ajuntament en les grans línies estratègiques i de gestió, amb l'objectiu de generar consens ciutadà.
  4. Conèixer i debatre els pressupostos municipals, així com els resultats dels indicadors econòmics de la gestió municipal.
  5. Conèixer i debatre els projectes que afecten el planejament urbanístic de Cornellà.
  6. Proposar actuacions per al desenvolupament equilibrat i sostenible, la cohesió social i la millora de la qualitat de vida ciutadana.

Sessions i documentació Membres del Consell

     

Creació d'un nou instrument de participació ciutadana

El Ple Municipal, donant compliment al compromís recollit en el protocol de "Millores de Governança" que establia la creació del "Consell de Ciutat"; va aprovar la modificació del Reglament Orgànic Municipal d'aquest Ajuntament, mitjançant la introducció, entre d'altres, de la creació d'una Subsecció Primera, dins de la Secció Cinquena del Capítol III del ROM, que tracta sobre el Consell de Ciutat, articles del 102 al 109, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 13 d'abril de 2012.

Aquest nou instrument de participació ciutadana serà el màxim òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en el qual els representants de la ciutadania i de l'Ajuntament participaran i es corresponsabilitzaran dels principals assumptes de la ciutat.

Per donar compliment a la seva finalitat, les seves funcions seran les d'informació, estudi, debat i assessorament per a la determinació de les grans línies de la política municipal que incideixen en el desenvolupament estratègic, econòmic, social, cultural i sostenible de la ciutat.

En aquesta pàgina hi figuraran tots els acords relacionats amb aquest Consell.


Sessions

 

CONSELL DE CIUTAT 2015-2019
 
Sessió Extraordinària
Data: 12 de juny de 2019 Ordre del dia
  Acta de la sessió
 
Sessió Ordinària
Data: 5 de novembre de 2018 Ordre del dia
  Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 17 de juliol de 2018 Ordre del dia
  Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 12 de febrer de 2018 Ordre del dia
  Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 28 de març de 2017 Ordre del dia
  Acta de la sessió
 
Sessió Ordinària
Data: 6 d'octubre de 2016 Ordre del dia
  Acta de la sessió
 
Sessió Constitutiva
Data: 1 de març de 2016 Ordre del dia
  Acta de la sessió
   
   

CONSELL DE CIUTAT 2013-2015


Sessió Extraordinària
Data: 10 de juny de 2015 Ordre del dia
   
Sessió Ordinària
Data: 16 d'abril de 2015 Ordre del dia
  Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 1 de desembre de 2014 Ordre del dia
  Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 30 de setembre de 2014 Ordre del dia
  Acta de la sessió
  Presentació Avantprojecte Pressupost Municipal 2015
  Enquesta Ciutadana
Sessió Ordinària
Data: 19 de març de 2014 Ordre del dia
  Acta de la sessió
Sessió Ordinària  
Data: 15 d'octubre de 2013 Ordre del dia
  Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 11 de juliol de 2013 Ordre del dia
  Acta de la sessió
  Presentació Avantprojecte Pressupost Municipal 2014
  Projecte Cornellà Valors
Sessió Constitutiva
Data: 24 de gener de 2013 Ordre del dia
  Acta de la sessió

 Documentació:

Nomenament dels representants de les Institucions més significatives de la ciutat i persones d'especial rellevància ciutadana (29/01/2020)
Nomenament dels vocals del Consell de Ciutat en representació de la ciutadania (28/01/2020)
Acta del sorteig públic per escollir cinc ciutadans com a vocals del Consell de Ciutat
BASES CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D'INTEGRANTS DEL CONSELL DE CIUTAT PER AL PERÍODE 2019-2023

Delegació de la presidència del Consell de Ciutat (01/07/2019)

Composició definitiva del Consell de Ciutat (19/01/2016)Modificació (31/05/2016) / Modificació (16/09/2016) / Modificació (12/02/2018) / Modificació (08/06/2018)
Nomenament Vicepresidents del Consell de Ciutat (19/1/2016)
Nomenament Secretaria del Consell de Ciutat  (13/11/2015)
Nomenament dels representants de les Institucions més significatives de la ciutat i persones d'especial rellevància ciutadana (26/11/2015)
Nomenament dels vocals del Consell de Ciutat en representació de la ciutadania (18/11/2015)
Acta del sorteig públic per escollir cinc ciutadans com a vocals del Consell de Ciutat
Relació de sol·licituds presentades per formar part del Consell de Ciutat 2015-2019
BASES CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D'INTEGRANTS DEL CONSELL DE CIUTAT PER AL PERÍODE 2015-2019

Consell de Ciutat (presentació)

Aprovació inicial modificació ROM (Ple 22/12/2011)

Aprovació definitiva modificació ROM (Ple 2/3/2012)

Edicte publicació d'aprovació definitiva (BOP 13/4/2012)

   

 

 

 

 

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
25201 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.