Buscar


 Consell Municipal de la Cultura 

El Consell Municipal de la Cultura és un òrgan permanent de participació sectorial de caràcter consultiu, creat amb l'objecte de facilitar la participació ciutadana en els assumptes municipals que afectin o es refereixin a la cultura. 

Funcions

1. Estimular la participació de persones, col·lectius i entitats en l'activitat cultural. 

2. Reunir informació, realitzar estudis i anàlisis, debatre i difondre informes sobre la cultura i el teixit associatiu cultural a la ciutat.

3. Promoure programes i activitats que globalitzin la cultura a la ciutat i que signifiquin un treball col·lectiu de les diferents entitats, facilitant la coordinació entre elles.

4. Donar suport a la projecció exterior de les expressions culturals pròpies de Cornellà de Llobregat, com a imatge i patrimoni viu de la ciutat.

5. Potenciar la coordinació entre les diferents institucions que actuen en l'àmbit cultural, ja siguin públiques o privades.

6. Emetre informes a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament sobre matèries de l'àmbit cultural.

7. Emetre i formular propostes i suggeriments en relació a la dinàmica cultural de la ciutat.


  Sessions

Sessió Extraordinària
Data: 12 de juny de 20197 Ordre del dia
Sessió Ordinària
Data: 2 d'abril de 2018 Ordre del dia
Sessió Ordinària
Data: 21 de novembre de 2017 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 30 de maig de 2017 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 6 de febrer de 2017 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 24 de febrer de 2016 Acta de la sessió
Sessió Ordinària  
Data: 7 d'octubre de 2015 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 10 de juny de 2015 Ordre del dia
Sessió Ordinària
Data: 7 de abril de 2015 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 30 de setembre de 2014 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 24 d'octubre de 2013 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 4 d'abril de 2013 Acta de la sessió
Sessió Ordinària  
Data: 26 de setembre de 2012 Acta de la sessió

 

Representants del Consell (28/7/2015) / Modificació Secretari del Consell (7/11/2016) / Modificació (21/03/17) / Modificació (15/02/17) / Modificació (18/05/17) / Modificació (24/05/2018) / Modificació 1 (13/6/2018) / Modificació 2 (13/6/2018) / Modificació (29/6/2018) / Modificació (27/9/2018) 

Normativa

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
1947 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.