Buscar


 Consell Escolar Municipal 

El Consell Escolar Municipal és un òrgan permanent de participació sectorial de caràcter consultiu, creat amb l'objecte de facilitar la participació ciutadana en els assumptes municipals que afectin o es refereixin a l’ensenyament no universitari.  

Funcions

1. Mantenir un corrent d'informació, estudi i deliberació entre l'administració municipal i els diferents sectors de la comunitat escolar sobre les actuacions, planificacions i problemàtica general que afecta els centres educatius de la ciutat.

2. Possibilitar que les línies d'actuació del Departament d'Ensenyament de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat comptin amb la consulta i l'assessorament dels sectors implicats.

3. Sensibilitzar la ciutadania i les entitats sobre la importància de la participació dels sectors treballadors de l'ensenyament, les famílies i l'alumnat en el procés educatiu així com en la gestió dels centres.

4. Crear canals de col·laboració entre els sectors en l'organització d'actuacions de caràcter municipal i/o dels mateixos centres.

5. Establir un marc de participació ciutadana en les diferents actuacions en el camp educatiu de la nostra ciutat.

6. Emetre informes a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament sobre matèries de l'àmbit educatiu.

7. Emetre i formular propostes i suggeriments en relació a l’activitat de la ciutat en aquest sector.


  Sessions

2020

Sessió Ordinària
Data: 23 de juliol de 2020  Ordre del dia

2019

Sessió Ordinària
Data: 26 de novembre de 2019 Acta de la sessió

2018

Sessió Ordinària
Data: 22 de novembre de 2018 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 3 de juliol de 2018 Acta de la sessió

2017

Sessió Ordinària
Data: 19 d'octubre de 2017 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 23 de març de 2017 Acta de la sessió

2016

Sessió Ordinària
Data: 4 d'octubre de 2016 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 30 de maig de 2016 Acta de la sessió

2015

 
Sessió Extraordinària
Data: 24 de novembre de 2015 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 16 de setembre de 2015 Acta de la sessió

2014

 
Sessió Ordinària
Data: 2 de desembre de 2014 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 17 de  juny de 2014 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 10 d'abril de 2014 Acta de la sessió

2013

 
Sessió Ordinària
Data: 5 de juny de 2013 Acta de la sessió

Vicepresidència (1/7/2019) / Representants municipals (30/7/2015) / Representants municipals als Consells Escolars de cada centre educatiu (24/7/2019) / Modificació (25/5/2016) / Modificació (25/05/2017) / Renovació bianual dels representants del sector educatiu ( 30/7/2015) / Vocals tècnics (Acord JGL 26/6/15) / Modificació de nomenaments membres (25/01/2018) / Modificació de nomenaments membres (28/06/2018) / Modificació de nomenaments membres (29/11/2018)
Normativa
© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
2219 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.