Buscar


 Consell Municipal de l'Esport 

El Consell Municipal de l'Esport és un òrgan permanent de participació sectorial de caràcter consultiu, creat amb l'objecte de facilitar la participació ciutadana en els assumptes municipals que afectin o es refereixin a l'esport.  

Funcions

1. Estimular la participació de persones, col·lectius i entitats en l'activitat esportiva. 

2. Reunir informació, realitzar estudis i anàlisis, debatre i difondre informes sobre l'esport i el conjunt de l'activitat esportiva a la ciutat, amb especial atenció a les activitats d'iniciació esportiva i l'esport de base.

3. Promoure programes i activitats que globalitzin l'esport a la ciutat i que signifiquin un treball col·lectiu de les diferents entitats, facilitant la coordinació entre elles.

4. Donar suport a la projecció exterior de les expressions esportives pròpies de Cornellà de Llobregat, com a imatge i patrimoni viu de la ciutat.

5. Potenciar la coordinació entre les diferents institucions que actuen en l'àmbit esportiu, ja siguin públiques com privades.

6. Emetre informes a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament sobre matèries de l'àmbit esportiu.

7. Emetre i formular propostes i suggeriments amb relació a la dinàmica esportiva de la ciutat.


  Sessions

2019

Sessió Ordinària
Data: 4 de març de 2020 Ordre del dia
Sessió Ordinària
Data: 16 de desembre de 2019 Acta de sessió
Sessió Ordinària
Data: 3 d'octubre de 2019 Acta de sessió
Sessió Ordinària
Data: 12 de juny de 2019 Acta de sessió
Sessió Ordinària
Data: 29 d'abril de 2019 Acta de sessió
Sessió Ordinària
Data: 21 de març de 2019 Acta de sessió

2018

Sessió Ordinària
Data: 26 de setembre de 2018 Ordre del dia
Sessió Ordinària
Data: 17 de juliol de 2018 Ordre del dia
Sessió Ordinària
Data: 18 d'abril de 2018 Ordre del dia

2017

Sessió Ordinària
Data: 18 de desembre de 2017 Acta de sessió
Sessió Ordinària
Data: 12 de setembre de 2017 Acta de sessió
Sessió Ordinària
Data: 5 d'abril de 2017 Acta de la sessió

2016

Sessió Ordinària
Data: 4 d'octubre de 2016 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 14 d'abril de 2016 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 9 de febrer de 2016 Acta de la sessió

2015

Sessió Ordinària
Data29 de setembre de 2015 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 10 de juny de 2015 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 24 de març de 2015 Acta de la sessió

2014

Sessió Ordinària
Data: 23 de setembre de 2014 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 10 d'abril de 2014

Acta de la sessió

Sessió Ordinària
Data: 13 de març de 2014 Acta de la sessió

2013

Sessió Ordinària  
Data: 3 d'octubre de 2013 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 18 de juliol de 2013 Acta de la sessió
  Presentació "La gestió de les persones als clubs esportius"
Sessió Ordinària
Data: 24 d'abril de 2013 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 19 de març de 2013 Acta de la sessió


/ Nomenament nous representants (06/03/2020) / Nomenament nous representants (18/02/2020) / Representants del Consell (04/10/2019) /

Normativa

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
2243 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.