Buscar


 Consell Assessor de la Gent Gran 

El Consell Assessor de la Gent Gran és un òrgan permanent de participació sectorial de caràcter consultiu, creat amb l'objecte de facilitar la participació ciutadana en els assumptes municipals que afectin o es refereixin a la gent gran. 

Funcions

1. Estimular la participació dels col·lectius de pensionistes i de gent gran. 

2. Promoure la participació democràtica dels usuaris en la prestació dels serveis municipals dirigits a la gent gran i exercir el seu seguiment.

3. Reunir informació, debatre i difondre informes sobre els temes que consideri d'interès per a la gent gran, donant prioritat a qüestions relatives a la seva qualitat de vida.

4. Promocionar iniciatives relacionades amb els estudis i anàlisis derivats de les situacions estudiades.

5. Promoure accions de solidaritat pel benestar de la gent gran, en el marc de la necessària convivència ciutadana. 

6. Potenciar la coordinació entre les institucions que actuen en aquest àmbit, ja siguin públiques o privades.

7. Formular propostes a l’Ajuntament per a resoldre els problemes administratius que els afectin.

8. Emetre informes a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament sobre matèries de competència municipal.

9. Emetre i formular propostes i suggeriments en relació al funcionament dels serveis i els organismes públics municipals.


  Sessions

2018
Sessió Ordinària
Data: 16 de gener de 2017 Ordre del dia

2017

Sessió Ordinària
Data: 6 de novembre de 2017 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 17 de gener de 2017 Acta de la sessió

2016

Sessió Ordinària
Data: 17 de maig de 2016 Acta de la sessió

2015

Sessió Ordinària
Data: 13 d'octubre de 2015 Acta de la sessió 
Sessió Ordinària
Data: 10 de juny de 2015 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 13 de gener de 2015 Acta de la sessió

2014

Sessió Ordinària
Data: 10 de juny de 2014 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 13 de maig de 2014 Acta de la sessió

2013

Sessió Ordinària
Data: 15 d'octubre de 2013 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 18 de juny de 2013 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 15 de gener de 2013 Acta de la sessió
 
La periodicitat de las sessions d'aquest Consell està establerta a la normativa pròpia.

Modificació de representants (11/06/2020) / Representants del Consell (20/9/2019)
Normativa
   
© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
2347 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.