Buscar


 Consell Municipal de Participació de Medi Ambient  

El Consell Municipal de Participació de Medi Ambient és un òrgan permanent de participació sectorial de caràcter consultiu, creat amb l'objecte de facilitar la participació ciutadana en els assumptes municipals que afecti el medi ambient. 

Funcions

1. Estimular la participació de les persones, col·lectius i entitats de la ciutat en l'adopció de mesures tendents a la protecció del medi ambient.

2. Promoure programes i activitats que creïn consciència a la ciutadania de la importància del medi ambient i de la necessitat de la seva protecció.

3. Potenciar la coordinació entre les diferents entitats i institucions, públiques o privades, que dintre de la ciutat realitzin activitats en defensa del medi ambient.

4. Emetre informes a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament sobre matèries de l'àmbit de medi ambient.

5. Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb l’activitat de la ciutat en aquest sector.


  Sessions

Sessió Ordinària
Data: 8 d'octubre de 2020 Ordre del dia
Sessió Ordinària
Data: 30 de gener de 2020 Acta de la sessió (esborrany)
  Pla de Prevenció i Gestió de Residus Municipals de Cornellà de Llobregat 2020 - 2023
Sessió Extraordinària
Data: 12 de juny de 2019 Ordre del dia
Sessió Ordinària
Data: 13 de novembre de 2018 Acta de la sessió (esborrany)
Sessió Ordinària
Data: 16 de juliol de 2018 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 3 de maig de 2018 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 15 de novembre de 2017 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 11 de maig de 2017 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 15 de desembre de 2016 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 3 de maig de 2016 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 12 de gener de 2016 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 10 de juny de 2015 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 12 de març de 2015 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 13 de novembre de 2014 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 28 de maig de 2014 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 13 de febrer de 2014 Acta de la sessió

Sessió Ordinària
Data: 14 de novembre de 2013 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 19 de setembre de 2013 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 16 de maig de 2013 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 20 de març de 2013 Acta de la sessió

/ Nous representants del Consell (27/02/2020) / Representants del Consell (04/11/2019)

Normativa

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
3290 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.