Buscar


 Consell Municipal de Salut 

El Consell Municipal de Salut és un òrgan permanent de participació sectorial de caràcter consultiu, creat amb l'objecte de facilitar la participació ciutadana en els assumptes municipals que afectin o es refereixin a la salut. 

Funcions

1. Potenciar la participació creant espais d’expressió i de reflexió que integrin les òptiques polítiques, tècniques (científiques i professionals) i ciutadanes.  

2. Conèixer les inquietuds i necessitats en matèria de salut de la societat cornellanenca.

3. Assessorar i donar elements per a la validació dels programes duts a terme per l’administració municipal.

4. Promoure acords entre l'Ajuntament, les entitats i altres institucions afavorint el coneixement mutu i la coordinació. 

5. Realitzar propostes per a la millora de la salut i la qualitat de vida, afavorint acords entre l'Administració i les entitats per a la realització d'activitats.

6. Promoure la responsabilitat de la ciutadania en la pròpia salut, en la salut de la comunitat i en la correcta utilització dels serveis sanitaris.

7. Emetre informes a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament sobre matèries de l'àmbit de la salut.

8. Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb l’activitat de la ciutat en aquest sector.


  Sessions

Sessió Ordinària
Data: 10 de juny de 2015 Ordre del dia
Sessió Ordinària
Data: 20 d'octubre de 2014 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 6 de novembre de 2013 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 6 de febrer de 2013 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 19 de juny de 2012 Acta de la sessió


/ Modificació de Representants (20/12/2019) / Modificació de Representants (09/12/2019) / Modificacions de representants (15/11/2019) / Nomenament dels representants (30/09/2019)

Normativa

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
1755 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.