Buscar


 Consell Municipal de Seguretat i Prevenció 

El Consell Municipal de Seguretat i Prevenció de Cornellà de Llobregat és un òrgan permanent de participació sectorial de caràcter consultiu, creat amb l'objecte de facilitar la participació ciutadana en els assumptes municipals relacionats amb l’anàlisi, la planificació i l’execució del sistema local de seguretat pública. 

Funcions

1. Analitzar i valorar la situació de la seguretat pública al municipi.

2. Participar en l’elaboració, seguiment i avaluació dels plans de seguretat local, com a representació col·legiada de la ciutadania.

3. Constituir-se, en representació de la ciutadania, com a part de la Junta Local de Seguretat, per a la celebració de la sessió plenària anual prescrita en la Llei 4/2003, amb la finalitat de conèixer el pla de seguretat local i debatre la situació general de la seguretat al municipi.

4. Elaborar propostes d’actuació en matèria de seguretat pública i elevar-les a la Junta Local de Seguretat.

5. Elaborar programes i procediments per a una eficaç comunicació, coordinació i col·laboració entre els cossos, serveis i òrgans amb competències en matèria de seguretat pública i la ciutadania.

6. Promoure i participar en l’elaboració i execució d’accions preventives, formatives i informatives en matèria de seguretat pública.

7. Fomentar la implicació i la participació en el sistema de seguretat local de la resta de ciutadans pertanyents als col·lectius que representen els membres del Consell.

8. Qualsevol altra funció que li atribueixi el Ple de l’Ajuntament o la Junta Local de Seguretat.


  Sessions

Sessió Ordinària
Data: 11 d'abril de 2019 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 17 de juliol de 2018 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 19 d'abril de 2018 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 20 de juliol de 2017 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 3 de maig de 2017 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 4 d'abril de 2016 Acta de la sessió
Sessió Extraordinària
Data: 3 de desembre de 2015 Acta de la sessió
Sessió Extraordinària
Data: 10 de juny de 2015 Ordre del dia
Sessió Ordinària
Data: 9 d'abril de 2015 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 25 de març de 2014 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 16 d'abril de 2013 Acta de la sessió

*Aquest consell es reuneix un cop l'any

Representants del consell (04/12/2019) 

Normativa
 

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
2105 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.