Buscar


 Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional 

El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional és un òrgan permanent de participació sectorial de caràcter consultiu, creat amb l'objecte de facilitar la participació ciutadana en els assumptes municipals que afectin o es refereixin a la cooperació i la solidaritat internacional.

Funcions

1. Estimular la participació de persones, col·lectius i entitats en la cooperació i la solidaritat internacional. 

2. Promoure programes i activitats que facin reflexionar a la ciutadania sobre la necessària contribució que ha d’efectuar el món a favor d'aquells països on existeix pobresa i escassetat de recursos que impossibiliten un desenvolupament digne dels seus homes i dones. 

3. Debatre possibles accions conjuntes del municipi vers altres països o zones del món que es poden veure beneficiades d’actuacions solidàries.

4. Potenciar la coordinació entre les diferents institucions que actuen en l'àmbit de la cooperació i la solidaritat internacional, ja siguin públiques com privades.

5. Formular propostes a l’Ajuntament per a resoldre els problemes administratius que els afecten.

6. Emetre informes a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament sobre matèries de competència municipal.

7. Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis i els organismes públics municipals.


  Sessions

Sessió Extraordinària
Data: 30 de gener de 2020 Ordre del dia
Sessió Extraordinària
Data: 12 de juny de 2019 Ordre del dia
Sessió Ordinària
Data: 27 de març de 2019
Acta de la Sessió
Sessió Ordinària
Data: 18 de juliol de 2018 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 6 d'abril de 2017 Ordre del dia
Sessió Ordinària
Data: 3 de desembre de 2015 Ordre del dia
Sessió Ordinària
Data: 6 d'octubre de 2015 Acta de la sessió 
Sessió Ordinària
Data: 10 de juny de 2015 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 16 de setembre de 2014 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 8 de juliol de 2013 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 12 de març de 2013 Acta de la sessió

 Documentació

Representants del Consell (14/10/2019) / 
Normativa 

 

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
2909 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.