Buscar

El Consistori: funcionament de l'Ajuntament

L'Ajuntament és l'òrgan de govern del municipi, s'encarrega de fer funcionar la ciutat i d'administrar els fons públics oferint els serveis necessaris per al seu bon funcionament.

La seva actuació es duu a terme mitjançant els representants del poble escollits democràticament, els regidors i regidores, que el governen i l’administren durant quatre anys.

Aquest Ajuntament, com els altres, un cop celebrades les darreres  eleccions municipals (26 de maig de 2019), mitjançant l’alcalde i els seus regidors i regidores inicien el seu mandat i actuen a través dels següents òrgans de Govern:


  • L'alcalde i l'equip de govern
  • El Ple Municipal
  • La Junta de Govern Local

L'Alcaldia també té l'atribució de proposar al ple els representants designats per l'Ajuntament en els diferents consells sectorials de participació ciutadana, així com els representants en altres consells i comissions on el consistori ha d'estar representat.

 


Documentació relacionada:

Establiment de les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local
Delegacions del Ple a la Junta de Govern Local
Delegacions de l'alcalde a la Junta de Govern Local
Delegacions de l'alcalde a membres de la Corporació (18/06/2015)
Delegacions de l'alcalde a membres de la Corporació (19/04/2016)
Delegacions de l'alcalde a membres de la Corporació (26/09/2016)
Delegacions de l'alcalde a membres de la Corporació (07/10/2016)
Designació dels tinents d'alcalde
Designació dels regidors de barri
Designació de regidor municipal (01/12/2016)
Creació de les Comissions informatives de caràcter permanent
Nomenament dels presidents delegats i membres de les Comissions informatives (15/07/2015)
Modificació dels membres de les Comissions informatives (06/06/2016)
Modificació dels nomenaments de les Comissions Informatives (21/12/2016)
Altres nomenaments:

Membres de la Comissió consultiva d'accés del ciutadà a la informació i documentació municipal (02/07/2015) / Modificació (25/01/2016)
Membres de la Comissió d'avaluació, tria i eliminació de documentació (02/07/2015) / Modificació (18/12/2015)
Membres de la Comissió de Protecció Civil (17/07/2015) / Modificació (24/12/2015)
Membres de la Comissió Municipal de Patrimoni Arquitectònic i Històric Artístic (03/08/2015)
Membres de la Comissió de seguiment pel compliment del Reglament d'ús de la llengua catalana (03/08/2015)
Membres de la Ponència Tècnica Municipal d'Activitats (11/08/2015)
Vocals del Consell Rector de l'Institut Municipal de Radiodifusió 02/08/2015) / Modificació (01/10/2015) / Modificació (04/07/2016)
Representants al consell de les dones del Baix Llobregat
Representants al consell metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Representants a les diverses Juntes de Compensació
Representants a l'assemblea de la Mancomunitat Intermunicipal de la Fontsanta
Representants al consell municipal de la Comunitat de Municipis de la Plana del Galet
Representant al Consorci per a la Normalització Lingüística
Representant al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
Representant al consell general del Consorci de Comunicació Localret
Representant a l'assemblea general del Consorci de Comunicació Localret
Representant al consell general del Consorci per a la Promoció i Dinamització del Comerç
Representant al consell general del Consorci de Turisme del Baix Llobregat

Representants al consell general del Consorci urbanístic per al desenvolupament de l'Àrea Residencial Estratègica Ribera-Salines

Representants al consell general de l'Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona
Representants a l'assemblea general de l'Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Representant a la Fundació Utopia d'Estudis Socials del Baix Llobregat
Representant a la Fundació per a l'Atenció a Persones Dependents
Representant a la Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement
Representants a l'assemblea general de l'Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE)
Representants a l'assemblea general de l'Associació Fons Català de Cooperació al desenvolupament
Representant a l'Associació Innobaix
Representants a l'Associació de l'Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació
Representants al Centre de Normalització Lingüística
Representants al comitè local de la Creu Roja
Representants als consells escolars dels centres docents públics de nivell no universitari de Cornellà
Representant al consell escolar de l'Institut de Cornellà (04/05/2016)
Representants al consell territorial de la Propietat Inmobiliària de Barcelona
Representants al Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat
Representant al Consell de Mobilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (04/05/2016)

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
62672 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.