Buscar

On estem?

Departament de
Medi Ambient

Plaça dels Enamorats, 7
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 475 87 18
informacio@aj-cornella.cat

Activitats ambientals

Deixalleria

Compostatge

Programa_Entitats

Aprofita_els_aliments

Cornella_Natura

Bicibox

contacte online

atmosfericaContaminació atmosfèrica

Els dos principals problemes de l'aire de Cornellà són el trànsit rodat i l'activitat industrial.

Fins a l’any 2013, es controlava al nostre municipi la qualitat de l’aire mitjançant una estació de control automàtica de la Xarxa de Vigilància i Provisió de la contaminació Atmosfèrica. Actualment, el Departament de Territori i Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, d’acord a les directrius de la Comunitat Europea, recollits en el Reial Decret 2012/2011, de 28 de gener, està estudiant mantenir l’estació a Cornellà o no, perquè segons aquesta normativa, per avaluar la qualitat de l'aire a Catalunya no cal mesurar tots els seus punts, sinó que és suficient disposar de dades per a cada tipus d'àrea dins d'una zona, ja que dues àrees del mateix tipus i dins una mateixa zona tindran nivells d'immissió equivalents.

Actualment, la avaluació de l’aire a Cornellà, situada en la zona del Baix Llobregat, ve determinada per les estacions de: El Prat, Gavà, Martorell, Pallejà, Sant Andreu, Sant Vicenç i Viladecans. 

Zona de Protecció Especial

El municipi de Cornellà ha estat declarat com a zona de protecció especial per les seves superacions de NO2 i partícules mitjançant el Decret de declaració de Zones de Protecció Especial de l'Ambient Atmosfèric de diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Baix Llobregat.

En aquest sentit, es veu sotmès a l’aplicació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire, horitzó 2020 de la Generalitat de Catalunya i del Programa metropolità de mesures contra la contaminació atmosfèrica. A part de les mesures relacionades amb la mobilitat per tal de disminuir la contaminació atmosfèrica s’hauran de dur a terme altres actuacions com les següents:

  • Establiment de zones urbanes d’atmosfera protegida (ZUAP)
  • Vigilància dels contaminants generats a les obres
  • Control de generadors de baixes emissions (indústria)
  • Informació en cas d’episodi de contaminació atmosfèrica

A la pàgina de qualitat de l’aire de la Generalitat de Catalunya es pot trobar tota la informació al respecte de la qualitat de l’aire i el seu control.

  Web de la Qualitat de l'aire
     

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
8487 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.