Buscar

Perfil de Contractant de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat

En acompliment del que estableix l'article 63 de la Llei 9/2017 de Contractes de Sector Públic i d’allò que disposa l’article 28.4 de l’esmentada llei , i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, s'exposa a continuació la documentació relativa a expedients de contractació de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

  Edicte aprovació definitiva de la derogació del Plec de Clàusules Administratives Generals de Contractació
  Acord de derogació dels plecs generals de contractació
  Pla Anual de Contractació 2019
     

Consulta d'expedients de contractació (iniciats a partir de l'1 de maig de 2012)

       
  Consulta d’expedients: des del perfil del contractant es poden consultar tots els expedients de contractació fent clic a la finestra Formalització; dins de cada expedient, la Documentació està publicada al final de la pàgina.  
       

Més dades sobre la contractació

  Informació de contractes majors i menors formalitzats
  Empreses concurrents
  Proveïdors, adjudicataris i contractistes
     

 

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
52452 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.