Buscar

On estem?

Manteniment i Serveis
Carrer Energia, 97-101
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 474 29 04
Fax. 93 474 44 04

Projectes d'Espai Públic
Carrer Energia, 97-101
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 474 29 04
Fax. 93 474 44 04
informacio@aj-cornella.cat

Cornella Més Neta

A prop teu

tramits

Nou contracte de neteja viària (2016)


espai públic
NOVA MAQUINÀRIA
SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA
CLAVEGUERAM
tornar


El ple municipal va adjudicar el novembre de 2015 a Fomento de Construcciones y Contratas S.L. el contracte de "Prestació del servei de neteja viària, recollida de residus i manteniment del clavegueram municipal". És un dels contractes més importants que encarrega l'Ajuntament de Cornellà, ja que ascendeix, en els quatre anys que estarà en vigor, a 29.555.485,08 euros. Inclou la recollida d'escombraries, el manteniment del clavegueram municipal, la neteja viària, i la recollida selectiva. L'adjudicació recull un seguit de millores respecte al contracte anterior, que recollim en aquesta pàgina.

NOVA MAQUINÀRIA

La maquinària dedicada a la neteja viària és completament nova, adequada a les últimes directives comunitàries, i Cornellà pot disposar així d'una flota molt més moderna i més ecològica.


 

Escombradores

S'han adquirit sis noves escombradores. Es tracta dels últims models d'aquests vehicles, adaptats a les noves normatives europees, que fan menys sorolls que els antics, generen menys emissions, són més eficients i ecològics.

 

Porters

Són petits vehicles de càrrega. Se n'incorporen sis de nous, amb motor elèctric. Per tant, no fan gens de soroll ni generen emissions de CO2 a l'atmosfera.

 

Camions de caixa oberta

Dos nous vehicles destinats a la recollida de mobles, tots els dies a tots els barris, i a efectuar serveis d'acció immediata.

 

Vehicle d'inspecció

Es tracta d'un vehicle model Kangoo amb motor elèctric. Circula habitualment per la ciutat perquè els responsables del servei puguin revisar qualsevol incidència que requereixi posar en marxa una actuació.

 

Hidronetejadors

Tres nous vehicles d'hidroneteja, que permeten netejar el carrer, o grafits, mitjançant aigua a alta pressió.

 

Compactadores mercats

Canvi dels contenidors que compacten els residus dels tres mercats municipals. Les dels mercats Centre i Marsans són subterrànies, mentre que la de Sant Ildefons és al moll de càrrega.

     

La maquinària dedicada als serveis de clavegueram, contenidors i recollida domiciliària es mantindrà, pertanyia a l'antiga concessió i està amortitzada: el seu estat era prou bo i l'adjudicació així ho permetia. Es tracta dels camions que recullen els contenidors d'escombraries i de recollida selectiva, i la cuba de neteja del clavegueram.

En aquests casos, s'ha fet una posada a punt dels vehicles i del motor de cadascun, i tots han rebut una revisió de xapa i pintura. També es mantindran, amb les revisions corresponents, els mateixos contenidors del carrer.

NOUS SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA

El servei de neteja viària es fa habitualment als matins, i s'utilitza tant l'escombrat mecànic (amb màquines escombradores), escombrat manual (que es realitza en petits espais i a zones on les màquines no arriben), i mixte, que combina els dos anteriors i la neteja amb aigua. El nou contracte iniciat el 2016 ha permès incrementar diferents serveis responent a les necessitats de la ciutat i definir plans especials de reforç en alguns casos especials.

 

Caps de setmana

Increment del servei de neteja viària durant els caps de setmana (dissabte i diumenge), que se suma a la neteja viària diària de dilluns a divendres a tota la ciutat, i que es fa durant el matí.

 

Neteja amb aigua

Ampliació del servei de neteja del carrer amb aigua (baldeo), en zones específiques, que és més eficient contra les taques i les males olors, permet actuar sota els vehicles aparcats, i elimina la pols acumulada.

 

Pipicans

Ampliació de la neteja i manteniment dels pipicans de la ciutat, com es feia habitualment, però que a partir d'ara serà diari (durant els 365 dies de l'any).

 

Neteja bases contenidors

Es doblarà aquest servei, que consisteix en recollir elements dipositats al costat dels contenidors i altres trastos. Dos equips mecanitzats hi passaran al matí i a la tarda.

 

Neteja interior contenidors

Aquest servei es reforçarà durant els mesos d'estiu, en concret s'aplica als contenidors de rebuig i de matèria orgànica per evitar, en la mesura del possible, les males olors que genera la calor. De tota manera, és important respectar els horaris estipulats per llençar les escombraries perquè aquesta neteja sigui efectiva.

 

Àrea estadi de l'Espanyol

Hi haurà un servei especial de neteja viària de la zona d'influència de l'estadi del RCD Espanyol, a l'Avinguda del Baix Llobregat i rodalies, els dies que hi hagi partit o altres grans events al camp.

     

Plans Especials de Reforç

 

Pla Estiu

Pla de reforç que s'efectuarà durant les tardes d'estiu a parcs i places d'important ús ciutadà, especialment en zones amb arbres fruiters plantats.

 

Pla Caiguda fulla

Servei extraordinari de tarda destinat a recollir les fulles mortes en espais públics de la ciutat poblats d'arbres de fulla caduca (per exemple, la Rambla d'Anselm Clavé, el passeig dels Ferrocarrils, o l'avinguda de Sant Ildefons), a la tardor.

   

Pla Neteja amb aigua de les places

Es realitzarà durant l'estiu, al vespre, i consisteix en la neteja amb aigua a pressió (baldeo) en places d'important ús ciutadà.

 
 

Pla Actes festius

Cada acte festiu que tingui lloc a l'espai públic disposarà d'un servei de neteja previ i posterior. L'horari d'aquest últim s'intentarà adequar perquè el soroll de l'equip de neteja, inevitable, destorbi el mínim possible el veïnat.

     

CLAVEGUERAM

 

Servei d'inspecció del clavegueram

S'incorpora un nou servei d'inspecció del clavegueram. Un equip especialitzat visitarà els diferents col·lectors de la ciutat per inspeccionar i analitzar les instal·lacions i avaluar la necessitat de possibles millores i obres per al seu correcte funcionament.

   

Respecte a l'anterior contracte de neteja viària, es manté el servei de neteja del clavegueram i col·lectors de la ciutat, amb un vehicle cuba mixte destinat a aquest efecte. També hi estan inclosos la neteja i manteniment dels dos dipòsits de laminació, situats al pla del Galet i al camp de l'Empedrat, que recullen i acumulen aigua en cas de pluges importants.

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
7538 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.