Buscar

On estem?

Departament de Joventut i Solidaritat
C. Mn. Jacint Verdaguer 16-18 (baixos interior)
Tel. 93 377 02 12
Punt de Voluntariat i Solidaritat
C. Mossèn Andreu 17
Tel. 93 376 28 00
informacio@aj-cornella.cat

contacte online

Procés d’elaboració del Pla. Metodologia de treball

El Pla de Sensibilització s’ha elaborat amb un procés participatiu, coordinat pel Departament de Solidaritat de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, i en el marc del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional. En ell mateix han participat les entitats de solidaritat i cooperació internacional de la ciutat, persones destacades de la societat civil, els centres d’ensenyament públics i privats de la ciutat, més de cinc-cents ciutadans a nivell anònim i altres departaments municipals. Així mateix, el Departament de Solidaritat de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat pren l’encàrrec d’elevar al Plenari de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat la proposta definitiva.

Per tal de garantir el màxim d’implicació entre els estaments participants i afavorir així la complicitat en la definició del Pla de Sensibilització es va preveure una metodologia de treball que promogués la participació i el compromís. Els eixos bàsics d’aquest metodologia ha estat la informació i la participació, que a nivell descriptiu ha comptat amb les següents modalitats:

Informació: La informació ha estat un instrument permanent i transversal a tot el procés d’elaboració i redacció d’aquest Pla de Sensibilització fins a la seva aprovació. Per una banda, ha tingut una dimensió bàsica de divulgació a nivell ciutadà i per una altra banda, dels col·lectius implicats (administració i entitats).

Participació: Ha estat l’eix bàsic en l’elaboració d’aquest Pla, ja que el foment de la participació de tots els estaments ciutadans és la més gran garantia d’assoliment de l’èxit d’aquest pla i per aquest motiu s’han desenvolupat les següents accions: Participació individualitzada (mitjançant un formulari ofert a tota la ciutadania a través del o dels punt/s d’informació i en els espais i activitats sobre cooperació); Participació per representació (Realització d’una entrevista i una enquesta selectiva i individualitzada entre diferents representants (d’entitats, “líders” socials o culturals, tècnics/es de l’Ajuntament o altres administracions, representats polítics i socials, etc.); Participació per representació (En el marc del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional han tingut lloc dues sessions de reflexió); Participació per representació (Amb el suport del departament d’Educació de l’Ajuntament s’ha fet arribar una entrevista i una enquesta selectiva i individualitzada a diferents representants dels centres d’ensenyament públics i privats de la ciutat)

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
3929 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.