Buscar

On estem?

Projectes públics
i espai urbà.
U
rbanisme (obra privada)
i dep. administratiu

Racó d'Enric Móra 8 (La Rectoria)
Tel. 93 377 02 12
Fax. 93 474 01 71
08940 Cornellà de Llobregat
informacio@aj-cornella.cat

contacte online

EMDUCSA

Fontsanta

Pla central de Cohesio

Pla Integral d'actuacio

Projecte d’Intervenció Integral del barri Fontsanta

L'Ajuntament de Cornellà ha posat en marxa el projecte d'Intervenció Integral de Fontsanta, que inclou fins a divuit actuacions de millora urbana i d'integració social d'aquesta àrea de la ciutat, i preveu la inversió de 7,5 milions d'euros.

A més, el projecte ha estat inclòs en la convocatòria de 2009 de la Llei de Millora de Barris de la Generalitat de Catalunya. Les actuacions previstes abasten des de la millora de l'espai públic, a la rehabilitació d'equipaments d'ús col·lectiu, incorporació de tecnologies de la informació, o programes per a la millora social, urbanística i econòmica del barri.

Les accions se circumscriuen a l'àrea d'11,2ha compresa entre els carrers Tarragonès, Priorat, Ctra. de Sant Joan i límit del terme municipal. Correspon a la zona dels habitatges construïts a partir dels anys 70 després de les riuades. En molts casos, es va tractar de construccions precipitades, tant pel que fa als edificis com a l'espai públic, que han generat diversos dèficits que els ajuntaments democràtics han hagut d'anar solucionant.

Els projectes inclosos en aquest pla, que s'executarà en els propers anys, són:

 • Ordenació i arranjament de la plaça Fontsanta
 • Asfaltatge general dels carrers del barri
 • Adequació voreres de la carretera de Sant Joan
 • Adequació del sector Soler i Cortada
 • Remodelació dels locals per a activitats socials / adaptació per a l'ús de l'Esplai del barri
 • Millores en les instal·lacions de petanca
 • Remodelació i ampliació de l'edifici social del camp de futbol Fontsanta
 • Pre-instal·lació per garantir l'accés dels edificis a les noves tecnologies
 • Plafons informatius per al barri
 • Subministrament de noves eines informàtiques als equipaments
 • Instal·lació de plaques solars a la zona esportiva
 • Instal·lació d'il·luminació de baix consum a la vialitat i espai públic
 • Instal·lació d'il·luminació de baix consum a les instal·lacions
 • Foment d'activitats socio-culturals per a la promoció de la igualtat de gènere
 • Integració social i convivència
 • Pla d'actuació socio-educatiu
 • Rehabilitació de les façanes dels 4 blocs de la plaça Fontsanta
 • Supressió de les barreres arquitectòniques en els carrers del sector

L'Ajuntament de Cornellà va iniciar des de mitjans dels 90 un procés d'integració urbana dels barris de Fontsanta i Fatjó, amb la construcció del Parc de la Infanta i diverses promocions públiques d'habitatge. Altres actuacions recents han estat l'arribada del Trambaix, i el desenvolupament dels sectors Can Suris i Destraleta (amb equipaments i habitatges), entre d'altres.

Més recentment, l'antiga fàbrica de Can Suris s'ha convertit en el Citilab, un centre de difusió de les noves tecnologies; des del 2008 el barri compta amb una escola bressol pública, i s'ha finalitzat la construcció d'un aparcament soterrani al carrer Penedès per part d'Emducsa. Aquest any, mitjançant el Fons Estatal d'Inversió Local s'està realitzant la urbanització de la Plaça Gandesa i carrers adjacents, amb una inversió superior als 2 milions d'euros.

També s'ha realitzat recentment una important actuació per renovar els col·lectors del barri i per reparar els pilars exteriors dels blocs més propers a la via Llobregat.

Pla inclòs a la Llei de Barris

El juliol de 2009, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat feia pública l'adjudicació de les ajudes previstes en la sisena convocatòria de la Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial. Entre els 26 projectes adjudicataris està el del barri Fontsanta de la nostra ciutat. El conveni que permetrà desenvolupar el projecte entre l’Ajuntament i la Generalitat es va signar el 19 de gener de 2010 al Citilab.

Més informació: NOTÍCIA

 

    Descarregar Nota Informativa del Projecte d’Intervenció Integral de Fontsanta

 

Descarregar Nota de Premsa de la Signatura del Conveni de Desenvolupament del Projecte

 

 

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
13639 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.