Buscar

On estem?

Parc de Can Mercader
Crta. Hospitalet s/núm.
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 474 33 99
Fax. 93 377 30 04
informacio@aj-cornella.cat

Cursos de formació

Borsa de Treball

contacte online

contacte online

Inserció: la recerca activa de feina

La unitat d’inserció treballa dos vessants: usuaris i empreses.

  • Facilitant l'accés a l'ocupació de les persones en situació d'atur, apropant-les al món laboral i a la millora dels recursos.
  • Donant suport a les empreses ubicades al municipi.

SERVEIS PER A USUARIS

Canalització d'usuaris

A través d'una entrevista d’orientació es defineix el perfil laboral i es detecten potencialitats i necessitats per millorar el currículum i les competències professionals, fent la derivació al servei o projecte més adient a cada cas.

 

Borsa de treball

Servei d'intermediació entre l'oferta i la demanda, on els ciutadans/es de Cornellà de Llobregat que no tenen feina accedeixen a la gestió d'ofertes laborals que efectuen les empreses per a cobrir les necessitats de personal que tenen.

Per demanar entrevista podeu trucar per telèfon (93 474 33 99) o bé omplir el Formulari 1 i enviar-lo a insercio@aj-cornella.cat

 

Club de la feina

Servei de recerca activa de feina on acompanyats per personal tècnic en orientació laboral, es potencia l’autoconeixement i l'autorestima, per aconseguir l’objectiu professional.

Podeu consultar ofertes laborals de la borsa de treball, d'internet i/o de premsa, així com disposar d'ordinadors, guies d'empreses i telèfon. L'horari d'obertura és dilluns i dimecres de 10.00 a 13.00 h.

 

Dispositiu de suport a la inserció laboral al barri de Sant Ildefons (Treball als barris)

L’objectiu general del projecte és millorar l’ocupabilitat de les persones del barri de Sant Ildefons, mitjançant la realització de tasques d’orientació professional, d'acompanyament a la inserció, de mediació laboral i de prospecció d'empreses.

Per participar en el programa, ompliu el Formulari 1 i envieu-lo a insercio@aj-cornella.cat

Descarregar informació del programa
   

Plans d'ocupació

Són programes de promoció de l’ocupació directa mitjançant la contractació de persones en atur per a la realització d’obres i serveis d’interès general i/o social. Aquests projectes normalment inclouen un període de formació pràctica inicial o paral·lel al desenvolupament de l’activitat contractual i es poden desenvolupar amb la col·laboració d’altres administracions.

En aquests darrers anys i com a conseqüència de l’augment observat de l’atur i de les situacions de necessitat social generades per la crisi i la seva durada en el temps, s’han organitzat diferents programes dins de l’Acord Social i/o en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Convocatòries de plans d'ocupació municipals
   © Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
63829 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.