Buscar


Manifest x la Dignitat - 2016

El context de la crisi econòmica encara afecta de manera punyent a les classes mitjanes i treballadores, juntament amb els sectors més febles de la societat. conseqüències econòmiques, laborals, socials i familiars, han provocat un desmesurat increment de les desigualtats socials i en paral·lel un enriquiment dels sectors més afavorits i privilegiats de la població.

Així podem trobar famílies joves amb fills en les que cap membre de la unitat familiar té feina, mares soles amb fills al seu càrrec i sense ingressos i  persones grans que són el suport econòmic dels seus fills i néts entre d’altres col·lectius vulnerables.  La crisi també ha generat una situació  en  la que  famílies on algun  dels seus membres té feina perceben un salari insuficient que els impedeix atendre la cobertura de les necessitats bàsiques, constituint el que ja coneixem com a treballadors pobres. En aquest context,  els infants esdevenen el col·lectiu més vulnerable, ja que no només els afecta la pobresa econòmica,  sinó que la situació d’angoixa del seu entorn pot derivar en problemes psicosocials i de manca d’oportunitats de futur.

Els efectes de la crisi són ara més patents ja que a l’antiga pobresa, s'hi afegeix amb força la presència d’un segment rellevant de famílies que tot i que han pogut subsistir gràcies als seus estalvis o als ajuts públics ara veuen com s’esgoten. Aquesta manca de recursos lluny de missatges positius sobre un suposat final de la crisi ha fet surar moltes situacions fins ara amagades i genera sentiments de baixa autoestima i  un deteriorament de la dignitat de les persones afectades.

Ni la crisis ha finalitzat, ni les situacions de precarietat i pobresa s’han resolt. Es evident que en els darrers dos anys ha disminuït en 2,5% el nombre d’aturats i aturades però, en canvi, s’ha incrementat en 6,3% el nombre de persones que no rebren cap tipus de prestació. Aquesta situació s’agreuja encara més en les persones aturades majors de 55 anys que veuran mermades considerablement les seves futures pensions, en molts casos després d’una vida laboral intensa fins a la crisis econòmica i que farà que la seva situació de precarietat i pobresa es prolongarà al llarg de la resta de la seva vida. També es el cas dels joves que veuen com es retarda cada vegada més les seves possibilitats d’accés al mercat de treball.

Aquesta manca de treball i d’expectatives de futur juntament amb la disminució de les transferències socials destinades a prestacions i serveis provoca l’anomenada nova pobresa.

L’empobriment d’àmplies capes de la població és una amenaça a la bona convivència i posa en perill la cohesió i la justícia socials, a més d’un atac a la dignitat.

Per revertir aquesta situació cal endegar accions que incloguin una major implicació de totes les administracions, que permeti, entre d’altres accions, transformar la renda mínima d’inserció en una veritable renda garantida de ciutadania com a eina per assegurar la cobertura de les necessitats bàsiques. O avançar en el compromís  amb els  sectors més vulnerables de la societat de les  grans empreses energètiques que presten un servei públic.

Cal garantir el  dret a l’habitatge per a tothom, les administracions competents en aquesta matèria han d’impulsar mesures efectives per potenciar el lloguer social en els municipis, obligant si s’escau a les entitats financeres propietàries de la gran majoria de pisos buits a posar-los a disposició de la ciutadania.

Cal recuperar el model sanitari universal i l’esperit de la Llei d’Atenció a la dependència.  Garantir l’accés a un lloc de treball digne,  posant èmfasi en els joves perquè tinguin oportunitats d’accedir al mercat laboral i en  que les persones en situació d’atur puguin reincorporar-se. Sense  oblidar mesures de foment  a l’ auto-ocupació  i d’accés al crèdit a emprenedors, entre d’altres recursos que fomentin  polítiques actives d’ocupació.

En l’àmbit educatiu és imprescindible garantir l’atenció a la petita infància, infància i adolescència a una educació publica  i gratuïta que faciliti l’accés a  un ensenyament de qualitat que garanteixi la igualtat d’oportunitats.

Pensem que el Municipi és una peça cabdal i la primera instància a la que recorren els ciutadans en una situació d’emergència com l’actual.

A Cornellà el paper de les entitats socials, associacions de veïns i totes les persones voluntàries així com una eficient gestió dels recursos públics ha permès implementar mesures de contingència social per ajudar a les famílies de forma digna i pal·liar en part els greus efectes de la crisi.  Fruit d’aquest treball conjunt, hem signat diversos Acords Socials contra la crisi, impulsat per l’Ajuntament i signat per 34 organitzacions que representen la pluralitat d’agents que intervenen a la ciutat. Els plans d’ocupació, el Fons d’habitatge de lloguer social, les ajudes i beques per suficiència alimentaria entre d’altres...però per reduir les desigualtats mai farem suficient.  I aquest és el sentit de l’organització de la Setmana de la Dignitat, per quart any consecutiu, de sensibilitzar a la població de la necessitat de continuar treballant de forma conjunta i sumar esforços per dibuixar una ciutat capaç de corregir les desigualtats, garantir la dignitat de les persones i mantenir la convivència i la cohesió social; recolzant l’esperit de l’Aliança Cívica contra la pobresa a Cornellà i les actuacions que en ella es plantegen.

Per tot això: "PLANTA CARA A LA POBRESA. CORNELLÀ PER LA DIGNITAT"
Podeu adherir-vos al manifest omplint aquest formulari1:


 

Ja han signat el manifest:

Eliseo Sanabria Esteban
Lluís Torrens
Alba Lou Guillén
Pilar Ceprián Cortés
Benigno Martinez Ojeda
Juan Capilla Olmo
Jordi Abadia Cinto
Daniel Serarols Sánchez
Rosa Ramos
Bartolomé Jiménez Cazorla
Javier Gonzalez
Aurora Mendo Sánchez
Joan Miquel Culillas Jalencas
Susana Cornejo Franco
Manuel Ceballos
Ramon Pujol Forte
Aurora Rosa
Juan Miguel Villalón Plaza
Mª Carmen Brito
Elena Losada Mansilla
Nelia Martínez
Lucía López Alé
L'Academia
Victor Alcañiz Losa
Esperanza Megias Roman
Montserrat Martínez Marquez
Temyque
Miguel Martínez Arias
Sergio Gómez Márquez
Juan Capila Olmo
Club Infantil Juvenil Sanfeliu - Sant Ildefons
Oriol Romances Vidal
Carmen Lisbona Tena
Montserrat Pérez
Salvador Valls Cuello
Aecc Cornellà De Llobregat
Susana Esquinas García
Mercedes Fernández Garcia
Rafi Redondo Rodríguez
Sonia Broto Perez
Raquel Briones Matamales
Amparo Izquierdo Mora
Maria Josep Solé
Òscar Mestre
Josep Nadal i Tuset
Emília Briones Matamales
Nuria Gómez
Eulalia Galofre Olcina
Ampa Els Pins
Emilio Gómez Pérez
Mónica Maldonado Gutiérrez
Cornellà Compra A Casa
Laura Cantenys Garriga
Ramón Fanlo Abella
Jordi Garcia Guitart
María Lourdes Bravo Gimeno
Esteve Aguado i Arbues
Mercè Chiva Sirera
Antonio Garcia Moreno
Enrique Vanacloy
Laura Jiménez Méndez
Cas Fontsanta
Teresa Romagosa López
Montserrat Grande De La Cuesta
Dolors Campos Rodriguez
Carlos De Pablo Torrecilla
Victoria Corbacho Arana
Antonio Balmón Arévalo
Miguel Villalón Plaza
Lluís Ponce Garrido
Ugt Baix Llobregat
Beatriz Fernández Benito
Maite Hernandez Valero
Abel Rojo Pita
Consol Martínez Rodríguez
Joan Güell Gelabert
Toni Mora Núñez
David Martínez Herrero
Natacha Reyes
Sergio Escalona
Arcadio Gomez
Ismael Martin
Nicole Gonzalez
Demetrio Romero
Jacinto Bravo
Sonia Costa
Yolanda Rodriguez
Jose Martin
Rosa Badenes Diez
Elizabeth Terrazas
Manuel Gil
Expiracion Ramos
Josefa Chamorro
Maria Fernandez Gonzalez
Maria Antonia Gonzalez
Esther Macias
Raul Colman
Carmen Campos
Lorena Alvarez
Miriam Muras
Jose De La Cruz
Jose Manuel Redondo
Manuel Leon Badia
Romà Tomàs Gomez
Alvaro Iquispe
Nicolas Carite
Jjoaquin Lopez
Dolores Soler Sanchez
Rosa Maria Mascarell
Ramon Santamaria
Arturo Hernandez
Miriam Lozano Catillo
Emilia Gonzalez
Rafaela Galan
Ney Diaz
Victor Cormado
Cristina Fernandez
Marcos Carrillo Gomez
Esther Gonzalez
Oscar Lopez Gonzalez
Guia Cabrera
Daniel Moruno Llaveria
Marina Rey Ibarra
Xavier Garcia
Sebas Tenorio
Laura Perez
Juana Izquierdojimenez
Cesar Gil Izquierdo
Isabel Meyn
Montserrat Minguell
Alba Cabrera Pizarro
Maria Asuncion Moran
Maria Carmen
Dolores Arribas
Jorge Baguena
Josefa Salcedo Boza
Soledad Ivert
Francisco Molina
Juana Anguita
Rafael Alcaide
Maria Luisa Marcos
Frank Castillo Moreno
Gemma Miralles Balletbo
Esther Peruga
Mercedes Garrido
Asuncion Gutierrez
Mireia Cabrero
Magaly T
Antonia Alvarez
Montse Alvarez
Reme C. Conejo
Cristina Gavalda
Miriam Rovira
Jose Mª Parra
Ivan B.
Antonio Garcia
Fernando Martin
Sonia Martin
Teresa Rubiralta
Angela Jimenez
Oriol Olla
Ivan Bedmar
Gemma Gallofre
Francisco Aguilar
Marta S.
Alicia Lopez
Juan Granados
Inma Muñiz
Sonia Herreros
Jonida Sabani
Abdul Karem
Juana Maria
Ramon Garcia
Juan Miguel Villalon
Pere Olle Sala
Guillermo Quesada
Elena Rodriguez
Toni Mora
Juan Fernandez
Antonio Garcia
Raquel Albiol
Nati Calvo
Jordi Izquierdo
Montse S
Marc Rodriguez
Rosario Garcia
Gabriel Queralt
Carles Alemany
Alba H.
Emilia Carrasco
Ana Aldefuer
Kely Terrazas
Victoriano Prieto
David Martinez Herrero
Juan Villalba
Encarni Alvarez
Esther Pomares
Merce Fernandez
M.Sanchez
Ricardo Jimenez
Albert Loren
Imma Aris Bosch
Sergio Fernandez
Jaume Vidal Forns
Maria Dolores Romero Cortés
Diego Fernandez
Celia De Melo
Jesus Palacios
Javier Egea
Jose Morales Sanchez
Diego Valcarcel
Mireia Ramos
Josep Marti Comes
Gimena Lucia Rodriguez
Candelaria Morales
Emilio Rodriguez
Alfonso Hurtado
Asuncion Gonzalez
Angeles Martinez
Matias Plaza
Karen Aldana
Miguel Angel Egea
Eva Ruiz
Pol Esteva Mora
Nuria Masso
Jessica P.
Joan Fernandez
Pere Bachs
Abdul.W.Alass
Neus Gutierrez
Conchita Del Villar
Montse Cespedosa
Sara Del Valle
Patricio Andres Barrera
Anna Barba Fernandez
Antonio Carrascal
Ruben Gallardo Tapia
Rosa Mª Mateo Perez
Pilar Muñoz
Jose Luis Mier Daza
Marina Fernandez
Sandra Ruiz Ros
Vanesa Caballero
Raquel Matas Ambrona
Isabel Villanueva
Sergio Barquero Duque
Irian Lopez
Mªdel Mar Gallardo
Mªsoledad Oliva
Veronica Cabezas
Mªrosa Bartomeu
Rosa Musolas
Rocio Pulido Naranjo
Ana Fernandez
Mªelena Gonzalez
M.Isabel Martinez
Marta Ramos
Ana Romero
Naiara Burguillo
Noelia Garcia
Silvia Gimenez Lopez
Roser Santamaria
Mªjesus Almansa
Lorenza Ruiz
Ramon Gil
Josep Serrano
Aaron Rueda Baragan
Robert Valcarce Alvarez
Francisco Luengo Alcolendo
Carlos Diaz Picon
Cristina Ortega
Jose Olivares
Ana Garrido
Maria Josefa
Maribel Fernandez
David Rodriguez Revelles
Alicia Hernandez Gil
Rosaura Martinez
Johanna Rodríguez Sanchez
David Venegas
Francesc Carmona
Ana Lopez
Angel Martinez
Raul Morales
Laura Sancho
Jose Nuñez
Jaime Mateu
Esterlla Lanzarote
Carmen Galvan
Isabel Redondo
Mªdolores Santos
Betlem Raman Sabarit
Javier Gonzalez
Estrella Lanzarote
Fernanda Mora
Vanesa Tomasso
Marta Gallardo
Rocio Miquel
Maite Rodriguez Romero
Lorena Borbos
Mªjose Godoy Duran
Nayara Gonzalez
Laura Garcia Segura
Maria Dolores Baladon
Laura Morales Gonzalez
Maria Del Prado Rubio Corvillo
Marti Miquel
Manuel Prat
Carol Campoi Taulats
Silvia Gomez
Miguel Alvas
Francis Fernandez Rodriguez
Jose Mªgazquez Barrachina
Xavier Rocosa Girbau
Albert Rodriguez Garrido
Nuria Arnau Mateu
Roser Castro Peralta
Meritxell Parcerisa
Javier Parcerisas
Jaume Perez Andreu
Pilar Rovira Puig
Carme Gordito Martin
Daniel Vidal Milla
Patricia Salgado Sanchez
Maria Diaz Querol
Jose Manuel Bespin Serrano
Carlos De Pablo Torrecilla
Lacier Gomez Guimera
Lidia Blanca Gonzalez
Kay Gonzalez
Sergio Vazquez Fernandez
Jose Luis Navarro Gallardo
Sonia Blanco
Montserrat Leida
Mªdolores Camacho
Ivan Cruz
Magali Rivera
Pau Royo Pueyo
Angeles Martin
Montserrat Alvaro
Juana Paulino
Juan Antonio Rubio Piñero
Carmen Arias Doblas
M.Carmen Guerrero
Neus Angles
Jose Luis Sanchez Leiva
Luis Dominguez
Luis Arcarde
Joan Adell Soler
Jose Fernandez Ramos
Mªdolores Garceran
Lluis Torrens
Laura Rodriguez Cobos
Raul Acebo
Josep Gallofre
Tatiana Lituma
Vicent Nuñez
Ona Distefano
Alberto Tena
Igor Gaztelumendi
Basilia Fernandez
Maria Angeles Garcia
Edurne Santolaria
Isidoro Ramos
Nuria Carmona Espinosa
Javier Morillo
Elisabet Romero Garcia
Magdalena Torres
Amadeu Navales
Trinidad Lopez
Mercedes Lopez
Maribel Luesa
Emilio Pizarro
Maria Garrote
Josefa Sanchez
Inma Rodriguez
Isabel Rodriguez
Adelaida Rodriguez
Maria Teresa Cidre Flores
Alfredo J Marquez
Joaquina Flores Ortiz
Pilar Marquez Ruiz
Manoli Oscar
Miguel Ayuso Escobar
Jose Bermudez
Tania Conejo
Maritxell Criado
Rafael Medina
Enrique De Las Heras
Maria Sanchez
Oscar Dussantos
Mohamed Aidara
Marc Gene Casas
Jose Martin
Laura Pinca Y
Rachid El Hafi
Ana Hernandez
Gaby Meneces
Warda Al-Lal
Nuria Del Cerro
Georgina
Laura Morcillo
Jose Miguel Niño
Marta Roset
Alicia Hernandez Gil
Raquel Rodriguez
David Gomez
Carlos Sanchez
Angel Martinez
Mirela Stancir
Biosdado Lopez
Jesus Jimenez
Dolores Tormo
Luis Perez
Dania Visalaya
Andriy Lutsiv
Angelica Torres
Valentina Mamaliga
Daniel Perez
Fernando Gomez
Nuria Papiol
Victor Casas
Veronica Aguayo
Hilari Barballo
Victor Casas
Vanesa Caballero
M. Carmen Baños
Abdul Rehman Kiani
Lourdes Brau Alfonso
Xavi Valls
Fanny Nuñez
Fabricio Delgado Vinees
Alicia Aguilera
Nati Benjumea Coballo
Cristina Hidalgo
Luis Miguel Padilla
Roberto Parada
Vicente Nuñez
Alejandro Gonzalez
Monica Alarcon Leon
Mªelena Corbacho
Catalina Canteras
Vilchez Mariscal
Mª Del Mar Peces Fernandez
Alicia Lopez Alcobendas
David Vilchez
Susana Monteverde
Moises Garcia
Abraham Lopez
Oscar Rodriguez
Jose A. Celeiro
Marta Cardelus
Lizzet Escobar
Angel Fuentes
Penelope Cañizares
Marcos A. Martin Sanchez
Everilda Benedicto
Manuel Prat
Lupirino Medrano
Paqui Aceta Macias

     


 

(1)Nota: D'acord amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa que, a l'actualitat, les dades que introdueixi en subscriure's a aquest Manifest formen part d'un fitxer propietat de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb CIF P0807200A i domicili a la Plaça de l'Església, s/núm., 08940 Cornellà de Llobregat, per tal de poder ser utilitzades pel seu titular o els seus ens instrumentals per l'exercici de les seves competències, per rebre informació relacionada amb els serveis que es presten a la ciutadania i campanyes informatives de caràcter institucional.

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
13397 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.