Buscar

On estem?

Departament de Joventut i Solidaritat
C. Mn. Jacint Verdaguer 16-18 (baixos interior)
Tel. 93 377 02 12
Punt de Voluntariat i Solidaritat
C. Mossèn Andreu 17
Tel. 93 376 28 00
informacio@aj-cornella.cat

contacte online

Motius per l’elaboració del Pla de Sensibilització per a la Solidaritat i la Cooperació Internacional

Arreu del país, en els darrers anys, i especialment des de l’inici d’aquest segle XXI, en el sector de les ong’s, de les entitats de cooperació i solidaritat, dels moviments socials i de les administracions locals ha anat en augment la preocupació per la sensibilització de la ciutadania sobre les qüestions que afecten la cooperació al desenvolupament i als valors de la solidaritat, la pau i els drets humans.

Ja fa força anys que es plantegen en moltes poblacions diferents accions de sensibilització com una eina cabdal d’informació, comunicació i promoció de la tasca que entitats i municipis desenvolupen i òbviament, Cornellà de Llobregat no és cap excepció.

Cornellà de Llobregat sempre ha fet una aposta per la solidaritat, creient aquesta com una eina de transformació positiva per a les societats del Nord i del Sud. Des del Departament de Solidaritat és treballa en dos àmbits: la sensibilització ciutadana i la cooperació internacional directa.

En l’àmbit de la sensibilització, l’Ajuntament de Cornellà s’ha plantejat fer de Cornellà una ciutat compromesa en la cooperació i constructora de la pau. Els motius d’aquest interès per sensibilitzar al màxim de la ciutadania o alguns sectors específics de la població (com la infància o els joves) són múltiples però entre ells destaquen alguns aspectes com :

 • La necessitat de comptar amb el recolzament de l’opinió pública per a les campanyes que reclamen més ajuda al desenvolupament, tant a nivell general, com a un nivell més concret i local.
 • La necessitat de plantejar accions més polítiques i mobilitzacions ciutadanes per atacar les causes de les desigualtats que es veuen com a estructurals.
 • El convenciment que cal canviar les relacions Nord/Sud, la qual cosa requereix canviar moltes maneres d’actuar al Nord.
 • El convenciment que cal avançar cap a un canvi en els nostres models de desenvolupament.
 • I per últim, la constatació que els projectes no ho són tot i no generen canvis per si sols.

La sensibilització és l’eina clau que pot ajudar a comprendre l’origen dels problemes i de les desigualtats a partir d’una informació ben elaborada i objectiva que aporti elements de reflexió. L’eina clau que pot promoure els valors de justícia, igualtat, drets humans o pau. L’eina clau que pot generar un compromís actiu i pràctiques solidàries fonamentades i raonades. I l’eina clau que pot fomentar una ciutadania implicada amb aquests valors universals.

Per tot això, l’elaboració i aprovació del Pla de Sensibilització responia a la necessitat de disposar d’un document que definís la política de sensibilització sobre solidaritat i cooperació al desenvolupament de l’Ajuntament i el procediment de portar-la a terme.

Una política de sensibilització nascuda del desenvolupament del treball conjunt de l’Ajuntament de Cornellà amb totes les entitats implicades en l’àmbit de la Solidaritat per la Cooperació a Cornellà, del Consell Municipal de Cooperació Internacional, d’altres organitzacions de la ciutat i de les persones que a nivell individual s’estan implicant d’una forma voluntària.

Per tant, els objectius bàsics que vol assolir aquest Pla de Sensibilització per a la Solidaritat i la Cooperació són:

 • Dotar a la ciutat d’un marc d’actuació i unes línies estratègiques en la sensibilització envers la solidaritat i la cooperació internacional.
 • Reforçar el valor de la solidaritat i de la cultura de la pau en la ciutadania.
 • Elaborar, organitzar i coordinar els diferents programes i activitats al llarg de l'any, amb l'objectiu de sensibilitzar a tota la població de Cornellà envers la promoció dels valors de la cultura de la pau, la solidaritat, l’equitat de gènere, la participació i la convivència intercultural.
 • Afavorir l’acció de sensibilització protagonitzada per les entitats de cooperació. Especialment amb totes les entitats implicades en l’àmbit de la Solidaritat per la Cooperació a Cornellà, del Consell Municipal de Cooperació Internacional o d’altres organitzacions de la ciutat.
 • Promoure l’acció de l’àmbit educatiu –formal i no formal- com a agent important en el treball de la sensibilització i l’educació en valors.
 • Impulsar la coordinació entre les polítiques de solidaritat i cooperació amb altres àmbits de la ciutat: educació, immigració, interculturalitat, joventut, atenció social, salut, esports, etc.
© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
4139 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.