Buscar

On estem?

Departament de
Medi Ambient

Plaça dels Enamorats, 7
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 475 87 18
Fax. 93 474 44 04
informacio@aj-cornella.cat

Compostatge

Cornellà aprofita els aliments

Bicibox

Entitats

Deixalleria

contacte online

Moure's en bicicleta

Actualment el transport és el primer responsable de contaminació atmosfèrica i acústica de les nostres ciutats; per això, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat promou els mitjans de transport més respectuosos amb el nostre entorn a través dels seus diferents plans i contractes, tant de forma directa, incorporant al seu parc mòbil vehicles amb emissions reduïdes, com promovent entre la ciutadania la utilització del transport públic, de la bicicleta o del mitjà més sostenible de tots: anar a peu.

Aparcaments de bicicletes

Per tal de potenciar l’ús de la bicicleta d’una forma habitual, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha anat instal·lant aparcaments d’U invertida per a bicicletes a prop d’estacions de transport públic, d’equipaments municipals, etc. Actualment hi ha cent deu punts d’aparcament per a 935 bicicletes.

Mapa dels aparcaments a la ciutat 

 

Espai per a bicis als aparcaments municipals

L’empresa municipal Procornellà ha habilitat dos recintes tancats de lloguer per guardar bicicletes dintre dels aparcaments del mercat de Sant Ildefons (dinou places) i de la plaça de Prat de la Riba (vint places). Les persones interessades han de signar un contracte de lloguer amb una quota de pagament trimestral. L’empresa Procornellà els facilitarà una clau d’accés exclusiu als aparcaments.

Per consultar qualsevol aspecte d’aquest servei us heu d’adreçar a les oficines de Procornellà, al telèfon 93 474 02 02, al web www.procornella.cat o als mateixos aparcaments.

Pla Director de la Bicicleta (PDB)

En el Ple de l’Ajuntament de 30 de setembre de 2010 s’aprovà el Pla Director de la Bicicleta, que ha esdevingut l’eina principal de gestió de la mobilitat en bicicleta a la nostra ciutat, una eina global i transversal perquè la consolidació d’aquest mitjà de transport es faci de la manera més coordinada i coherent possible dintre d’un model de desenvolupament municipal sostenible.

Aquest Pla està estructurat en els següents apartats:
1- Introducció
2- Objectius
3- Diagnosi de la mobilitat en bicicleta
4- Proposta de la xarxa d’itineraris
5- Proposta de la xarxa d’aparcaments
6- Proposta de bicicleta pública
7- Propostes de gestió i administració
8- Propostes de promoció i educació
9- Pla d’acció (fitxes de totes les accions)
10- Avaluació i seguiment
11- Plànols
12- Annexos

El text complet del PDF el podeu consultar prement aquí.

Setmana de la mobilitat sostenible

La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura és una celebració impulsada per la Unió Europea i duran la qual diferents administracions i entitats organitzen activitats i accions que promouen el respecte pel medi ambient en l'àmbit del transport.

Entre d'altres accions, hi ha la pedalada en bicicleta que s'organitza conjuntament amb diferents municipis del Baix Llobregat #laBaixCicletada

Ciclisme familiar

Amb els objectius de fomentar la utilització de la bicicleta com a element d’oci, de fomentar l’esport saludable i de descobrir la nostra comarca, l’associació Esport Ciclista Cornellà, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, va iniciar l’any 2008 l’organització de passejades en bicicleta per diferents indrets de la nostra comarca.

Programació de Ciclisme Familiar (2017)

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
3506 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.