Buscar

Normativa municipal

En aquesta pàgina podràs trobar la normativa municipal de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

A més, pots consultar la NORMATIVA MUNICIPAL EN TRÀMIT


         
ROM i reglaments dels consells de participació Ordenances i reglaments Ordenances fiscals i preus públics Bases d'execució del pressupost Retribucions i condicions laborals


REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (20/12/2013)

ROM 2011(desembre) / ROM 2011(juliol) / ROM 2009 / ROM 2007 / ROM 2005 / ROM 2000

Reglament orgànic regulador del funcionament i règim jurídic del Síndic/a Municipal de Greuges de Cornellà de Llobregat (15/05/2017)
 

Reglaments dels consells assessors i de participació

Consell municipal de Comerç i Turisme
Consell assessor de la gent gran
Consell de la dona
Consell comunitari de serveis socials
Consell municipal de cooperació i solidaritat internacional
Consell comunitari de la infància i l'adolescència
Consell municipal de cultura
Consell municipal de l'esport
Consell municipal de participació de medi ambient
Consell municipal de salut
Consell municipal de seguretat i prevenció


         
ROM i reglaments dels consells de participació Ordenances fiscals i preus públics Bases d'execució del pressupost   Retribucions i condicions laborals

Pla Normatiu Municipal 2018
 

ORDENANCES

Ordenança reguladora del procediment sobre la verificació d'habitatges buits i de mesures contra el seu ús anòmal
Ordenança general de convivència ciutadana
Ordenança municipal de cementiris
Ordenança sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal

Ordenança municipal de neteja
Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions

Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de captació d'energia solar en els edificis del terme municipal

Ordenança sobre llicències d'accés de vehicles als locals i recintes

Ordenança reguladora dels establiments de serveis telefònics per a ús públic

Ordenança reguladora de les activitats i instal·lacions de radiocomunicació
Ordenança reguladora dels procediments d'autorització municipal d'obres menors
Ordenança Usos i Construccions Parc Agrari Baix Llobregat
Ordenança reguladora de la venda no sedentària als mercats setmanals
Ordenança reguladora de l'administració electrònica
Ordenança reguladora de l'ocupació de terrenys, mitjançant taules, marquesines, tendals i altres elements similars al servei d'establiments de restauració
   
 

REGLAMENTS

Reglament de la comissió municipal de protecció civil de Cornellà de Llobregat

Reglament especial regulador del protocol, honors, distincions i premis
Reglament d'Informació i participació ciutadana (ROM)
Reglament de la caixa municipal de garanties i dipòsits
Reglament municipal regulador del registre comptable de factures i de les factures electròniques
Reglament de la comissió municipal de protecció civil
Reglament per a l'ús de la llengua catalana
Reglament regulador de l'activitat de foment

Reglament regulador de la defensa dels drets i de la promoció de la qualitat de vida dels infants i adolescents

Estatuts del Parc Agrari del Baix Llobregat
 

Altres reglaments dels serveis públics

Reglament de l'arxiu municipal
Reglament regulador del servei municipal d'esport, integrat pels equipaments esportius de titularitat municipal
Reglament del servei d'aparcament soterrani en terrenys de propietat municipal, gestionats sota la modalitat de gestió directa mitjançant Procornellà
Reglament dels mercats municipals d'abastament
Reglament regulador del Consell Escolar Municipal
Reglament regulador del procediment d'inscripció i matriculació de l'Escola Municipal de Música
Reglament regulador de les normes de matriculació de les Escoles Bressol Municipals
Reglament regulador del procediment de matricula dels serveis municipals Espai Familiar i Espai Nadó
Reglament d'ús i normativa interna Escola Bressol Suris
Reglament d'ús i normativa interna Escola Bressol Almeda
Reglament servei educatiu infants entre 4 mesos i 3 anys Rosa dels Vents

Reglament del règim intern del Centre Municipal de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç

Reglament i normes d'ús de la Ludoteca del Parc Esportiu Llobregat
Reglament de funcionament del Centre Cívic del Parc Esportiu de Llobregat
Reglament del servei municipal de Deixalleria i Deixalleria de Barri
Reglament regulador del servei de Bucs municipals
Reglament Registre Sol·licitants Habitatges Protecció Oficial


         
ROM i reglaments dels consells de participació Ordenances i reglaments Bases d'execució del pressupost   Retribucions i condicions laborals

Ordenances fiscals i preus públics 2019
Ordenances fiscals i preus públics 2018
Ordenances fiscals i preus públics 2016
Ordenances fiscals i preus públics 2015
Ordenances fiscals i preus públics 2014


         
ROM i reglaments dels consells de participació Ordenances i reglaments Ordenances fiscals i preus públics   Retribucions i condicions laborals

Bases d'execució del Pressupost 2017
Bases d'execució del Pressupost 2016
Bases d'execució del Pressupost 2015
Bases d'execució del Pressupost 2014


         
ROM i reglaments dels consells de participació Ordenances i reglaments Ordenances fiscals i preus públics Bases d'execució del pressupost  

Normativa de retribucions i de provisió de llocs de treball del personal laboral
Normativa de retribucions i de provisió de llocs de treball del personal funcionari
Pacte de condicions laborals de l'Ajuntament de Cornellà
Modificació normativa de retribucions i de provisió de llocs de treball del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament (2016)Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
98715 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.