Buscar

On estem?

Departament de Joventut i Solidaritat
C. Mn. Jacint Verdaguer 16-18 (baixos interior)
Tel. 93 377 02 12
Punt de Voluntariat i Solidaritat
C. Mossèn Andreu 17
Tel. 93 376 28 00
informacio@aj-cornella.cat

contacte online

Objectius estratègics i prioritats transversals del Pla de Sensibilització

Un cop desenvolupat el procés d’informació i de participació i amb la suma de tots aquests anys de desenvolupament de programes i projectes en els àmbit de solidaritat i cooperació internacional, el Pla de Sensibilització per a la Solidaritat i la Cooperació de Cornellà de Llobregat s’articula en dos camps:

  • El primer d’ells són els eixos transversals, els enfocaments que han d’impregnar les accions de sensibilització que es desenvolupin en el municipi.
  • El segon, les línies estratègiques que defineixen els camps d’actuació i esdevenen com a veritables elements vertebradors de les politiques de sensibilització en els camps de la solidaritat i la cooperació internacional
  • Les línies estratègiques marquen els grans camps en els que treballarem, mentre que els eixos transversals són aquells elements o perspectives que hauran d’incorporar totes i cadascuna de les actuacions de sensibilització en solidaritat i cooperació internacional de l’Ajuntament.

5.1 Els eixos transversals

Els eixos transversals, uns dels elements recurrents en tot el procés de participació i en els programes desenvolupats fins a l’actualitat, són aquells enfocaments que han de ser considerats en tota intervenció de sensibilització i de cooperació al desenvolupament, sigui quin sigui el seu àmbit d’acció:

a) Foment de la pau
La pau és una condició necessària per al desenvolupament dels pobles. El foment de la cultura de la pau i la convivència, i del diàleg com a elements per a la prevenció i la resolució dels conflictes són elements inherents a la creació de benestar i desenvolupament que persegueixen les accions de cooperació. D’aquesta manera es promou l’establiment de les bases adequades per als processos de desenvolupament humà i de lluita contra la pobresa. D’altra banda des de les accions de desenvolupament i de reducció de la pobresa s’han de fomentar els elements que serveixin per combatre les causes que generen els conflictes, especialment les econòmiques, socials, ambientals, culturals i ètniques.

b) Perspectiva de gènere
La pobresa afecta de manera especial les dones, pel paper tradicionalment dominant dels homes en totes les societats. Es tracta d’un element fonamental perquè la lluita contra la pobresa arribi a tota la població, i es promogui la igualtat en els processos de presa de decisions i de participació democràtica.
També permetran eliminar les discriminacions i les barreres en l’accés a recursos i satisfer les necessitats bàsiques.

c) Drets humans i drets de ciutadania
La defensa i la promoció dels drets humans com a marc indivisible, incloent-hi els drets civils i polítics, econòmics, socials i culturals, ha de ser un factor lligat als processos de desenvolupament i intrínsec a l’ésser humà. La participació ciutadana en el bon govern local és essencial per construir societats equitatives, i les accions de la cooperació han de garantir la promoció i la defensa dels drets de ciutadania, partint de la base que les persones són subjecte dels processos de desenvolupament i no només objecte. Així mateix s’ha de promoure la participació ciutadana per a l’enfortiment de les estructures democràtiques locals.

d) Sostenibilitat ambiental
El concepte de desenvolupament sostenible, sorgit arran de la Cimera de Rio de Janeiro del 1992 ha de donar resposta al continu deteriorament mediambiental. En especial, els processos d’urbanització i metropolitanització de la població i els processos de creixement econòmic han de seguir les recomanacions internacionals de sostenibilitat, respecte i protecció del medi ambient.

5.2 Les línies estratègiques

A més de recollir les reflexions i aportacions plasmades en el procés de consulta i de participació per l’elaboració del Pla de Sensibilització aquestes línies estratègiques també recullen l’esperit i la filosofia de treball en el camp de la sensibilització dels programes i projectes desenvolupats en el municipi de Cornellà en els darrers anys. Les línies estratègiques defineixen d’una manera global aquest Pla de Sensibilització i doten a la ciutat de Cornellà i al seu Ajuntament d’un marc d’actuació. Les quatre línies estratègiques que defineixen els àmbits sobre els quals es pretén incidir son:

1.- Contribuir a fer una societat més solidària: Sensibilitzar per fer una ciutat més solidària i justa.

2.- Treballar per fer una ciutat capdavantera en la promoció de la sensibilització: Sensibilitzar per fer una ciutat més oberta.

3.- Impulsar polítiques de solidaritat des d’una perspectiva integral: Sensibilitzar per fer una ciutat més compromesa.

4.- Promoure els valors de la solidaritat en els àmbits de l’educació formal i no-formal: Sensibilitzar per fer una ciutat més lliure.

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
4723 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.