Buscar

Oferta Pública d'Ocupació 2015

La Junta de Govern Local, en sessió de data 29 d’abril de 2015, va aprovar l’oferta d’ocupació pública d’aquesta Corporació per l’exercici 2015 de conformitat amb el que estableix l’article 54 ss. del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Local, restant fixada la mateixa en els següents termes:

FUNCIONARIS DE CARRERA

TORN LLIURE

Grup

Classificació

Denominació

Nombre de places

C-2 Escala d’Administració Especial: Sots - escala de Serveis Especials, Guardia Urbana AGENT 4
       
  Documentació i procés
   

Edicte

   
Instància    
Període de presentació d'instàncies: del 14/10/2015 al 02/11/2015    
Bases    
Nou termini de presentació: del 01/12/2015 al 21/12/2015 (ambdós inclosos)    
Admeses i excloses    
Data de la prova: 01/06/2016, 9.30 h. // Auditori de Cornellà    
Resultats primera prova    
Resultats - revisió puntuació de la primera prova (corregida)    
Resultats proves físiques (complets)    
Data de les proves psicotècniques: 27/06/2016 a les 11 hores
Lloc: Citilab (Plaça de Can Suris, s/núm.)
   
Resultats - proves psicotècniques i concurs de mèrits    
Acta de resultats (26/07/2016)
   
       
PROMOCIÓ INTERNA

Grup

Classificació

Denominació

Nombre de places

C-2 Escala d’Administració Especial: Sots - escala de Serveis Especials, Guardia Urbana CAPORAL 3
       
  Documentació i procés    
Edicte    
Instància    
Període de presentació d'instàncies: del 14/10/2015 al 02/11/2015    
Admeses i excloses    
Data de les proves: 28/01/2016    
Resultat primera prova    
Resultats (16/02/2016)    
Acta de resultats (01/03/2016)     
       
       

El sistema de selecció de les places serà el de concurs - oposició.

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
37269 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.