Buscar

Oferta Pública d'Ocupació 2018

La Junta de Govern Local, en sessió de data 31 d'octubre de 2018, va aprovar l'oferta d'ocupació pública d'aquesta Corporació per l'exercici 2018 de conformitat amb el que estableix l'article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, restant fixada la mateixa en els següents termes:

FUNCIONARIS DE CARRERA

TORN LLIURE

Grup

Classificació

Denominació

Nombre de places

C-2 Escala d’Administració Especial: Sots - escala de Serveis Especials, Guàrdia Urbana AGENT 5
Edicte de convocatòria    
Instància plaça agent    
Model declaració armes    
Període de presentació instàncies: de 10/01/2019 a 29/01/2019 (ambdós inclosos)
   
ATENCIÓ canvi de data de les proves: 30/04/2019 a les 10 h. a la sala d'actes de L'Auditori de Cornellà (C/ Albert Einstein 51 - Cornellà de Llobregat).    
Admeses i excloses (29/04/2019)
   
 Resultats proves
   
Període d'al·legacions: Del 04 al 08 de maig (ambdós inclosos)    
Resultat de la revisió de la 1a. PROVA    
2a. PROVA: CATALÀ (només les persones APTES que NO l’han acreditat) 15 de maig de 2019 a les 10.00 hores.
LLOC: CNL de Cornellà de Llobregat, edifici Roger de Llúria, C/ dels Almogàvers, s/n, 1r.
   
3a. PROVA: TEST APTITUDINAL (obligatòria i eliminatòria) 21 de maig de 2019 a les 10.00 hores.
LLOC: Sala d'Actes de l'Auditori de Cornellà. Carrer Albert Einstein, 51
   

Resultat de la 3a. PROVA


Període d'al·legacions: Del 25 al 29 de maig (ambdós inclosos)

   
Resultat de la revisió de la 3a.PROVA (31.05.2019)    
4a. PROVA: APTITUD FÍSICA (obligatòria i eliminatòria) 4 de juny de 2019 a les 08:00 hores (tancament de portes a les 08:20).
Les persones aspirants hauran de dur:
  • Certificat mèdic expedit com a màxim tres mesos abans.
  • Roba esportiva per realitzar les proves.
LLOC: Camp de Rugby de Cornellà. Av del Baix Llobregat. Cornellà de Llobregat.
   
Resultat de la 4a. PROVA    
5a. PROVA: PERSONALITAT I COMPETÈNCIES (obligatòria i eliminatòria) 17 de juny de 2019 a les 10 hores.
Les persones aspirants hauran de dur llapis i goma per fer els tests.
LLOC: CITILAB CORNELLÀ. Pl Can Suris s/n. 08940 Cornellà de Llobregat.
   
Modificació calendari d'entrevistes    
 

LLOC: Dependències de la Guàrdia Urbana de Cornellà. C/ Rubió i Ors 65. 08940 Cornellà de Llobregat.

Els/les aspirants hauran de portar el DNI i una foto tipus carnet.

   
Resultat de la 5a. PROVA    
El mes de setembre es convocarà els candidats que hagin de realitzar la revisió mèdica.    
RESULTATS FINALS    
Els aspirants que han aconseguit les 5 primeres posicions hauran de presentar-se el dia 22 d’octubre de 2019 a les 10.00 hores a la seu de la Guàrdia Urbana de Cornellà (c. Rubió i Ors 65, Cornellà de Llob.) i tot seguit al Dep. de RRHH de l’Ajuntament de Cornellà (Plaça de l’Església s/n) amb els documents per a la contractació.    
 
PROMOCIÓ INTERNA

Grup

Classificació

Denominació

Nombre de places

A-2 Escala d’Administració Especial: Sots - escala Tècnica, Tècnic/a de Grau Mig
GESTIÓ PÚBLICA
5
BASES DE LA CONVOCATÒRIA    
Instància    
Període de presentació instàncies: de l'1 al 20 de març de 2019    
       

El sistema de selecció de les places serà el de concurs - oposició.

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
53517 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.