Buscar

Oferta Pública d'Ocupació 2020

La Junta de Govern Local, en sessió de data 10 de gener de 2020, va aprovar l'oferta d'ocupació pública d'aquesta Corporació per l'exercici 2020 de conformitat amb el que estableix l'article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, restant fixada la mateixa en els següents termes:

 

FUNCIONARIS DE CARRERA

TORN LLIURE

Grup: C-2
Classificació: Escala d’Administració Especial Sots-escala, Serveis Especials, Guàrdia Urbana
Denominació: Agent
Nombre de places: 12
CODI CONVOCATORIA: AGOL2001

Bases

Instància

Declaració Jurada d'ús d'armes

Període de presentació instàncies: del 03/03/2020 al 22/03/2020 (suspès per la declaració d'estat d'alarma).

Represa del període de presentació d'instàncies: del 01/06/2020 al 09/06/2020 (ambdós inclosos).

Bases (modificades el 05/06/2020)

Nou període de presentació d'instàncies: del 27/06/2020 al 16/07/2020 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar per Tràmit electrònic, en cas de fer-ho de manera presencial només podrà ser amb cita prèvia.

El sistema de selecció de les places serà el de concurs - oposició.
 
PROMOCIÓ INTERNA

Grup: C-1
Classificació: Escala d’Administració Especial Sots-escala, Serveis Especials, Guàrdia Urbana
Denominació: Sergent/a
Nombre de places: 3
CODI CONVOCATORIA: SGPI2003

Bases

Instància

Declaració Jurada d'ús d'armes

Període de presentació instàncies: del 03/03/2020 al 22/03/2020 (suspès per la declaració d'estat d'alarma)

Represa del període de presentació d'instàncies: del 01/06/2020 al 09/06/2020 (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar per Tràmit electrònic, en cas de fer-ho de manera presencial només podrà ser amb cita prèvia.

 

Grup: C-2
Classificació: Escala d’Administració Especial Sots-escala, Serveis Especials, Guàrdia Urbana
Denominació: Caporal
Nombre de places: 4
CODI CONVOCATORIA: CAPI2004

Bases

Instància

Declaració Jurada d'ús d'armes

Període de presentació instàncies: del 03/03/2020 al 22/03/2020 (suspès per la declaració d'estat d'alarma).

Represa del període de presentació d'instàncies: del 01/06/2020 al 09/06/2020 (ambdós inclosos).

Bases (modificades el 05/06/2020)

Nou període de presentació d'instàncies: del 27/06/2020 al 16/07/2020 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar per Tràmit electrònic, en cas de fer-ho de manera presencial només podrà ser amb cita prèvia.

El sistema de selecció de les places serà el de concurs - oposició.
 
MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA

Grup: C-2
Classificació: Escala d’Administració Especial Sots-escala, Serveis Especials, Guàrdia Urbana
Denominació: Agent
Nombre de places: 3
CODI CONVOCATORIA: AGMI2002

Bases

Instància

Declaració Jurada d'ús d'armes

El sistema de selecció de les places serà el de concurs específic de mobilitat interadministrativa.

Període de presentació instàncies: del 03/03/2020 al 22/03/2020 (suspès per la declaració d'estat d'alarma).

Represa del període de presentació d'instàncies: del 01/06/2020 al 09/06/2020 (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar per Tràmit electrònic, en cas de fer-ho de manera presencial només podrà ser amb cita prèvia.

Relació de persones admeses i excloses

Data de les proves: 24/07/2020

 


 

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
21349 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.