Buscar

Organització municipal

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL (ÒRGANS DE GOVERN)
   
       
ORGANIGRAMA DE L'AJUNTAMENT PER ÀREES
Veure també
       
PLANTILLA MUNICIPAL Veure també
       

 

ORGANIGRAMA DE L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ PER ÀREES

Clica sobre cada àrea i podràs veure la seva estructura orgànica en detall. 

 

PRESIDÈNCIA. Responsable polític: Emilia Briones Matamales

 • GABINET TÈCNIC D'ALCALDIA: Responsable tècnic: Joan Miquel Culillas Jalencas
 • ÀREA DE GESTIÓ DE PROGRAMES D'ALCALDIA. Responsable tècnic: Enric Termens López
 • GABINET D'INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL. Responsable tècnic: Ramon Montserrat Martínez
 • ÀREA D'ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS. Responsable tècnic: Virgínia Vallvé Cadiz
 • GUÀRDIA URBANA I PROTECCIÓ CIVIL. Responsable tècnic: Segundo Poblador Trinidad

PARTICIPACIÓ CIUTADANA, adscrit a Presidència. Responsable polític: Manel Clavijo Losada

 

POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC. Responsable polític: Antonio Martínez Flor

 • ÀREA DE GESTIÓ D'ACTIVITATS, ORDENANCES CÍVIQUES I MERCATS. Responsable técnica: Carme Costafreda Roda
 • SERVEIS MUNICIPALS I VIA PÚBLICA. Responsable tècnic: Daniel Orti Ortega
 • EDIFICIS PÚBLICS I INSTAL·LACIONS. Responsable tècnic: Antonio Martínez Moreno
 • OBRES I SERVEIS DE MANTENIMENT. Responsable tècnic: Sol-Macià Vives
 • BRIGADA MUNICIPAL. Responsable tècnica: Dioni Gimenez
 • ÀREA DE GESTIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL. Responsable tècnic: Carlos González
 • UNITAT DE PROJECTES. Responsable tècnica: Emma Muñoz
 • OBRES AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Responsable tècnica: Marta Gòdia
 • ÀREA DE GESTIÓ JURÍDICA-ADMINISTRATIVA. Responsable tècnica: Dolors Leyva

ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ. Responsable polític: Sergio Fernández Mesa

 • SECRETARIA GENERAL. Secretària general: Carmen Alonso Higuera
 • INTERVENCIÓ. Interventor: Joan Ramon Sagalés Guillamón
 • TRESORERIA. Tresorera: Fuencisla Bolea Capistrós
 • ÀREA DE GESTIÓ EXECUTIVA DE SERVEIS CENTRALS. Responsable tècnica: Gemma Escofet Mata
 • ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS JURÍDICS. Responsable tècnic: Laura Pérez Gálvez
 • ÀREA DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL. Responsable tècnic: Maria Jesús Olmedo Bulnes
 • ÀREA DE GESTIÓ INFORMÀTICA. Responsable tècnic: Òscar Toledano
 • ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Responsable tècnica: Patricia Schmitt 
 • OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ. Responsable tècnica: Roser Urban
 • ÀREA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA. Responsable tècnica: Charo Campos Felguera 
 • OFICINA DE TRANSPARÈNCIA.

COMERÇ I TURISME, adscrita a Economia i Administració. Responsable polític: Nélia Martínez Gallardo

 • ÀREA DE GESTIÓ DE COMERÇ I TURISME. Responsable tècnica: Mireia Ylla-Català i Passola

IGUALTAT I EDUCACIÓ. Responsable polític: Rocío García Pérez

 • ÀREA DE GESTIÓ D'EDUCACIÓ. Responsable tècnica: Sonia Broto Pérez
 • ÀREA DE GESTIÓ DE SALUT. Responsable tècnica: Adela Garcia Trillo
 • ÀREA DE GESTIÓ D'IGUALTAT. Responsable tècnica: Núria Jiménez García

POLÍTIQUES MEDIAMBIENTALS I COMUNITÀRIES. Responsable polític: Claudio Carmona Vargas

 • ÀREA DE GESTIÓ DE MEDI AMBIENT. Responsables tècnics: David Calabuig

POLÍTIQUES COMUNITÀRIES, adscrit a Polítiques Mediambientals i Comunitàries. Responsable polític: Sergio Gómez Márquez

 • ÀREA DE GESTIÓ DE POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ. Responsable tècnic: Xavier Rubio Bretones

CULTURA I COMUNICACIÓ. Responsable polític: Ot García Ruiz

 • PREMSA I COMUNICACIÓ. Responsable tècnica: Lorena Hernández Herrero
 • ÀREA DE GESTIÓ DE CULTURA. Responsable tècnic: Òscar Mestre Cabistany
 • ÀREA DE GESTIÓ DE PATRIMONI CULTURAL I BIBLIOTEQUES. Responsable tècnic: Joan Fernández Trabal

ESPORTS, adscrit a Cultura i Comunicació. Responsable polític: Enrique Vanacloy Valiente

 • ÀREA DE GESTIÓ D'ESPORTS. Responsable tècnic: Abel Rojo Pita

POLÍTIQUES SOCIALS. Responsable polític: Joana Piñero Romero

 • ÀREA DE GESTIÓ D'ACCIÓ SOCIAL. Responsable tècnica: Montserrat Sanllehy Gilabert

JOVENTUT I ACCIÓ CIUTADANA. Responsable polític: Lidia Gómez Pla

 • ÀREA DE GESTIÓ DE JOVENTUT, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ. Responsable tècnic:
 • GESTIÓ DE D’ACCIÓ COMUNITÀRIA I RECURSOS AL MÓN ASSOCIATIU. Responsable tècnic: José Santos

INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ. Directora de Ràdio Cornellà: Mireia Navarro Giménez.

 


 

Accés al Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2019-2023 (Text provisional sense aprovar)

Accés al Rendiment de Comptes

 


 

PLANTILLA MUNICIPAL

El Ple Municipal aprova la Plantilla del Personal de la Corporació i de l’Institut Municipal de Radiodifusió per a cada exercici, que es fa pública de conformitat amb el que disposa l’article 28 del Reglament del personal al servei de les entitats locals.

PLANTILLA MUNICIPAL I RETRIBUCIONS   PERSONAL EVENTUAL, CURRÍCULUMS I RETRIBUCIONS
Relació de llocs de treball
  Descripció lloc de treball del personal eventual 2019-23
Plantilla de llocs de treball   Nomenament del personal eventual 2
Retribucions del personal de la plantilla   Nomenament del personal eventual 1
 Acord marc de condicions de treball (2017-2020)   Quadre Resum personal eventual

  Nomenament d'una assessora del grup municipal de Podemos
    Cessament de l'assessor del grup municipal de Podemos

  Nomenament d'assessors dels grups municipals d'ERC-AM i Podemos

  Perfil i trajectòria professional del personal eventual

  Nomenament i retribucions del Síndic Municipal de Greuges (23/05/2013)
     
DELEGACIONS D'ATRIBUCIONS, MODIFICACIONS I SUPLÈNCIES DES DE 2015

Veure totes

   

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
59365 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.