Buscar

On estem?

Departament de
Medi Ambient

Plaça dels Enamorats, 7
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 475 87 18
Fax. 93 474 44 04
informacio@aj-cornella.cat

Compostatge

Cornellà aprofita els aliments

Bicibox

Entitats

Deixalleria

contacte online

PLA DE MOBILITAT URBANA (PMU)

La Llei de Mobilitat de Catalunya (9/2003) desplega un conjunt d’instruments de planificació de la mobilitat aplicables a diferents escales geogràfiques que, en l’àmbit local, corresponen a l’elaboració dels plans de mobilitat urbana.

El PMU definirà un model futur de mobilitat sostenible per a Cornellà de Llobregat, basat en la qualitat de vida, la integració social, el desenvolupament econòmic sostenible i la minimització dels consums energètics i de les fonts d’energia contaminants relacionades amb els diferents sistemes de transport.

Durant l’any 2012 s’ha iniciat la redacció del Pla de Mobilitat Urbana de Cornellà de Llobregat i, al mateix temps, s’ha encetat el procés de participació ciutadana, que té el doble objectiu de donar a conèixer a la ciutadania el procés del Pla i els principals resultats obtinguts en la fase de diagnosi i de fomentar la col·laboració ciutadana en l’elaboració i concreció de propostes.

Presentació del Pla de Mobilitat Urbana i de la fase de diagnosi
Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) preliminar
Annex: Anàlisi de fluxos de mobilitat
Document de referència
Diagnosi

Totes les persones que vulguin participar o fer qualsevol aportació poden fer-ho a través del correu electrònic pmu@aj-cornella.cat.

AMBIENTALITZACIÓ DE LA FLOTA MUNICIPAL

Des de l’any 2007, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i algunes de les empreses que contracta han anat incorporant diferents vehicles amb baix impacte ambiental.

El primer vehicle sostenible que s’adquirí fou un vehicle híbrid de la marca Toyota Prius per a usos del Gabinet d’Alcaldia.

Més endavant, juliol de 2009, es van incorporar a la flota municipal quatre cotxes 100% elèctrics per portar a terme feines d’inspecció. Aquests vehicles, que són de la marca REVA, recorren 10.000 km per any, aproximadament, amb un consum de 0,15 kWh per km i una nul·la emissió de contaminants directes.

També des de l’any 2008 els treballadors i treballadores municipals disposen de les primeres bicicletes per fer alguns dels seus transports interns. Actualment ja es compta amb 11 bicicletes elèctriques i quatre bicicletes urbanes.

Durant l’estiu alguns guàrdies de barri es desplacen en bicicleta, ja que així poden accedir millor a tots els carrers o zones menys transitades i fer les seves funcions amb major proximitat i eficàcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
3619 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.