Buscar

On estem?

Projectes públics
i espai urbà.
U
rbanisme (obra privada)
i dep. administratiu

Racó d'Enric Móra 8 (La Rectoria)
Tel. 93 377 02 12
Fax. 93 474 01 71
08940 Cornellà de Llobregat
informacio@aj-cornella.cat

contacte online

EMDUCSA

Fontsanta

Pla central de Cohesio

Pla Integral d'actuacio

Planejament Urbanístic dels municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

 

En aquest enllaç es pot accedir a la pàgina web de Planejament Urbanístic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Descripció

El Planejament Urbanístic és la disciplina de planificació Municipal de l'ús del sòl que abasta aspectes de condicions d’edificació,  dret i deures dels propietaris del sòl i les activitats  públiques i socials dels municipis i comunitats.

El Servei d’Informació i Estudis Territorials de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha elaborat el Refós del Planejament dels 35 municipis que pertanyen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (excepte Barcelona). El Refós del Planejament consisteix en la transcripció gràfica de les determinacions urbanístiques del Planejament General constituït pel Pla General Metropolità i Derivat sobre una base cartogràfica actualitzada.

Contingut de la web

La web Planejament Urbanístic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona mostra la següent informació:

  • Informació sobre el Règim de Sòl, diferenciant les classes de sòl urbà, sòl urbanitzable o sòl no urbanitzable.
  • Informació sobre la qualificació urbanística del territori que indica: els usos generals i tipologies edificatòries per a les zones privades i els usos i condicions d'ordenació per als sòls en destí públic o sistemes.
  • Informació sobre les condicions d'ordenació volumètriques previstes pel planejament, com ara, les alienacions dels vials, l'alienació de l'edificació en relació al vial, l'ocupació màxima de la parcel·la, el nombre de plantes màxim i la fondària edificable màxima, entre altres.
  • Delimitació de les figures de Planejament Derivat, integrat pels plans parcials urbanístics, plans especials urbanístics i els plans de millora urbana.
© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
20133 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.