Buscar

On estem?

Departament de
Medi Ambient

Plaça dels Enamorats, 7
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 475 87 18
informacio@aj-cornella.cat

Activitats ambientals

Deixalleria

Compostatge

Programa_Entitats

Aprofita_els_aliments

Cornella_Natura

Bicibox

contacte online

Planificació de la mobilitat


planificacio
PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE
PLA DIRECTOR DE LA BICICLETA


Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS)

La Llei de Mobilitat de Catalunya (9/2003) desplega un conjunt d’instruments de planificació de la mobilitat aplicables a diferents escales geogràfiques que, en l’àmbit local, corresponen a l’elaboració dels plans de mobilitat urbana.

El PMU definirà un model futur de mobilitat sostenible per a Cornellà de Llobregat, basat en la qualitat de vida, la integració social, el desenvolupament econòmic sostenible i la minimització dels consums energètics i de les fonts d’energia contaminants relacionades amb els diferents sistemes de transport.

L’any 2012 es va iniciar la redacció del Pla de Mobilitat Urbana de Cornellà de Llobregat i, al mateix temps, es va encetar un procés de participació ciutadana, que tenia el doble objectiu de donar a conèixer a la ciutadania el procés del Pla i els principals resultats obtinguts en la fase de diagnosi i de fomentar la col·laboració ciutadana en l’elaboració i concreció de propostes.

  Presentació del Pla de Mobilitat Urbana i de la fase de diagnosi
  Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) preliminar
  Annex: Anàlisi de fluxos de mobilitat
  Document de referència
  Diagnosi
     

Pla director de la bicicleta

En el Ple de l’Ajuntament de 30 de setembre de 2010 s’aprovà el Pla Director de la Bicicleta, que ha esdevingut l’eina principal de gestió de la mobilitat en bicicleta a la nostra ciutat, una eina global i transversal perquè la consolidació d’aquest mitjà de transport es faci de la manera més coordinada i coherent possible dintre d’un model de desenvolupament municipal sostenible.

Aquest Pla està estructurat en els següents apartats:
1- Introducció
2- Objectius
3- Diagnosi de la mobilitat en bicicleta
4- Proposta de la xarxa d’itineraris
5- Proposta de la xarxa d’aparcaments
6- Proposta de bicicleta pública
7- Propostes de gestió i administració
8- Propostes de promoció i educació
9- Pla d’acció (fitxes de totes les accions)
10- Avaluació i seguiment
11- Plànols
12- Annexos

  Text complet del Pla director de la bicicleta
  Plànols
     
     
     

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
5309 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.