Buscar

On estem?

Guàrdia Urbana
Rubió i Ors, 65
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 377 16 90 (informació)
Tel. 93 377 14 15 (urgències)
Fax. 93 377 48 30
informacio@aj-cornella.cat

tramits guàrdia urbana

contacte online

A prop teu

contacte online

Funcions
La Guàrdia Urbana centra la seva actuació en cinc grans àmbits:

Trànsit i Circulació. Amb l'objectiu d'assegurar la lliure circulació dels ciutadans, la policia ordena i regula el trànsit de vehicles i persones així com l'estacionament a la via pública

Policia Administrativa
. Consisteix en realitzar les actuacions necessàries encaminades a comprovar l'adeqüació de les activitats a les Ordenances Municipals i resta de reglaments

Seguretat Ciutadana. Intervencions preventives dirigides a evitar la comissió d'actes delictius, i si s'han produït, col·laborar amb els altres cossos de seguretat per fer les averiguacions pertinents per a la detenció del/s autor/s. Per garantir la Seguretat Ciutadana els agents poden anar equipats, segons resolució 70/19 de la Direcció General d'Administració de Seguretat, de càmeres de petites dimensions que s'incorporen als uniformes oficials. Així mateix, amb la mateixa finalitat, la Guàrdia Urbana ha introduït els dispositius Conductors d'Energia (DCE) com a nova eina policial. L'ús dels DCE va lligat al de les càmeres, també denominats Dispositius Personals d'Enregistrament (DPG), i la tinença de Desfibril•ladors Externs Automatitzats (DEA), tal com estableix la normativa.

Policia Assistencial. Atenció especial a persones en situació de desamparament, menors, gent gran, víctimes d'accident o de delictes. En general informar i ajudar al ciutadà, a través dels agents de barri. Protecció Civil en situacions d'emergència

Relacions amb la comunitat. Coordinar-se amb moviments associatius, veïnals i professionals de la ciutat, amb l'objectiu d'aconseguir apropar més la policia a la ciutadania.

 

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
10543 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.