Buscar


Pressupostos i documentació economicofinancera

 

 

Any 2020

Pressupost General 2020
Presentació web dels pressupostos de l'any 2020
 
 

Any 2019

Pressupost General 2019
Presentació web dels pressupostos de l'any 2019
Descarrega PDF Estabilitat Pressupostària
Període mitjà de pagament a proveïdors 2019
Proveïdors, Adjudicataris i contractistes 2019
Execució del pressupost
Modificacions del pressupost de 2019
Descarrega PDF Campanyes de publicitat institucional
 
 

Any 2018

Pressupost General 2018
Presentació web dels pressupostos de l'any 2018
Descarrega PDF Fundació per a l'Atenció a Persones Dependents  2018
Estabilitat Pressupostària
Període mitjà de pagament a proveïdors 2018
Proveïdors, Adjudicataris i contractistes 2018
Execució del pressupost
Modificacions del pressupost de 2018
Campanyes de publicitat institucional
 
 

Any 2017

Pressupost General 2017
Presentació web dels pressupostos de l'any 2017
Descarrega PDF Infografia sobre els pressupostos de l'any 2017
Fundació per a l'Atenció a Persones Dependents  2017
Estabilitat pressupostària

Període mitjà de pagament a proveïdors 2017

Descarrega PDF

Proveïdors, Adjudicataris i contractistes 2017

Execució del pressupost
Modificacions del pressupost de 2017
Descarrega PDF Campanyes de publicitat institucional
Descarrega PDF Liquidació Ajuntament
Descarrega PDF Liquidació Ràdio

 

Any 2016

Pressupost General 2016
Presentació web dels pressupostos de l'any 2016
Descarrega PDF Fundació per a l'Atenció a Persones Dependents 2016
Estabilitat pressupostària
Període mitjà de pagament a proveïdors 2016
Descarrega PDF Proveïdors, Adjudicataris i contractistes 2016
Execució del pressupost
Modificacions del pressupost de 2016
Descarrega PDF Campanyes de publicitat institucional
Descarrega PDF Liquidació Ajuntament
Descarrega PDF Liquidació Ràdio

 

Any 2015

Pressupost General 2015
Presentació web dels pressupostos de l'any 2015
Descarrega PDF Fundació per a l'Atenció a Persones Dependents  2015
Estabilitat pressupostària
Període mitjà de pagament a proveïdors 2015 
Descarrega PDF Proveïdors, Adjudicataris i contractistes 2015
Execució del pressupost
Descarrega PDF Campanyes de publicitat institucional
Descarrega PDF Liquidació Ajuntament
Descarrega PDF Liquidació Ràdio

 

Any 2014

Descarrega PDF Evolució del deute 2011_2014
Presentació web dels pressupostos per a l'any 2014
Pressupost General 2014
Cost dels equipaments i serveis municipals 2014
Descarrega PDF Fundació per a l'Atenció a Persones Dependents 2014
Descarrega PDF Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement 2014
Estabilitat pressupostària
Període mitjà de pagament a proveïdors 2014
Descarrega PDF Proveïdors, Adjudicataris i contractistes 2014
Execució del pressupost
Descarrega PDF Liquidació Ajuntament
Descarrega PDF Liquidació Ràdio

 

Any 2013

Descarrega PDF Evolució del deute 2011_2013
Presentació web dels pressupostos per a l'any 2013
Descarrega PDF Pressupost General 2013
Descarrega PDF Fundació per a l'Atenció a Persones Dependents 2013
Descarrega PDF Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement 2013
Descarrega PDF Proveïdors, Adjudicataris i contractistes 2013
Estabilitat pressupostaria
Descarrega PDF Liquidació Ajuntament
Descarrega PDF Liquidació Ràdio

 

Any 2012

Descarrega PDF Indicadors economicofinancers 2012
Descarrega PDF Ràtio passiu exigible 2012
Presentació web dels pressupostos de l'any 2012
Descarrega PDF Pressupost General 2012
Descarrega PDF Fundació per a l'Atenció a Persones Dependents 2012
Descarrega PDF Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement 2012
Descarrega PDF Liquidació Ajuntament
Descarrega PDF Liquidació Ràdio

 

Any 2011

Descarrega PDF Indicadors economicofinancers 2011

Presentació web dels pressupostos de l'any 2011

Descarrega PDF Pressupost General 2011
Descarrega PDF Fundació Privada per a l'Atenció a Persones Dependents 2011
Descarrega PDF Fundació Privada pel Foment de la Societat del Coneixement 2011
Descarrega PDF Liquidació Ajuntament
Descarrega PDF Liquidació Ràdio

 

Any 2010

Descarrega PDF Descarrega els pressupostos de l'Any 2010

 

Any 2009

Descarrega PDF Indicadors economicofinancers 2009
Descarrega PDF Descarrega els pressupostos de l'Any 2009

 

Any 2008

Descarrega PDF Indicadors economicofinancers 2008
Descarrega PDF Descarrega els pressupostos de l'Any 2008

 

Anys anteriors

Descarrega PDF Descarrega els pressupostos de l'Any 2007
Descarrega PDF Descarrega els pressupostos de l'Any 2006
Descarrega PDF Descarrega els pressupostos de l'Any 2005
Descarrega PDF Descarrega els pressupostos de l'Any 2004
Descarrega PDF Descarrega els pressupostos de l'Any 2003
Descarrega PDF Descarrega els pressupostos de l'Any 2002
Descarrega PDF Descarrega els pressupostos de l'Any 2001
Descarrega PDF Descarrega els pressupostos de l'Any 2000
  Més informació econòmica >>
 

 

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
41211 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.