Buscar

On estem?

C. Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18
08940 Cornellà de Llobregat
T.: 93 474 28 41
F.: 93 475 04 76
informacio@aj-cornella.cat

violencia

plataforma

observatori de les dones

homofobia

grup de teatre

universitat estiu dones

Protocol d'intervenció en casos de violència de gènere

  Protocol municipal d'actuació contra la violència masclista (2019)
     

Pla d’actuació integral en casos de Violència de gènere 

L’Ajuntament de Cornellà com a administració més propera a la ciutadania té una gran sentit de la responsabilitat vers la violència de gènere, i es per aquest motiu que, juntament amb el Consell Municipal de la Dona, ha mostrat una sensibilitat especial sobre els maltractaments i l’ha considerat com un dels principals objectius a treballar.

Per aquest motiu, l’any 2000 es va crear la Comissió Institucional sobre violència de gènere amb l’objectiu de coordinar les actuacions en aquesta matèria de les diferents institucions i departaments involucrats en aquest tema.

A la Comissió estan presents, la Comissionada en Polítiques d’Igualtat, la Tècnica de l’Àrea de la Dona de l’Ajuntament, l'Assessora Jurídica del Centre d'Informació i Recursos per a les Dones, la Regidora de Benestar Social de l'Ajuntament, el Cap dels Mossos d'Esquadra de Cornellà de Llobregat, el Cap de la Guàrdia Urbana de Cornellà de Llobregat, la Coordinadora del Cap de Salut Mental de l'Hospital Sant Joan de Déu, el Director del SAP del Baix Llobregat Centre de l'Institut Català de la Salut, la Presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Cornellà de Llobregat, els Jutjats de Cornellà de Llobregat, les Delegades dels Partits Polítics representats al Consell Municipal de la Dona i el Coordinador del CSMIJ.

Des d’aquesta comissió s’ha definit un protocol d’actuació i un circuit d’intervenció en el qual totes les institucions estan totalment coordinades amb la finalitat d’unificar criteris per atendre i oferir solucions de la manera més ràpida i eficaç possible a les dones que pateixen aquest tipus de violència i adreçar-les als serveis més indicats en cada moment.

En aquest sentit, quan una dona s’adreça al CIRD per informar que ha estat víctima de violència de gènere s’activen immediatament els mecanismes més adients per atendre-la de forma immediata. Així doncs, es fa una primera acollida, s’analitza la seva situació i s’informa a la víctima sobre quins són els passos a seguir tenint en compte les seves necessitats i possibilitats i s’estableix un sistema de derivació amb els diferents departaments i institucions. Així mateix, el CIRD disposa d’un servei d’assessorament jurídic setmanal, cursos d’autoestima i grups de teràpia.

D’altra banda, l’Ajuntament de Cornellà va aprovar al ple per unanimat una moció per comparèixer exercitant l’acció pública, en tots els casos de denúncies per agressions formulades per les dones víctimes dels maltractaments.

 

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
17074 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.