Buscar

Subvencions 2016 


En aquesta pàgina podreu consultar les bases íntegres de les convocatòries de subvencions que regularment obre l'Ajuntament de Cornellà en qualsevol dels seus àmbits d'actuació (a entitats, a projectes ciutadans, etc.).


ANY 2016        

Tema

 

 

 

Data/Termini

Convocatòria de subvencions per a projectes de caràcter educatiu, del curs escolar 2016-2017 de les escoles públiques d’Infantil i Primària, els instituts públics, del Centre de Formació d’Adults i de l’Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà de Llobregat.   Decret Bases   Vint dies a partir de publicació en el DOGC
         
Convocatòria de subvencions per a projectes de caràcter educatiu, del curs escolar 2016-2017 de les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de les escoles públiques i centres concertats d’Infantil i Primària, instituts, EMEE Virolai i de l’Escola Municipal de Música de Cornellà de Llobregat.   Decret
Bases
  Vint dies a partir de publicació en el DOGC
         
Aprovació de l’atorgament de subvencions per a l'entitat Associació Progat Cornellà, pel projecte "Control de colònies de gats urbans al municipi de Cornellà de Llobregat" per a l'any 2016.
  Decret   04/10/2016
         
Aprovació de l'atorgament de subvencions per a projectes de cooperació per a la solidaritat i projectes de campanyes de sensibilització; projectes per al foment de la pràctica esportiva i projectes per la iniciació a la pràctica esportiva de competició en escoles esportives; projectes de colònies, campaments (inclosos rutes i camps de treball) i casals; projectes de caràcter juvenil i projectes de caràcter educatiu en el temps lliure infantil i adolescent. per a l'any 2016.   Edicte   20/09/2016
         
Aprovació de l’atorgament de subvencions per a projectes per al foment de la pràctica esportiva i projectes per a la iniciació a la pràctica esportiva de competició en escoles esportives per a l'exercici 2016.
  Llistat / Notificació   20/09/2016
         
Bases Reguladores de la convocatòria per les subvencions al foment i la promoció de projectes de conservació, rehabilitació i restauració del Patrimoni Catalogat de Cornellà de Llobregat, per a l'exercici 2016.
  Bases   31/12/2016
         
Aprovació de l’atorgament de la subvenció a la Fundació per a l’Atenció a Persones Dependents, per a les activitats d’aquesta entitat per a l’any 2016   Decret   05/08/2016
         
Ajuts Econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l'Impost sobre Béns Immobles per al període impositiu de 2016   Bases   Del 20/06/2016 al 08/08/2016
         
Ajuts Econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l'Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, per a l’exercici 2016   Bases   Any 2016
         
Ajuts Econòmics a favor dels titulars dels béns inclosos en el Catàleg del Patrimoni Històric, Artístic i Arquitectònic de Cornellà per a l’exercici 2016   Bases   Any 2016
         
Modificació dels Ajuts Econòmics destinats al suport i a la promoció de l’activitat empresarial de persones físiques o jurídiques com a nous emprenedors a Cornellà de Llobregat, per a l’exercici 2016   Decret   07/10/2016
         
Ajuts Econòmics destinats al suport i a la promoció de l’activitat empresarial de persones físiques o jurídiques com a nous emprenedors a Cornellà de Llobregat, per a l’exercici 2016   Bases   Any 2016
         
Aprovació de l'atorgament de la subvenció a la Fundació per al Foment de la Societat del Coneixement, per a diferents projectes.   Decret   01/04/2016
         
Bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions destinades a la contractació per empreses de persones en atur residents a Cornellà de Llobregat (Projecte Ocupa'm 6+6)   Bases   Fins al 15/09/2016
         
Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de caràcter cultural, per 2016   Bases   Del 06/04/2016 al 28/04/2016
         
Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de colònies, campaments i casals a Cornellà de Llobregat, per 2016   Bases   Del 06/04/2016 al 28/04/2016
         
Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes del foment de la pràctica esportiva i per a la iniciació a la pràctica esportiva de competició en escoles esportives, per 2016   Bases   Del 06/04/2016 al 28/04/2016
         
Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de cooperació a la solidaritat, per 2016   Bases   Del 06/04/2016 al 28/04/2016
         
Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de caràcter juvenil i projectes de caràcter educatiu en el temps lliure infantil i adolescent, per 2016   Bases   Del 06/04/2016 al 28/04/2016
         
Bases per l'atorgament de subvenció nominativa per a la dinamització i promoció del comerç a Cornellà de Llobregat a l'entitat Cornellà Compra a Casa   Bases   19/02/2016
         

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
1210 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.