Estructura de l'Ajuntament

Organització política i tècnica de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat per àrees.

Responsable política: Emília Briones Matamales

iconfinder_tick_green_1398912.png GABINET TÈCNIC DE L'ALCALDIA: Responsable tècnic: Joan Miquel Culillas Jalencas

iconfinder_tick_green_1398912.png GABINET D'INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL. Responsable tècnic: Ramon Montserrat Martínez

iconfinder_tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ DE PROGRAMES D'ALCALDIA. Responsable tècnic: Enric Térmens López

iconfinder_tick_green_1398912.png ÀREA D'ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS. Responsable tècnica: Virgínia Vallvé Càdiz

iconfinder_tick_green_1398912.png GUÀRDIA URBANA I PROTECCIÓ CIVIL. Responsable tècnic: Segundo Poblador Trinidad

 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA, àrea adscrita a Presidència. Responsable polític: Manel Clavijo Losada

Arxius Adjunts

Responsable polític: Antonio Martínez Flor

iconfinder_tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ D'ACTIVITATS, ORDENANCES CÍVIQUES I MERCATS. Responsable tècnica: Carme Costafreda Roda

iconfinder_tick_green_1398912.png SERVEIS MUNICIPALS I VIA PÚBLICA. Responsable tècnic: Daniel Orti Ortega

iconfinder_tick_green_1398912.png EDIFICIS PÚBLICS I INSTAL·LACIONS. Responsable tècnic: Antonio Martínez Moreno

iconfinder_tick_green_1398912.png OBRES I SERVEIS DE MANTENIMENT. Responsable tècnic: Sol-Macià Vives

iconfinder_tick_green_1398912.png BRIGADA MUNICIPAL. Responsable tècnica: Dioni Gimenez

iconfinder_tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL. Responsable tècnic: Carlos González

iconfinder_tick_green_1398912.png UNITAT DE PROJECTES. Responsable tècnica: Emma Muñoz

iconfinder_tick_green_1398912.png OBRES ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Responsable tècnica: Marta Gòdia

iconfinder_tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ JURÍDICA-ADMINISTRATIVA. Responsable tècnica: Dolors Leyva

Arxius Adjunts

Responsable polític: Sergio Fernández Mesa

iconfinder_tick_green_1398912.png SECRETARIA GENERAL. Secretària general: Carmen Alonso Higuera

iconfinder_tick_green_1398912.png INTERVENCIÓ. Interventor: Joan Ramon Sagalés Guillamón

iconfinder_tick_green_1398912.png TRESORERIA. Tresorera: Fuencisla Bolea Capistrós

iconfinder_tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ EXECUTIVA DE SERVEIS CENTRALS. Responsable tècnica: Gemma Escofet Mata

iconfinder_tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS JURÍDICS. Responsable tècnic: Laura Pérez Gálvez

iconfinder_tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL. Responsable tècnic: Maria Jesús Olmedo Bulnes

iconfinder_tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ INFORMÀTICA. Responsable tècnic: Òscar Toledano

iconfinder_tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Responsable tècnica: Patricia Schmitt 

iconfinder_tick_green_1398912.png OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ. Responsable tècnica: Roser Urban

iconfinder_tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA. Responsable tècnica: Charo Campos Felguera 

iconfinder_tick_green_1398912.png OFICINA DE TRANSPARÈNCIA.

 

COMERÇ I TURISME, àrea adscrita a Economia i Administració. Responsable política: Nélia Martínez Gallardo

iconfinder_tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ DE COMERÇ I TURISME. Responsable tècnica: Mireia Ylla-Català i Passola

Arxius Adjunts

Responsable política: Rocío García Pérez

iconfinder_tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ D'EDUCACIÓ. Responsable tècnica: Sonia Broto Pérez

iconfinder_tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ DE FAMÍLIA. Responsable tècnica: Imma Muñiz Rodríguez

iconfinder_tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ DE SALUT. Responsable tècnica: Adela García Trillo

iconfinder_tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ D'IGUALTAT. Responsable tècnica: Núria Jiménez García

  Arxius Adjunts

  Responsable polític: Claudio Carmona Vargas

  iconfinder_tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ DE MEDI AMBIENT. Responsable tècnic: David Calabuig

   

  POLÍTIQUES COMUNITÀRIES, àrea adscrita a Polítiques Mediambientals i Comunitàries. Responsable polític: Sergio Gómez Márquez

  iconfinder_tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ DE POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ. Responsable tècnic: Xavier Rubio Bretones

   Arxius Adjunts

   Responsable polític: Ot García Ruiz

   iconfinder_tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ DE CULTURA. Responsable tècnic: Òscar Mestre Cabistany

   iconfinder_tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ DE PATRIMONI CULTURAL I BIBLIOTEQUES. Responsable tècnic: Joan Fernández Trabal

   iconfinder_tick_green_1398912.png PREMSA I COMUNICACIÓ. Responsable tècnica: Lorena Hernández Herrero

    

     ESPORTS, àrea adscrita a Cultura i Comunicació. Responsable polític: Enrique Vanacloy Valiente

     iconfinder_tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ D'ESPORTS. Responsable tècnic: Abel Rojo Pita

     Arxius Adjunts

     Responsable política: Joana Piñero Romero

     iconfinder_tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ D'ACCIÓ SOCIAL. Responsable tècnica: Montserrat Sanllehy Gilabert

     Arxius Adjunts

     Responsable polític: Lídia Gómez Pla

     iconfinder_tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I RECURSOS AL MÓN ASSOCIATIU. Responsable tècnic: José Santos Haba

     iconfinder_tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ DE JOVENTUT, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ. Responsable tècnica: María José Ramos Ibor

     Arxius Adjunts

     Directora de Ràdio Cornellà: Mireia Navarro Giménez

     Arxius Adjunts