Buscar

On som?

Departament de Joventut i Solidaritat
C. Mn. Jacint Verdaguer 16-18 (baixos interior)
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 377 02 12
Fax. 93 474 33 42
informacio@aj-cornella.cat

contacte online

Informació juvenil: Educació i Formació

3.1 Sistema educatiu    
3.2. Si no acabes l'ESO  
3.3 Després de l'ESO  
3.4 Estudiar a la Uni  
3.5 Estudiar a l'estranger  
3.6 Idiomes  
3.7 Formació d'adults  
3.8 Formació Musical    
3.9 Beques i ajuts    
3.10 Homologació d'Estudis    
3.11 On dirigir-se    
Demana assessorament!    

3.1 SISTEMA EDUCATIU, Esquema itinerari formatiu i professional

Inici

3.2 SI NO ACABES L'ESO

Inici

- Prova per accedir als cicles formatius, ensenyaments artístics i d'esports
Aquesta prova es convoca anualment i t'hi pots inscriure per internet. Si la superes i et vols matricular en un cicle formatiu, podràs fer la preinscripció en el termini establert al centre on el vulguis cursar.

- Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)
Aquests programes alternatius de formació et preparen per a la vida laboral o per continuar els estudis de formació professional. N'hi ha de relacionats amb la indústria, l'agricultura, l'artesania, els serveis socials o el turisme i la restauració. Solen durar un semestre o un curs i inclouen períodes de pràctiques en empreses.

- Instituts amb PQPI a Cornellà clika aquí.

3.3 DESPRÉS DE L'ESO

Inici

- Batxillerat
El batxillerat dura dos cursos. Et servirà per a decidir si vols estudiar a la universitat o no i en què et vols especialitzar. Actualment n'hi ha quatre especialitzacions: Arts, Humanitats i Ciències Socials, Ciències de la Naturalesa i de la Salut i Tecnologia. El batxillerat va coordinat amb els estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i els continguts són reconeguts a l'entorn europeu i per accedir al món laboral.

- Ensenyaments artístics
Si les manualitats i les arts són el teu fort, potser et ve de gust d'estudiar art dramàtic, arts plàstiques, disseny, dansa o música, per fruir-ne com a afecció o per dedicar-t'hi professionalment.

- Ensenyaments d'esports
Si t'apassiona l'esport i t'hi vols dedicar professionalment, aquests estudis et preparen per ser tècnic o tècnic superior especialitzat en esports d'hivern, de muntanya i escalada, futbol i futbol sala, atletisme i handbol.

- Cicles Formatius
La formació professional inclou un conjunt d'ensenyaments que et qualifiquen per fer diverses professions. Els cicles formatius inclouen formació teòrica i pràctica. Duren un o dos cursos acadèmics.

- Instituts amb Batxillerat i Cicles Formatius a Cornellà. Clika aquí


3.4 ESTUDIAR A LA UNI

Inici

- Accés a la universitat: Requisits per a estudiar a la universitat
Els requisits per a estudiar a la universitat varien segons els estudis fets prèviament. Si has fet el batxillerat, hauràs de passar la prova d'accés a la universitat. En alguns estudis pots tramitar directament la preinscripció universitària i en alguns altres et demanen, a més a més, de superar una prova específica d'aptitud. Si has fet el batxillerat a l'estranger t'hauràs d'informar sobre la convalidació i l'homologació dels estudis previs a la incorporació a la universitat.

- Estudis universitaris: Què i per què estudiar a les universitats catalanes?
El Departament d'Innovació, Universitats i Empresa t'ofereix informació exhaustiva sobre tots els estudis oficials i homologats que s'imparteixen a les universitats catalanes.

- Estudis universitaris a Cornellà. Clika aquí

 

3.5 ESTUDIAR A L'ESTRANGER

Inici

- Estudis secundària:Comenius

Descripció: La mobilitat d'alumnat Comenius és una iniciativa europea per permetre que l'alumnat d'Educació secundària amb un mínim de 14 anys pugui estudiar en un centre educatiu d'un altre país europeu, vivint amb una família.

Objectius:
• Oferir a l'alumnat de secundària experiències d'aprenentatge europees.
• Desenvolupar la seva comprensió sobre la diversitat de cultures i llengües europees.
• Ajudar a adquirir les competències necessàries per al seu desenvolupament personal.
• Forjar una cooperació sostenible entre els centres participants i enfortir la dimensió europea en l'educació escolar.

Persones destinatàries: Alumnat d'educació secundària amb un mínim de 14 anys (també docents i grups)
Durada: Mínim 3 mesos, màxim un curs escolar (+/- 10 mesos)

Ajuts:
• Subvencions per cobrir les despeses d'allotjament i manutenció.
• Ajuts per contribuir a les despeses de matrícula en cursos de formació - si s'escau.
• Despeses reals derivades del viatge, assegurança, visat o preparació lingüística - si s'escau.

Les quantitats s'adjudicaran segons el que estableixi la convocatòria de propostes.
Països participants a la convocatòria 2011: Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Polònia, República Txeca i Suècia.
Més informació:

- Centres d'Educació secundària que participin al programa Comenius

- Programes educatius internacionals - Dept. d'Ensenyament

- Educació persones adultes: Grundtvig

Descripció: El programa Grundtvig tracta les necessitats d'ensenyament i aprenentatge dels professionals implicats en l'educació de persones adultes en qualsevol de les seves modalitats, així com a totes les institucions i organitzacions que proporcionen aquest ensenyament.

Objectius:
- Contribuir al desenvolupament d'una educació de qualitat per a persones adultes.
- Donar suport a la creació d'un espai europeu de l'aprenentatge permanent.
- Ajudar a millorar la qualitat i l'atractiu de l'educació de persones adultes, així com facilitar-ne l'accés.
- Afavorir una millor participació de persones adultes de qualsevol edat en l'aprenentatge permanent.
- Reforçar la contribució de l'aprenentatge permanent en la cohesió social, la ciutadania activa, el diàleg intercultural, la igualtat de gènere i el desenvolupament personal.

Persones destinatàries: Alumnat d'institucions d'educació de persones adultes (també les pròpies institucions, el personal educatiu i els futurs professors).

Durada: Dos anys sense necessitat de renovació.

Ajuts: Subvencions per cobrir les despeses de desenvolupament del projecte i la mobilitat durant tota la seva durada. Les quantitats s'adjudicaran segons el que s'estableix a la convocatòria de propostes.

Més informació:
- Centres i institucions d'educació de persones adultes
- Programes educatius internacionals
- Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPEE)

-Estudis Universitaris

 • Erasmus

ERASMUS

Persones destinatàries: Estudiants d'ensenyaments de nivell terciari (universitaris i formació professional de grau superior)
- Mobilitat d'estudiants amb fins d'estudi: Realització d'un període d'estudis en una institució d'educació superior en un altre país europeu.
- Estudiants que busquen pràctiques professionals en una empresa o institució de la UE: Realització d'un període de pràctiques en una empresa o organització d'un altre país europeu.

Durada: Tres mesos com a mínim, i un curs com a màxim

Ajuts: L'ajut té com a finalitat contribuir a sufragar les despeses addicionals derivades de la mobilitat dels estudiants (manutenció, viatge, allotjament, etc.)

Països participants: Hi poden participar els estats membres de la Unió Europea, els països de l'Espai Econòmic Europeu /Associació Europea de Lliure Comerç (EEE/AELC) (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i Turquia.

Més informació: Clika aquí.

 • Séneca

Sicue-Sèneca

Descripció i objectius: Aquests ajuts tenen l'objectiu de donar suport a la iniciativa SICUE (Sistema d'Intercanvi entre Centres Universitaris d'Espanya) i incrementar la diversitat i amplitud de l'oferta educativa superior, afavorint que una part dels estudis es puguin cursar en universitats diferents d'aquella on l'estudiant s'ha matriculat, amb reconeixement immediat en el seu expedient acadèmic dels crèdits superats.

Persones destinatàries: Podran acollir-se a aquest programa els i les estudiants matriculats/des en universitats públiques espanyoles o en centres d'educació superior sense ànim de lucre, que es trobin cursant estudis per a l'obtenció de títols oficials de grau, llicenciatura, enginyeria o arquitectura, diplomatura, enginyeria o arquitectura tècnica, inclosa la realització del projecte final de carrera, i que hagin obtingut un plaça a la convocatòria SICUE per al curs per al qual es convoquen les beques.

Durada: La vigència màxima de l'ajut serà de 9 mesos

Ajuts: Les beques tindran una quantia de 500 euros mensuals i un ajut de viatge únic per a cada beneficiari de 120 € / 200 € depenent a on o des d'on es desplacin (dades convocatòria 2010-2011)

Més informació:
- Becas Séneca (Ministerio de Educación)

• Hi ha dues maneres per realitzar cursos d'idiomes a l'estranger:

1. Escola o acadèmia del país: Inscriure't directament en una acadèmia del país.

Webs per buscar cursos acreditats:
Regne Unit
Irlanda
França
Alemanya
Altres països: Portal europeo de la juventud

2. Agències privades: Que gestionen estades a l'estranger (com a garantia t'aconsellem buscar una agència que sigui membre de l'Associació Espanyola de Promotors de Cursos a l'Estranger)


Buscador d'agències del jove.cat

Beques: Beques MEC del Ministeri d'educació per a estudiants que han rebut una beca l'any anterior:

- Convocatòria: de finals de febrer fins a finals de març.
- Aportació econòmica: varia segons el país, 1700€ aprox.
- Consulta al Ministeri d'Educació

3.6 IDIOMES

Inici

- Escoles Oficials d'Idiomes

ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES DE CORNELLÀ
Carrer Ignasi Iglesias s/n
Cornellà del Llobregat 08940
Telèfon: 93.377.81.77
Fax: 93.474.24.56
A/e: eoicornella@xtec.cat
http://www.eoicornella.cat
Ensenyaments impartits:
- Francès
- Anglès

ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES ESPLUGUES
C/ Laureà Miró, 63
Tlf. 93 470 50 40
A/e: eoiesplugues@xtec.cat
Web http://www.eoiesplugues.com/
Ensenyaments impartits:
- Alemany
- Anglès
- Francès
- Italià

- Acadèmies privades d'idiomes

Master Classe Centre d'Estudis
C/ Bonestar 32
Tlf. (+34) 93 376 71 67 
A/e: info@masterclasse.es
Web: http://escuela-ingles-cornella.com/

Coliseum Centro de Formación
C/ Joan Fernàndez i Comas, 90-94
Tlf. 93 471 00 31
A/e: info@centrocoliseum.com
Web:www.centrocoliseum.com

The Corner
C/ Vicenç llivina, s/núm
Tlf. 931814201
A/e: thecorner@thecorner.es
Web: www.thecorner.es

Centre d'estudis de perfeccionament professional S.L.
Joan Maragall, 2
Tlf. 933779853
A/e: thecorner@thecorner.es
Web: www.thecorner.es

Number 10
C/ Travessera, 10
Tlf. 934713436
A/e:smrtsp@yahoo.com

Kids and Us Cornella School of English
C/ Ametller, 30
Tlf. 644007971
A/e: cornella@kidsandus.es
www.kidsandus.es

English Studio
C/ Menéndez y Pelayo, 33
Tlf. 933776319
A/e: englishstudio_cornella@hotmail.com
Web: www.clasesdeingles-cornella.com

- Classes d'espanyol i català

Escola d'Adults CFA FLORA TRISTAN (També anglès: nivell funcional i inicial)
Carrer Ignasi Iglesias, s/núm.
Tel. 93 474 43 16
A/e: a8042846@xtec.cat
Web: www.xtec.cat/centres/a8042846


CNL Centre de Normalització Lingüística (Només català)
Pl. del Enamorats, 7
Tlf. 93 475 07 86
A/e: cornella@cpnl.cat
Web: www.cpnl.cat

 

3.7 FORMACIÓ D'ADULTS

Inici

-A Cornellà:

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE L'AJUNTAMENT

- A Barcelona:

CENTRE de FORMACIÓ D'ADULTS Manuel Sacristán
Via Laietana, 18 (8ª planta) Barcelona
Tel. 93 481 27 67
A/e: escolaadults@ccoo.cat
Web: www.ccoo.cat/escolaadults
Ensenyaments impartits:
- Llengua catalana
- Llengua castellana
- Educació secundària per persones adultes
- Informàtica

 

3.8 FORMACIÓ MUSICAL

Inici

ESCOLA MUNICIPAL de MÚSICA de CORNELLÀ de LLOBREGAT
Centre Cultural Joan N. García – Nieto
Mossèn Andreu, 19
Tlf. 93 376 3211
A/e escolamusica@cornella.lamalla.net

SOCIETAT CORAL “LA UNIÓ”
Camí de la destraleta s/núm Can Tirel (Parc de Can Corts)
Tlf: 93 480 00 60 / 618 61 94 13
A/e: societatcoral@launiodecornella.com
Web: www.launiodecornella.com

ESCOLA DE MÚSICA “MUSICAL 91”
C/ Rubió i Ors, 294
Tlf. 93 377 73 15

 

3.9 BEQUES I AJUTS

Inici

 - Beques i ajuts als estudis: El canal d'Educació de la Generalitat de Catalunya t'informa de les condicions generals, els tipus de beques i ajuts, els requisits econòmics i acadèmics per a accedir-hi i els tràmits necessaris.

- Finançament estudis universitaris i treballs de recerca

- Més beques i ajuts:

 • Becas.com 
  Cercador temàtic sobre beques a l'Estat espanyol. S'hi poden cercar les convocatòries per àmbits d'estudi i més criteris. La web inclou un servei de notificacions per correu electrònic de la convocatòria de noves beques i ajuts, adients als teus interessos
 • Beques i ajuts als estudiants de Batxillerat
  La web del Departament d'Educació de la Generalitat ofereix informació sobre els diversos tipus de beques i ajuts previstos per a estudiants de batxillerat en situacions especials: malaltia prolongada, necessitats educatives especials, necessitat de residir en una escola llar; ajuts al desplaçament, al finançament del servei de menjador, etc.
 • Ajuts per a l'aprenentatge d'idiomes dels més joves
  El projecte Orator de la Generalitat de Catalunya proposa colònies d'immersió lingüística en anglès, francès o alemany per als alumnes de cicle superior de primària; i estades a França, la Gran Bretanya o Alemanya per als alumnes de secundària. La convocatòria se sol publicar el primer trimestre de l'any.
 • Vols estudiar idiomes?
  El Ministeri d'Eduació, Política Social i Esports (MEC) convoca milers de beques per estudiar idiomes a l'estranger aquest estiu. Consulta les bases i presenta-t'hi abans del 30 de març.
 • Beques per estudiar Batxillerat a l'estranger
  Beques convocades per la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido per estudiar Batxillerat Internacional amb una durada de dos anys a col·legis que l'organització té arreu del món.

 

3.10 HOMOLOGACIÓ D'ESTUDIS

Inici

SARU – Servei d’Acompanyament al Reconeixement Universitari
Plaça Bonsuccés, 5 – 6, 08001 Barcelona
Tlf: 93 552 69 89
A/e: saru@gencat.cat
http://saru.gencat.cat

CONSELL COMARCAL BAIX LLOBREGAT
C/ Laureà Miró, 328 – 380 Sant Feliu de Llobregat
Tlf: 93 685 94 50

CONSORCI EDUCACIÓ de BARCELONA
Pl. Urquinaona, núm 6 Barcelona
Tlf: 93 551 10 00

 

3.11 ON DIRIGIR-SE

Inici

TRAILER (Centre de Recursos Juvenils)
C/ Mossèn Andreu, 17
08940 Cornellà de Llobregat
Telèfon: 93 376 35 61
A/e: trailer@aj-cornella.cat

IMESDE - PUNTS D’INFORMACIÓ I DINAMITZACIÓ DELS CENTRES D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (Departament de Joventut)
Plaça dels Enamorats, 6
08940 Cornellà de Llobregat
Telèfon 93 377 02 12
Fax 93 474 09 53
A/e: imesdecornella@gmail.com

ATENCIÓ I ORIENTACIÓ EDUCATIVA I FORMATIVA MUNICIPAL
Departament d'Educació
C/Mossèn Jacint Verdaguer, núm. 16-18
Tel. 93 377 02 12
Fax: 93 474 09 53
A/e: TEdo@aj-cornella.cat

  Inici

 

ę Ajuntament de CornellÓ de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaša de l'EsglÚsia, 1 | 08940 CornellÓ de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
42880 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.