Buscar
Cornellà
Cornellà de Llobregat aprova el Pla local de prevenció de residus municipals 2013-2016
13/02/2014  
 

Departament de Medi Ambient

L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha aprovat  el Pla Local de Prevenció de Residus Municipals 2013-2016, que té per objectiu reduir la generació de residus municipals de Cornellà de Llobregat, entre els anys 2013 i 2016, en línia amb la normativa europea, estatal i catalana en matèria de residus.

Com a punt de partida cal tenir en compte que la generació per càpita de Cornellà l’any 2006 (1,21 kg per habitant i dia), escollit com a any de referència,  és inferior a la mitjana de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (1,43) i del conjunt de Catalunya (1,64), i que la tendència dels últims anys ha estat la reducció dels residus, probablement com a conseqüència de la crisi, però també de les actuacions de prevenció ja realitzades (com la introducció de criteris en les compres públiques, l'organització de mercats d'intercanvi i de segona mà, el foment de la pràctica del compostatge domèstic i comunitari, etc.).

Divuit actuacions

El pla local de prevenció de residus municipals 2013-2016 consta d’un total de divuit actuacions, de les quals deu van destinades a la ciutadania, cinc a les activitats econòmiques, sis a les dependències municipals i dues als esdeveniments populars (algunes de les actuacions tenen caràcter transversal i, per tant, tenen diversos destinataris).

Destaquen pel seu major potencial de prevenció aquelles accions relacionades amb la promoció del mulching als parcs i jardins municipals, amb la reutilització de productes i amb la desviació de RAEE (Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics) fora dels circuits municipals.

Quant a les fraccions de residus, la que assoleix un major potencial de prevenció és la fracció orgànica (FORM i fracció vegetal) amb un 53,08% de reducció sobre el total; la fracció voluminosos, amb un 37,23%, i la fracció resta i residus en generals,amb un 8,30%.

La prevenció total assolida amb les divuit actuacions és d’11,95 kg per habitant i any, assolint l’any 2016 una generació per càpita de 1,18 kg per habitant i dia, que suposa una reducció del 2,70% respecte de la generació per càpita de l’any 2006.

La redacció del pla ha comptat amb el suport econòmic de l’Agència de Residus de Catalunya i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. A més ha estat sotmès a un ampli procés de participació en el qual han intervingut els diferents departaments municipals i els membres del Consell municipal de Medi Ambient. També es va obrir la participació a la ciutadania via la web municipal.

Pla Local de Prevenció de Residus Municipals 2013-2016

 
© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
39303493 visites | Un/una usuario/a conectado/a | cargado en  seg.